Sabiedriskā labuma komisija ir koleģiāla konsultatīva institūcija, kura sniedz VID atzinumus par biedrības, nodibinājuma vai reliģiskās organizācijas darbības atbilstību sabiedriskā labuma organizācijas darbības būtībai, kā arī par tās mantas un finanšu līdzekļu izlietojuma atbilstību Sabiedriskā labuma organizāciju likumā noteiktajam.


Sabiedriskā labuma komisijas sastāvs


Komisijas priekšsēdētājs:

 • M. Kalniņš - Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes direktora vietnieks (prombūtnes laikā aizvieto I. Šveicere - Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Piektās datu ticamības novērtējuma daļas vadītāja)

Komisijas locekļi:

 • R. Bērziņa - biedrības "Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa" (reģistrācijas Nr. 40008048503) pārstāve;
 • S. Feldmane - Čiekurkalna attīstības biedrības (reģistrācijas Nr. 40008240183) valdes locekle;
 • I. Kenne - biedrības "Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem" (reģistrācijas Nr. 40008063822) valdes priekšsēdētāja;
 • L. Krastiņa-Sidorenko - Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Radošo industriju nodaļas vadītāja (prombūtnes laikā aizvieto I. Ločmele - Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Radošo industriju nodaļas vecākā referente);
 •  I. Pauliņa - Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta vecākā eksperte (prombūtnes laikā aizvieto I. Agleniece - Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta vecākā eksperte);
 •  A. Skopa - biedrības "Ascendum" (reģistrācijas Nr. 40008178072) valdes priekšsēdētāja;
 •  I. Šīna - nodibinājuma "Nākotnes Atbalsta fonds" (reģistrācijas Nr. 40008114048) valdes priekšsēdētāja;
 •  D. Šulmane - Rīgas vācu kultūras biedrības (reģistrācijas Nr. 40008002669) valdes locekle;
 • Dz. Švarca - Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Juridiskās nodaļas juriskonsulte (prombūtnes laikā aizvieto E. Buka - Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Juridiskās nodaļas juriskonsults);
 •  I. Trušinska - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Koordinācijas departamenta Stratēģijas un ilgtspējīgas attīstības nodaļas vecākā eksperte (prombūtnes laikā aizvieto V. Puriņš - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Koordinācijas departamenta Stratēģijas un ilgtspējīgas attīstības nodaļas vadītājs);
 •  I. Veinberga - Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu un invaliditātes politikas departamenta vecākā eksperte (prombūtnes laikā aizvieto A. Grobiņa - Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta ESF projekta "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" vecākā eksperte).

 


Aktualitātes


Sabiedriskā labuma komisijas darba kārtība


Sabiedriskā labuma komisijas sēdes organizē un darba kārtību sagatavo saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumiem Nr.976 “Sabiedriskā labuma komisijas nolikums”.

Sabiedriskā labuma komisijas sēdes sasauc komisijas priekšsēdētājs.

Informāciju par Sabiedriskā labuma komisijas kārtējās sēdes datumu ievieto VID tīmekļa vietnē piecas darbdienas iepriekš, norādot sēdes darba kārtību un to organizāciju sarakstu, kuru lietas tiks izskatītas attiecīgajā sēdē.

Sabiedriskā labuma komisijas sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties pa vienam pārstāvim no katras biedrības, nodibinājuma un reliģiskās organizācijas, ja to lietas tiek izskatītas attiecīgajā sēdē. Citas personas var piedalīties sēdē, ja tās vismaz trīs darbdienas pirms sēdes ir pieteikušās VID.

Pieteikties dalībai Sabiedriskā labuma komisijas sēdēs var:

Aicinām visus organizāciju pārstāvjus un citas personas, kuras gatavojas piedalīties Sabiedriskā labuma komisijas sēdē, iepazīties ar sēdes darba kārtību.