VID nodokļu konsultatīvā padome

 Publicēts: 19.03.2021. 11.52


Apakšsadaļu izvēlne

Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu konsultatīvā padome (turpmāk – padome) ir konsultatīva institūcija, kas izveidota, lai nodrošinātu mērķtiecīgu sadarbību ar nevalstiskā un privātā sektora asociācijām noslēgto vienošanos un memorandu ietvaros, kopīgu pasākumu īstenošanu un viedokļu apmaiņu, veicinot nodokļu iekasēšanas pilnveidošanu, labvēlīgas uzņēmējdarbības vides attīstību, kā arī citu aktuālu nodokļu administrēšanas jomas jautājumu kopīgu risināšanu.

Padomes sastāvā iekļauti - VID ģenerāldirektora vietnieks nodokļu jomā, Nodokļu pārvaldes direktors (padomes priekšsēdētājs), VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes direktors, Finanšu ministrijas pārstāvji (deleģēti atbilstoši sēdē izskatāmajiem jautājumiem, kā arī pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Tirgotāju asociācijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes, biedrības “Latvijas Būvuzņēmēju partnerība” un Ārvalstu investoru padomes Latvijā.

Padomes funkcijas ir:

  • izvērtēt aktuālas ar nodokļu iekasēšanu un normatīvo aktu piemērošanu saistītas problēmas, paust viedokli par tām un rast optimālus risinājumus to novēršanai;
  • izstrādāt priekšlikumus nodokļu administrēšanas darba uzlabošanai un uzņēmējdarbības vides pilnveidošanai;
  • veicināt informācijas apmaiņu starpizstrādāt priekšlikumus nodokļu nemaksāšanas apkarošanas pilnveidošanai.


VID nodokļu konsultatīvās padomes sēdes