Sabiedriskā labuma komisijas sastāvs un darba kārtība

 Publicēts: 03.03.2020. 09.47


Apakšsadaļu izvēlne

Sabiedriskā labuma komisija ir koleģiāla konsultatīva institūcija, kura sniedz VID atzinumus par biedrības, nodibinājuma vai reliģiskās organizācijas darbības atbilstību sabiedriskā labuma organizācijas darbības būtībai, kā arī par tās mantas un finanšu līdzekļu izlietojuma atbilstību Sabiedriskā labuma organizāciju likumā noteiktajam.


Sabiedriskā labuma komisijas sastāvs


Komisijas priekšsēdētāja:

 • I. Borance – Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes direktora vietniece.

Komisijas locekļi:

 • I.Aužele – Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Juridiskās nodaļas vadītāja;
 • I. Balodis – nodibinājuma "Nodibinājums Invalīdu un viņu draugu apvienība "APEIRONS"" (reģistrācijas Nr. 40008018477) valdes priekšsēdētājs;
 • I. Pauliņa - Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta eksperte;
 • A. Brūne – biedrības "Latvijas Sporta veterānu – senioru savienība" (reģistrācijas Nr. 50008025521) valdes locekle;
 • Dz. Kandere – Labklājības ministrijas Metodiskās vadības un kontroles departamenta vecākā eksperte;
 • T. Mackare – biedrības "Rīgas aktīvo senioru alianse" (reģistrācijas Nr. 40008170098) valdes priekšsēdētāja;
 • K. Orleāns – biedrības "Retro auto muzejs" (reģistrācijas Nr. 40008169205) valdes loceklis;
 • S. Siliņa - Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Nozaru politikas nodaļas vecākā referente;
 • I. Trušinska – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Koordinācijas departamenta Stratēģijas un ilgtspējas attīstības nodaļas vecākā eksperte;
 • E. Viļķina – biedrības "Cerību spārni" (reģistrācijas Nr. 40008078885) valdes priekšsēdētāja;
 • A. Zariņš – biedrības "PAR ZAĻU PIERĪGU!" (reģistrācijas Nr. 40008158610) valdes loceklis.

Sabiedriskā labuma komisijas darba kārtība


Sabiedriskā labuma komisijas sēdes organizē un darba kārtību sagatavo saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumiem Nr.976 “Sabiedriskā labuma komisijas nolikums”.

Sabiedriskā labuma komisijas sēdes sasauc komisijas priekšsēdētājs.

Informāciju par Sabiedriskā labuma komisijas kārtējās sēdes datumu ievieto VID tīmekļa vietnē piecas darbdienas iepriekš, norādot sēdes darba kārtību un to organizāciju sarakstu, kuru lietas tiks izskatītas attiecīgajā sēdē.

Sabiedriskā labuma komisijas sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties pa vienam pārstāvim no katras biedrības, nodibinājuma un reliģiskās organizācijas, ja to lietas tiek izskatītas attiecīgajā sēdē. Citas personas var piedalīties sēdē, ja tās vismaz trīs darbdienas pirms sēdes ir pieteikušās VID.

Pieteikties dalībai Sabiedriskā labuma komisijas sēdēs var:

 • elektroniski rakstot uz e-pasta adresi SLK [at] vid.gov.lv (SLK [at] vid.gov.lv);
 • pa tālruni, kas norādīts sadaļā “Kontakti”.

Aicinām visus organizāciju pārstāvjus un citas personas, kuras gatavojas piedalīties Sabiedriskā labuma komisijas sēdē, iepazīties ar sēdes darba kārtību.

(!) Sabiedriskā labuma komisijas darba kārtības par 2017.gadu.

(!) Sabiedriskā labuma komisijas darba kārtības par 2018.gadu.

(!) Sabiedriskā labuma komisijas darba kārtības par 2019.gadu.