Sabiedriskā labuma komisijas sastāvs un darba kārtība

 Publicēts: 26.11.2019. 09.49


Apakšsadaļu izvēlne

Sabiedriskā labuma komisija ir koleģiāla konsultatīva institūcija, kura sniedz VID atzinumus par biedrības, nodibinājuma vai reliģiskās organizācijas darbības atbilstību sabiedriskā labuma organizācijas darbības būtībai, kā arī par tās mantas un finanšu līdzekļu izlietojuma atbilstību Sabiedriskā labuma organizāciju likumā noteiktajam.


Sabiedriskā labuma komisijas sastāvs


Komisijas priekšsēdētāja:

  • I. Borance – Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes direktora vietniece.

Komisijas locekļi:

  • I.Aužele – Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Juridiskās nodaļas vadītāja;
  • I. Balodis – nodibinājuma "Nodibinājums Invalīdu un viņu draugu apvienība "APEIRONS"" (reģistrācijas Nr. 40008018477) valdes priekšsēdētājs;
  • I. <