Vai nekustamā īpašuma (dzīvokļa, mājas) nomas pakalpojuma vērtībā ir iekļaujams nekustamā īpašuma nodoklis?

 Published: 09.05.2016. 11.15


Atbilde:

Nodokļa maksātājam „A” pieder nekustamais īpašums, kuru tas iznomā citam reģistrētam nodokļa maksātājam „B”.

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir nekustamā īpašuma īpašnieks, kuram pašvaldība ir nosūtījusi paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru.

Tā kā izrakstot rēķinu nomniekam, nekustamā īpašuma nomas pakalpojuma vērtībā iekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar šī pakalpojuma sniegšanu, tostarp arī pašvaldības noteiktā nekustamā īpašuma nodokļa summa, tad visa kopējā sniegtā nekustamā īpašuma nomas pakalpojuma vērtība ir apliekama ar PVN 21 procenta likmi.