Deklarāciju iesniegšanas un nodokļu nomaksas termiņi

 Publicēts: 07.01.2020. 14.04


Apakšsadaļu izvēlne
Tām fiziskajām personām, kuras veic saimniecisko darbību, kā arī individuālo uzņēmumu, t.sk. zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašniekiem, kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, Gada ienākumu deklarācija obligāti jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu jeb EDS.

 

 • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķins no saimnieciskās darbības ienākuma
  • Pārskata/deklarācijas nosaukums Nodokļa maksātājs Iesniegšanas termiņš Nodokļa samaksas termiņš un valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts

   Iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķins no saimnieciskās darbības ienākuma (MK 30.10.2018. not. Nr.662 2. pielikums) 

   Fiziskā persona

   Avansa maksājumu aprēķina Elektroniskās deklarēšanas sistēmā automātiski pēc gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas.

   Nodokļa maksātājam ir tiesības iesniegt precizējumu. 

   LV91TREL1060000110000

   Ne vēlāk kā 15.martā,
   15. jūnijā,
   15.augustā, 
   15.novembrī

 • Paziņojums par apgādībā esošajām personām
  • Pārskata/deklarācijas nosaukums Nodokļa maksātājs Iesniegšanas termiņš Nodokļa samaksas termiņš un valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts

   Paziņojums par apgādībā esošajām personām (MK 04.06.2013. not. Nr.304 pielikums)

   - 10 dienu laikā no dienas, kad iegūst vai zaudē tiesības uz nodokļa atvieglojumiem X
 • Pārskats par taksācijas gadā piešķirtajām un izmaksātajām stipendijām, kuras nav apliekamas ar IIN
  • Pārskata/deklarācijas nosaukums Nodokļa maksātājs Iesniegšanas termiņš Nodokļa samaksas termiņš un valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts

   Pārskats par taksācijas gadā piešķirtajām un izmaksātajām stipendijām, kuras saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" nav apliekamas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (MK 31.07.2001. not. Nr.337 1.pielikums)

   - Līdz pēctaksācijas gada 1.februārim X
 • Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām
  • Pārskata/deklarācijas nosaukums Nodokļa maksātājs Iesniegšanas termiņš Nodokļa samaksas termiņš un valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts

   Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām (MK 25.08.2008. not. Nr.677 1.pielikums - par taksācijas periodu sākot ar 2009.gada 1.janvāri)

   Ienākuma izmaksātājs (fiziskā vai juridiskā persona, fiziskā persona saimnieciskās darbības veicējs) Līdz nākamā mēneša 15.datumam
   vai
   līdz pēctaksācijas gada 1.februārim
   X
 • Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām (kopsavilkums)
  • Pārskata/deklarācijas nosaukums Nodokļa maksātājs Iesniegšanas termiņš Nodokļa samaksas termiņš un valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts

   Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām (kopsavilkums)

   (MK 25.08.2008. not. Nr.677 2.pielikums - par taksācijas periodu sākot ar 2009.gada 1.janvāri)

   Ienākuma izmaksātājs (fiziskā vai juridiskā persona, fiziskā persona saimnieciskās darbības veicējs) Līdz nākamā mēneša 15.datumam
   vai
   līdz pēctaksācijas gada 1.februārim
   X
 • Gada ienākumu deklarācija
  • Pārskata/deklarācijas nosaukums Nodokļa maksātājs Iesniegšanas termiņš Nodokļa samaksas termiņš un valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts

   Gada ienākumu deklarācija

   (MK 30.10.2018. not. Nr.662 1.pielikums) 

   Fiziskā persona vai fiziskā persona saimnieciskās darbības veicējs

   No taksācijas gadam sekojošā gada 1.marta līdz 1.jūnijam.

   Ja taksācijas gada ienākumi pārsniedz 62 800 euro, — no 1. aprīļa līdz 1. jūlijam.

