Sabiedriskā labuma komisija ir koleģiāla konsultatīva institūcija, kura sniedz VID atzinumus par biedrības, nodibinājuma vai reliģiskās organizācijas darbības atbilstību sabiedriskā labuma organizācijas darbības būtībai, kā arī par tās mantas un finanšu līdzekļu izlietojuma atbilstību Sabiedriskā labuma organizāciju likumā noteiktajam.


Sabiedriskā labuma komisijas sastāvs


Komisijas priekšsēdētājs:

 • M. Kalniņš - Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes direktora vietnieks.

Komisijas locekļi:

 • A. Skopa - biedrības "Ascendum" (reģistrācijas Nr. 40008178072) valdes priekšsēdētāja;
 • A. Zariņš – biedrības "PAR ZAĻU PIERĪGU!" (reģistrācijas Nr. 40008158610) valdes loceklis;
 • E. Buka - Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Juridiskās nodaļas juriskonsults;
 • E. Kalnakārkle – Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Nozaru politikas nodaļas vecākā referente;
 • E. Viļķina – biedrības "Cerību spārni" (reģistrācijas Nr. 40008078885) valdes priekšsēdētāja;
 • I. Balodis – nodibinājuma "Nodibinājums Invalīdu un viņu draugu apvienība "APEIRONS"" (reģistrācijas Nr. 40008018477) valdes priekšsēdētājs;
 • I. Trušinska – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Koordinācijas departamenta Stratēģijas un ilgtspējas attīstības nodaļas vecākā eksperte;
 • I. Pauliņa - Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta eksperte;
 • I. Šīna - nodibinājuma “Nākotnes Atbalsta fonds (reģistrācijas Nr. 40008114048) valdes priekšsēdētāja;
 • Z. Beinare - Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas departamenta vecākā referente;
 • L. Azovska - nodibinājuma "Latgales skolu atbalsta fonds "Veronika"" (reģistrācijas Nr. 40008106676) valdes priekšsēdētāja.

Aktualitātes


Sabiedriskā labuma komisijas darba kārtība


Sabiedriskā labuma komisijas sēdes organizē un darba kārtību sagatavo saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumiem Nr.976 “Sabiedriskā labuma komisijas nolikums”.

Sabiedriskā labuma komisijas sēdes sasauc komisijas priekšsēdētājs.

Informāciju par Sabiedriskā labuma komisijas kārtējās sēdes datumu ievieto VID tīmekļa vietnē piecas darbdienas iepriekš, norādot sēdes darba kārtību un to organizāciju sarakstu, kuru lietas tiks izskatītas attiecīgajā sēdē.

Sabiedriskā labuma komisijas sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties pa vienam pārstāvim no katras biedrības, nodibinājuma un reliģiskās organizācijas, ja to lietas tiek izskatītas attiecīgajā sēdē. Citas personas var piedalīties sēdē, ja tās vismaz trīs darbdienas pirms sēdes ir pieteikušās VID.

Pieteikties dalībai Sabiedriskā labuma komisijas sēdēs var:

Aicinām visus organizāciju pārstāvjus un citas personas, kuras gatavojas piedalīties Sabiedriskā labuma komisijas sēdē, iepazīties ar sēdes darba kārtību.