Deklarāciju iesniegšanas un nodokļu nomaksas termiņi

 Publicēts: 26.03.2021. 14.21


Apakšsadaļu izvēlne
Tām fiziskajām personām, kuras veic saimniecisko darbību, kā arī individuālo uzņēmumu, t.sk. zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašniekiem, kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, Gada ienākumu deklarācija obligāti jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu jeb EDS.

Sākot ar 2021.gadu viens konts

VIENOTAIS NODOKĻU KONTS
Saņēmējs:Valsts budžets (VID)
Reģistrācijas numurs:90000010008
Konts (IBAN):LV33TREL1060000300000 
 • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķins no saimnieciskās darbības ienākuma
  • Pārskata/deklarācijas nosaukums Nodokļa maksātājs Iesniegšanas termiņš Nodokļa samaksas termiņš un valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts

   Iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķins no saimnieciskās darbības ienākuma (MK 30.10.2018. not. Nr.662 2. pielikums) 

   Fiziskā persona

   Avansa maksājumu aprēķina Elektroniskās deklarēšanas sistēmā automātiski pēc gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas.

   Nodokļa maksātājam ir tiesības iesniegt precizējumu.

   !!! 2021.gadā:

   neveic iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumus no saimnieciskās darbības ienākuma.

    

   Ja personas pirmstaksācijas gada ienākumi, kurus apliek progresīvo nodokļa likmi < 62 800 euro:

   ne vēlāk kā 23. martā,

   ne vēlāk kā 23. jūnijā,

   ne vēlāk kā 23. augustā

   ne vēlāk kā 23. novembrī.

    

   Ja personas pirmstaksācijas gada ienākumi, kurus apliek ar progresīvo nodokļa likmi > 62 800 euro

   ne vēlāk kā 23. martā,

    ne vēlāk kā 23. jūlijā,

    ne vēlāk kā 23. septembrī

    ne vēlāk kā 23. novembrī.

 • Paziņojums par apgādībā esošajām personām
  • Pārskata/deklarācijas nosaukums Nodokļa maksātājs Iesniegšanas termiņš Nodokļa samaksas termiņš un valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts

   Paziņojums par apgādībā esošajām personām (MK 04.06.2013. not. Nr.304 pielikums)

   - 10 dienu laikā no dienas, kad iegūst vai zaudē tiesības uz nodokļa atvieglojumiem X
 • Pārskats par taksācijas gadā piešķirtajām un izmaksātajām stipendijām, kuras nav apliekamas ar IIN
  • Pārskata/deklarācijas nosaukums Nodokļa maksātājs Iesniegšanas termiņš Nodokļa samaksas termiņš un valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts

   Pārskats par taksācijas gadā piešķirtajām un izmaksātajām stipendijām, kuras saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" nav apliekamas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (MK 31.07.2001. not. Nr.337 1.pielikums)

   - Līdz pēctaksācijas gada 1.februārim X
 • Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām
  • Pārskata/deklarācijas nosaukums Nodokļa maksātājs Iesniegšanas termiņš Nodokļa samaksas termiņš un valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts

   Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām (MK 25.08.2008. not. Nr.677 1.pielikums - par taksācijas periodu sākot ar 2009.gada 1.janvāri)

   Ienākuma izmaksātājs (fiziskā vai juridiskā persona, fiziskā persona saimnieciskās darbības veicējs) Līdz nākamā mēneša 15.datumam
   vai
   līdz pēctaksācijas gada 1.februārim
   X
 • Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām (kopsavilkums)
  • Pārskata/deklarācijas nosaukums Nodokļa maksātājs Iesniegšanas termiņš Nodokļa samaksas termiņš un valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts

   Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām (kopsavilkums)

   (MK 25.08.2008. not. Nr.677 2.pielikums - par taksācijas periodu sākot ar 2009.gada 1.janvāri)

   Ienākuma izmaksātājs (fiziskā vai juridiskā persona, fiziskā persona saimnieciskās darbības veicējs) Līdz nākamā mēneša 15.datumam
   vai
   līdz pēctaksācijas gada 1.februārim
   X
 • Gada ienākumu deklarācija
  • Pārskata/deklarācijas nosaukums Nodokļa maksātājs Iesniegšanas termiņš Nodokļa samaksas termiņš un valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts

   Gada ienākumu deklarācija

   (MK 30.10.2018. not. Nr.662 1.pielikums) 

   Fiziskā persona vai fiziskā persona saimnieciskās darbības veicējs

   No taksācijas gadam sekojošā gada 1.marta līdz 1.jūnijam.

