VID reģistrēto nodokļu maksātāju skaits

 Опубликовано: 07.08.2019. 16.31


Pārskata nosaukums: 
VID reģistrēto nodokļu maksātāju skaits
Apraksts: 
VID reģistrēto nodokļu maksātāju skaits sadalījumā pa pašvaldībām. Nodokļu maksātāju skaits tiek noteikts uz ceturkšņa beigām. Nodokļu maksātāju skaitā tiek iekļautas personas, kas reģistrētas un nav izslēgtas no nodokļu maksātāju reģistra uz ceturkšņa beigām. Juridisko personu skaitā ir iekļauti arī Komercreģistrā reģistrētie individuālie komersanti. Juridisko personu skaitā, kuras ieturēja IIN iepriekšējā gadā, tiek iekļautas juridiskās personas, kam iepriekšējā gadā ir bijušas aprēķina operācijas, kas attiecas uz maksājuma veidu "Iedzīvotāju ienākuma nodoklis" un summas veidu "Kopējā summa" un ietekmē nodokļu maksātāju nodokļa maksājumu stāvokli uz pamatsummu. Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju skaitā tiek iekļauti visi nodokļu maksātāji, kas maksā mikrouzņēmumu nodokli uz ceturkšņa beigām un sadalīti pēc nodokļu maksātāju tipa – juridiskās personas un fiziskās personas. Saimnieciskās darbības veicēju skaitā tiek iekļautas personas, kam uz ceturkšņa beigām ir aktuāls kāds no saimnieciskās darbības veidiem: "NMFP saimnieciskā darbība", "Paziņotā (nereģistrējamā) saimnieciskā darbība" un "Informācija par patentmaksas maksātāju". Piederība pašvaldībai noteikta atkarībā no nodokļu maksātāja piederības administratīvajai teritorijai juridiskām personām uz ceturkšņa beigām un fiziskām personām uz gada sākumu.
Pēdējais atjaunošanas datums: 
11. июля 2017, 08.43
Informācijas sagatavošanas biežums: 
Informācijas sagatavošanas biežums ir vienu reizi ceturksnī. Informācija tiek gatavota par iepriekšējo taksācijas ceturksni.