Sūtījumu saņemšana (Latvijas Pasts)

 Publicēts: 15.09.2020. 09.56


Apakšsadaļu izvēlne

Privātpersonām ir vairākas iespējas, lai nokārtotu muitas formalitātes pasta sūtījumam, ja pakalpojuma sniedzējs ir Latvijas Pasts. Saņemot Latvijas Pasta aicinājumu ar norādi “Muitojams sūtījums”, var izvēlēties vienu no šādām iespējām nokārtot muitas formalitātes: 

 1. iesniegt vienkāršoto Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem, Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS) (tikai precēm, kuru vērtība ir mazāka par 1000 eiro un uz kurām neattiecas kādi ierobežojumi – skat. sadaļā Ierobežojumi un aizliegumi preču pārvietošanai);
 2. iesniegt standarta Importa muitas deklarāciju EMDAS (ja uz sūtījumā esošajām precēm attiecas kādi normatīvajos aktos noteikti ierobežojumi);
 3. pilnvarot Latvijas Pastu kārtot muitas formalitātes (informācija Latvijas Pasts mājaslapā)
 4. pilnvarot pārstāvi muitā, kas sniedz ar muitas formalitāšu nokārtošanu saistītus pakalpojumus.

Latvijas Pasta aicinājumā ”Muitojams sūtījums” norādīta tam pieejamā informācija par pasta sūtījumu, kas nepieciešama, lai noformētu vienkāršoto Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem – numurs, Pagaidu uzglabāšanas deklarācijas (PUD) numurs, PUD preces kārtas numurs, svars.

Latvijas Pasta darbinieks izsniegs adresātam pasta sūtījumu tikai pēc attiecīgo muitas formalitāšu izpildes – muitas deklarācijas noformēšanas un muitas maksājumu apmaksas. Lai saņemtu sūtījumu, privātpersonai pasta nodaļā jāuzrāda Latvijas Pasta aicinājums ”Muitojams sūtījums”.  

Kā saņemt sūtījumu no valsts ārpus ES?

Juridiskajām personām pasta sūtījumu atmuitošanai jāizvēlas viena no šīm iespējām:

 1. jāiesniedz standarta Importa muitas deklarācija EMDAS;
 2. jāpilnvaro Latvijas Pasts kārtot muitas formalitātes (informācija Latvijas Pasts mājaslapā); 
 3. jāpilnvaro pārstāvis muitā, kas sniedz ar muitas formalitāšu nokārtošanu saistītus pakalpojumus.

Informācija par:

 

 • Vienkāršotā Importa muitas deklarācija pasta sūtījumiem
  • Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem vienkāršotā veidā var iesniegt:

   1. tikai fiziskas personas;

   2. ja sūtījuma vērtība nepārsniedz 1000 EUR;

   3. ja sūtījuma svars nepārsniedz 1000 kg;

   4. ja uz precēm neattiecas ierobežojumi un aizliegumi.

    

   Iesniedzot Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem, iesniedzējs kļūst atbildīgs par deklarācijā sniegtās informācijas pareizību un pilnīgumu un par visu to dokumentu īstumu un pareizību, kas pamato deklarāciju.

   Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem drīkst iesniegt tikai precēm, uz kurām neattiecas ierobežojumi un aizliegumi. Ja sūtījumā esošās preces nav atrodamas EMDAS funkcionalitātes “Importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem" preču klasifikatorā (sistēmā tas pievienots laukam “Preces apraksts”), tas nozīmē, ka precēm nedrīkst piemērot vienkāršoto deklarēšanu un ir jāformē standarta Importa muitas deklarācija.

   Lai iesniegtu Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem, ir jāpieslēdzas Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) funkcionalitātei “Importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem”, kā arī jāiepazīstas ar lietošanas noteikumiem.

   Lietotājiem ir iespējams autentificēties sistēmā, izmantojot portāla www.latvija.lv piedāvātās iespējas, tajā skaitā internetbanku identifikatorus. Vairāk informācijas lūdzam skatīt sadaļā Elektroniskās deklarēšanas sistēma.
   Elektroniskās deklarēšanas sistēma


   Pieslēdzoties EDS, jāveic šādas darbības:

   1) Jāizvēlas “Muitas datu apstrāde (EMDAS)”

   Elektroniskās deklarēšanas sistēma

   2) Jāpieslēdzas funkcionalitātei “Importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem”
   EMDAS

   3) Jāizvēlas funkcija “Izveidot jaunu” un, atverot sadaļu “Sagatavošana”, jāievada Importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem sagatavošanai norādītās ziņas
   Importa muitas deklaracijas pasta sutijumiem

   Deklarācijas aizpildīšanas, apstrādes un apmaksas process soli pa solim ir aprakstīts šeit.