Kopsavilkums par budžeta ieņēmumu daļas izpildi 2017.gada 11 mēnešos

 Publicēts: 08.12.2017. 07.40


Apakšsadaļu izvēlne

 

 

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu dati pieejami Valsts kases tīmekļvietnē. Lai aplūkotu nodokļu ieņēmumus konkrētā mēnesī, pie šī mēneša jāizvēlas “Excel” fails, kas atrodas pretim nosaukumam “Konsolidētā kopbudžeta izpilde” un tajā jāizvēlas darba lapa “2.tab”. Piemēram, nodokļu ieņēmumi aprīļa mēnesī: Konsolidētā kopbudžeta izpilde (darba lapa “2.tab.”).
Darba nodokļi veicina nodokļu ieņēmumu plāna izpildi


Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrētie kopbudžeta ieņēmumi 2017.gada 11 mēnešos ir 7,83 miljardi EUR, kas nodrošināja ieņēmumu plāna izpildi 100,6 % apmērā, un ir par 0,54 miljardiem jeb 7,4 % EUR vairāk nekā 2016.gada 11 mēnešos.

Lielākais ieņēmumu pieaugums 2017.gada 11 mēnešos, salīdzinot ar 2016.gada 11 mēnešiem, ir valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās un iedzīvotāju ienākuma nodoklī, kas galvenokārt arī nodrošināja ieņēmumu plāna izpildi. Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu ieņēmumi 2017.gada 11 mēnešos, salīdzinot ar 2016.gada 11 mēnešiem, palielinājušies par 228,01 milj. EUR jeb 9,9 % un iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi – par 157,61 milj. EUR jeb 11,5 %. Jāatzīmē, ka ieņēmumu pieaugumu veicināja gan darba ienākumu pieaugums, gan darba ņēmēju, kas saņēmuši darba ienākumus, pieaugums pēc pagājušajā gadā vērojamā samazinājuma.

No iedzīvotāju ienākuma nodokļa 2017.gada 11 mēnešos atmaksāti 116,16 milj. EUR, kas ir par 27,03 milj. EUR jeb 30,0 % vairāk nekā 2016.gada attiecīgajā periodā. Atmaksu straujais pieaugums saistīts ar 2016.gadā ieviesto diferencēto neapliekamo minimumu, kas tiek piemērots, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, kā arī to, ka nodokļu maksātāji arvien vairāk izmanto iespēju atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, deklarējot attaisnotos izdevumus.

Pievienotā vērtības nodokļa ieņēmumi 2017.gada 11 mēnešos, salīdzinot ar 2016.gada attiecīgo periodu, palielinājušies par 142,63 milj. EUR jeb 7,7 %, tomēr tas nenodrošināja ieņēmumu plāna izpildi. Jāatzīmē, ka aplūkojamajā periodā strauji palielinājusies no pievienotās vērtības nodokļa atmaksātā summa, kas iepriekšējos trīs gados samazinājās. Atmaksu pieaugumu ietekmē arī deklarētās no valsts budžeta atmaksājamās nodokļa summas, kam saskaņā ar likumā “Par pievienotās vērtības nodoklis” noteikto izpildās tūlītējās atmaksas nosacījumi, īpatsvara pieaugums kopējā atmaksu summā. Tādējādi pārmaksātā summa tiek atmaksāta nodokļu maksātājam uzreiz nevis izmantota turpmāko maksājumu segšana, bet neizmantotā daļa atmaksāta tikai nākamajā gadā.

No pievienotās vērtības nodokļa 2017.gada 11 mēnešos atmaksāti 847,98 milj. EUR, kas ir par 122,94 milj. EUR jeb 17,0 % vairāk nekā 2016.gada attiecīgajā periodā. Lielākais atmaksu pieaugums 2017.gada 11 mēnešos ir nodokļu maksātājiem, kuru pamatdarbības veids ir graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana, sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana vai dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība.

2017.gada 11 mēnešu ieņēmumu plāna izpildi veicināja arī akcīzes nodokļa ieņēmumi par alkoholiskajiem dzērieniem, kas skaidrojams ar būtisku patēriņa pieaugumu. Salīdzinot ar 2016.gada 11 mēnešiem, akcīzes nodokļa ieņēmumi par alkoholiskajiem dzērieniem palielinājušies par 22,37 milj. EUR jeb 18,2 %, turpretī ieņēmumi par tabakas izstrādājumiem samazinājušies par 0,1 %, samazinoties patēriņam. No visiem nodokļu ieņēmumiem samazinājums, salīdzinot ar 2016.gada 11 mēnešiem, vēl ir tikai akcīzes nodokļa ieņēmumiem par dabasgāzi un tas ir 4,5 % apmērā.