Pievienotās vērtības nodoklisVeidlapas nosaukums Size Extension
Application of Taxpayers of another Member State and of a Third Country or Third Territory for Registration in the State Revenue Service’s Value Added Tax Payers Register 33.11 KB  
Ārpussavienības režīma deklarācija (par darījumiem no 01.07.2021.) 23.45 KB
Citas dalībvalsts nodokļa maksātāja un trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātāja iesniegums reģistrācijai Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā (MK 03.01.2013. Nr.17 3.pielikums) 138.5 KB pielikums) 
Iesniegums pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa atmaksāšanai Latvijas Republikā reģistrētām diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, Eiropas Savienības institūcijām un starptautiskajām organizācijām 21.39 KB  
Iesniegums fiskālā pārstāvja reģistrācijai ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā 50.83 KB  
Iesniegums pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanai trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrētam nodokļa maksātājam 30.41 KB  
Iesniegums pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa atmaksāšanai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalstu bruņoto spēku vienībām (aizpildāms un iesniedzams, sākot ar 2013.gada janvāra taksācijas periodu) 19.71 KB gada janvāra taksācijas periodu) 
Iesniegums reģistrācijai Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā 250 KB  
Iesniegums samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai 83.61 KB  
IOSS režīma deklarācija (par darījumiem no 01.07.2021.) 25.62 KB