Antidempinga maksājuma atmaksas iespējas Ķīnas izcelsmes galda un virtuves traukiem

 Publicēts: 26.01.2018. 08.59


Apakšsadaļu izvēlne

2017.gada 24.oktobrī Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī ir publicēta Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1932 (2017.gada 23.oktobris), ar kuru groza Padomes 2013.gada 13.maija Īstenošanas regulu (ES) Nr.412/2013, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu par Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes keramikas galda piederumu un virtuves piederumu importu (turpmāk – Regula 2017/1932).

Ar minēto regulu tiek paplašināts to keramikas galda piederumu un virtuves piederumu saraksts, kuri ir izņēmums no iepriekš noteiktā antidempinga maksājuma, ietverot šādas preces:

  • kafijas dzirnaviņas no keramikas;
  • asinātāji no keramikas;
  • keramikas virtuves piederumi malšanai, rīvēšanai, šķēlēšanai, skrāpēšanai, mizošanai.

Regulu Nr.2017/1932 piemēro no 2012.gada 16.novembra un tās 2.pants paredz, ka par minētajām precēm galīgos antidempinga maksājumus, kas samaksāti vai iegrāmatoti, kā arī pagaidu antidempinga maksājumus, kas galīgi iekasēti, atmaksā vai atbrīvo no tiem ar atpakaļejošu datumu.

Atmaksājumu vai atbrīvojumu pieprasa no valsts muitas dienestiem saskaņā ar spēkā esošajiem muitas tiesību aktiem.

Patlaban spēkā esošā Savienības Muitas kodeksa (Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regula (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, turpmāk - SMK) 121.panta 1.punkta a) apakšpunktā noteikts, ka pieteikumus par muitas nodokļa atmaksāšanu vai atbrīvojumu no tā iesniedz muitas dienestos trīs gadu laikā no muitas parāda paziņošanas dienas.

Savukārt Regulā Nr.2017/1932 noteikts, ja triju gadu laikposms, kas paredzēts SMK 121.panta 1.punkta a) apakšpunktā, beidzies šīs regulas publicēšanas dienā vai pirms tās vai sešu mēnešu laikā pēc minētās dienas, minēto laikposmu pagarina uz sešiem mēnešiem pēc šīs regulas publicēšanas dienas.

Tas nozīmē, ka minētajos gadījumos, kad muitas parāda (konkrētajā gadījumā, antidempinga maksājuma) paziņošanas diena pārsniedz triju gadu laikposmu, pieteikumus par nodokļu atmaksāšanu vai atbrīvojumu no tā var iesniegt līdz 2018.gada 24.aprīlim.

Visos pārējos gadījumos pieteikumu iesniegšanas termiņš nosakāms saskaņā ar SMK 121.panta 1.punkta a) apakšpunktu – triju gadu laikā no muitas parāda paziņošanas dienas.

Pieteikumam  jāpievieno dokumentāri apliecinājumi par importētās preces, par kuru tiek pieprasīta nodokļu atmaksa vai atbrīvojums no tā, atbilstību Regulas Nr.2017/1932 1.pantā minētajam aprakstam.

Muita