21.09.2012. Apsaimniekošanas pakalpojumi Piekrastes ielā 22, Daugavpilī un Atbrīvošanas alejā 160c, Rēzeknē

 Published: 21.09.2012.


Sub menu
Iepirkuma identifikācijas numurs
Nr. FM VID 2012/2C
Pasūtītāja nosaukums
Valsts ieņēmumu dienests
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
90000069281
Adrese
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1978
Tālrunis
67028700
Kontaktpersona
Guntis Cielava (tālrunis 67047328), e-pasts: Guntis.Cielava@vid.gov.lv
Iepirkuma priekšmets
Apsaimniekošanas pakalpojumi Piekrastes ielā 22, Daugavpilī un Atbrīvošanas alejā 160c, Rēzeknē
Fakss:

67028704

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:Apsaimniekošanas pakalpojumi muitas kontroles punktā “Daugavpils preču stacija” Piekrastes ielā 22, Daugavpilī un  muitas kontroles punktā “Rēzeknes preču stacija” Atbrīvošanas alejā 160c, Rēzeknē
CPV kods
79993000-1
Paredzamā līgumcena
Līdz Ls 19 999 (bez PVN)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
02. October 2012, 11.00
Dokumentācija
pdf
Lēmums
pdf