   < 640 euro - 15 dienu laikā no likumā noteiktās deklarācijas iesniegšanas dienas

   > 640 euro - trijās reizēs (līdz 16. jūnijam, 16.jūlijam 16.augustam), iemaksājot katru reizi trešo daļu no nodokļa summas

   > 640 euro un taksācijas gada ienākumi pārsniedz 62 800 euro – trijās reizēs (līdz 16. jūlijam, 16. augustam un 16. septembrim),  iemaksājot katru reizi trešo daļu no šīs summas

 • IIN pārskats par fiziskās personas- nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli LR
  • Pārskata/deklarācijas nosaukums Nodokļa maksātājs Iesniegšanas termiņš Nodokļa samaksas termiņš un valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts

   Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskats par fiziskās personas- nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā

   (MK 21.09.2010. not. Nr. 899. 4.pielikums)  

   Ienākuma izmaksātājs (fiziskā saimnieciskās darbības veicējs vai juridiskā persona) Līdz nākamā mēneša 15.datumam Līdz nākamā mēneša 5.datumam
 • Ziņojums - VSAO iemaksas no darba ņēmēju darba ienākumiem, IIN un uzņēmējdarbības riska nodevas
  • Pārskata/deklarācijas nosaukums Nodokļa maksātājs Iesniegšanas termiņš Nodokļa samaksas termiņš un valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts

   Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska nodevu pārskata mēnesī

   (MK 07.09.2010. not. Nr.827 3.pielikums)

   Ienākuma izmaksātājs (fiziskā vai juridiskā persona, fiziskā persona saimnieciskās darbības veicējs) Līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša datumam, kurš norādīts VID izsniegtajā paziņojumā

   Reizi mēnesī, kad bankā saņemta nauda iedzīvotāju ienākumu izmaksai;

   Nesaņemot naudu bankā, nākamajā dienā pēc algas izmaksas

 • Ziņojums - sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju darba ienākumi, IIN un VSAO iemaksas
  • Pārskata/deklarācijas nosaukums Nodokļa maksātājs Iesniegšanas termiņš Nodokļa samaksas termiņš un valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts

   Ziņojums par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju
   darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

   (MK 07.09.2010. not. Nr.827 31.pielikums)

   Ienākuma izmaksātājs (fiziskā vai juridiskā persona) Katru mēnesi piecu darbdienu laikā pēc sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokļa maksātāja (darba ņēmēja) nodarbināšanas mēneša pēdējās dienas Līdz nākamā mēneša 15.datumam
 • Pārskata perioda deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma
  • Pārskata/deklarācijas nosaukums Nodokļa maksātājs Iesniegšanas termiņš Nodokļa samaksas termiņš un valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts

   Pārskata perioda deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma

   (MK 30.10.2018. not. Nr.662
   3. pielikums - Deklarācija DK)

   Fiziskā persona

   Ja ienākums no kapitāla pieauguma pārsniedz 1000 euro ceturksnī - līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15. datumam.

   Ja ienākums ir līdz 1000 euro ceturksnī – līdz taksācijas gadam sekojošā gada 15.janvārim

   Nerezidents neatkarīgi no ienākuma apmēra – līdz  ienākuma gūšanas mēnesim sekojošā mēneša 15.datumam

   15 dienu laikā no likumā noteiktās deklarācijas iesniegšanas dienas
 • Informācija par darījumiem, kas uzsākti, bet nav pabeigti vienā taksācijas gadā
  • Pārskata/deklarācijas nosaukums Nodokļa maksātājs Iesniegšanas termiņš Nodokļa samaksas termiņš un valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts

   Informācija par darījumiem, kas uzsākti, bet nav pabeigti vienā taksācijas gadā

   (MK 30.10.2018. not. Nr.662 - Deklarācijas DK pielikums) 

   Fiziskā persona Reizi gadā – līdz taksācijas gadam sekojošā gada 1.jūnijam X
 • Gada kapitāla pieauguma ienākuma precizēšanas deklarācija
  • Pārskata/deklarācijas nosaukums Nodokļa maksātājs Iesniegšanas termiņš Nodokļa samaksas termiņš un valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts

   Gada kapitāla pieauguma ienākuma precizēšanas deklarācija

   (MK 30.10.2018. not. Nr.662 -  Ienākuma precizēšanas deklarācija GD) 

   Fiziskā persona Sākot ar pēctaksācijas gada 1.martu X
 • Informācija par aizdevumu fiziskajai personai
  • Pārskata/deklarācijas nosaukums Nodokļa maksātājs Iesniegšanas termiņš Nodokļa samaksas termiņš un valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts
   Informācija par aizdevumu fiziskajai personai
   (MK 21.09.2010. not. Nr.899 1.1pielikums)
   Fiziskā vai juridiskā persona, fiziskā persona saimnieciskās darbības veicējs Līdz pēctaksācijas gada 1.jūnijam X