VakancesSub menu
Vakantās amata vietas Pieteikšanās termiņš
Nodokļu kontroles pārvaldes Algas nodokļa audita daļas galvenā/-ās nodokļu inspektora/-es ierēdņa amats (2 vakances uz nenoteiktu laiku) 21.08.2019. 23.59
Informātikas pārvaldes Pamatdarbības atbalsta informācijas sistēmu daļas Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmu nodaļas sistēmanalītiķa/-es darbinieka amats (vakance uz nenoteiktu laiku) 21.08.2019. 23.59
Nodokļu un muitas policijas pārvaldes Taktisko uzdevumu daļas Latgales taktisko uzdevumu nodaļas inspektora/-es ierēdņa amats (vakance uz nenoteiktu laiku) 21.08.2019. 23.59
Nodokļu un muitas policijas pārvaldes Taktisko uzdevumu daļas Zemgales taktisko uzdevumu nodaļas inspektora/-es ierēdņa amats (vakance uz nenoteiktu laiku) 21.08.2019. 23.59
Nodokļu un muitas policijas pārvaldes Taktisko uzdevumu daļas Rīgas pirmās taktisko uzdevumu nodaļas inspektora/-es ierēdņa amats (2 vakances uz nenoteiktu laiku) 21.08.2019. 23.59
Muitas pārvaldes Riska vadības daļas Riska informācijas apstrādes nodaļas vecākais/-ās muitas eksperts/-es ierēdņa amats (5 vakances uz nenoteiktu laiku) 21.08.2019. 23.59
Nodokļu kontroles pārvaldes Pievienotās vērtības nodokļa audita, Juridisko personu audita un Algas nodokļa audita daļu galvenā/-ās nodokļu inspektora/-es ierēdņa amats (11 vakances uz nenoteiktu laiku) 21.08.2019. 23.59
Nodokļu kontroles pārvaldes Fizisko personu audita daļas galvenā/-ās nodokļu inspektora/-es ierēdņa amats (vakance uz nenoteiktu laiku) 21.08.2019. 23.59
Nodokļu kontroles pārvaldes Juridisko personu audita daļas galvenā/-ās nodokļu inspektora/-es ierēdņa amats (vakance uz nenoteiktu laiku) 21.08.2019. 23.59
Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvaldes Pirmās darījumu uzraudzības daļas galvenā/-ās nodokļu inspektora/-es ierēdņa amats (2 vakances uz nenoteiktu laiku) 22.08.2019. 23.59