Pasūtītājs publicē tehniskās specifikācijas projektus publiskai izskatīšanai un ierosinājumu, papildinājumu un precizējumu sniegšanai.

Informācija par sanāksmēm tirgus izpētei