   Ja taksācijas gada ienākumi pārsniedz 62 800 euro, — no 1. aprīļa līdz 1. jūlijam.

   !!! 2021.gadā iesniegšanas termiņš visiem nodokļa maksātājiem ir līdz 1. jūlijam.

   Ja  taksācijas gada ienākumi nepārsniedz 62 800 euro un aprēķinātā nodokļa summa < 640 euro - līdz taksācijas gadam sekojošā gada 23. jūnijam

   Ja taksācijas gada ienākumi pārsniedz 62 800 euro un aprēķinātā nodokļa summa < 640 euro — līdz taksācijas gadam sekojošā gada 23. jūlijam.

    

   > 640 euro - un taksācijas gada ienākumi nepārsniedz 62 800 euro –  trijās reizēs (līdz taksācijas gadam sekojošā gada 23. jūnijam, 23. jūlijam un 23. augustam)iemaksājot katru reizi trešo daļu no nodokļa summas:

    

   > 640 euro un taksācijas gada ienākumi pārsniedz 62 800 euro – trijās reizēs (līdz taksācijas gadam sekojošā gada 23. jūlijam, 23. augustam un 23. septembrim)),  iemaksājot katru reizi trešo daļu no šīs summas.

    

   !!! 2021.gadā samaksas termiņš visiem nodokļa maksātājiem:

   Ja  aprēķinātā nodokļa summa < 640 euro – līdz taksācijas gadam sekojošā gada 23. jūlijam.

   Ja aprēķinātā nodokļa summa > 640 euro – trijās reizēs (līdz 23. jūlijam, 23. augustam un 23. septembrim),  iemaksājot katru reizi trešo daļu no šīs summas.

 • IIN pārskats par fiziskās personas- nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli LR
  • Pārskata/deklarācijas nosaukums Nodokļa maksātājs Iesniegšanas termiņš Nodokļa samaksas termiņš un valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts

   Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskats par fiziskās personas- nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā

   (MK 21.09.2010. not. Nr. 899. 4.pielikums)  

   Ienākuma izmaksātājs (fiziskā saimnieciskās darbības veicējs vai juridiskā persona) Līdz nākamā mēneša 15.datumam līdz ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 23. datumam.
 • Darba devēja ziņojums 
  • Pārskata/deklarācijas nosaukums Nodokļa maksātājs Iesniegšanas termiņš Nodokļa samaksas termiņš un valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts

   Darba devēja ziņojums (MK 07.09.2010. not. Nr.827 3.pielikums)

   Ienākuma izmaksātājs (fiziskā vai juridiskā persona, fiziskā persona saimnieciskās darbības veicējs) katru mēnesi līdz septiņpadsmitajam datumam

   Reizi mēnesī, reizi mēnesī līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 23. datumam.

 • Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju ziņojums 
  • Pārskata/deklarācijas nosaukums Nodokļa maksātājs Iesniegšanas termiņš Nodokļa samaksas termiņš un valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts

   Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju ziņojums (MK 07.09.2010. not. Nr.827 31.pielikums)

   Ienākuma izmaksātājs (fiziskā vai juridiskā persona) Katru mēnesi piecu darbdienu laikā pēc sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokļa maksātāja (darba ņēmēja) nodarbināšanas mēneša pēdējās dienas Līdz nākamā mēneša 23.datumam
 • Pārskata perioda deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma
  • Pārskata/deklarācijas nosaukums Nodokļa maksātājs Iesniegšanas termiņš Nodokļa samaksas termiņš un valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts

   Pārskata perioda deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma

   (MK 30.10.2018. not. Nr.662
   3. pielikums - Deklarācija DK)

   Fiziskā persona

   Ja ienākums no kapitāla pieauguma pārsniedz 1000 euro ceturksnī - līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15. datumam.

   Ja ienākums ir līdz 1000 euro ceturksnī – līdz taksācijas gadam sekojošā gada 15.janvārim

   Nerezidents neatkarīgi no ienākuma apmēra – līdz  ienākuma gūšanas mēnesim sekojošā mēneša 15.datumam

   līdz tā mēneša 23. datumam, kurā iesniegta deklarācijas par ienākumu no kapitāla.
 • Informācija par darījumiem, kas uzsākti, bet nav pabeigti vienā taksācijas gadā
  • Pārskata/deklarācijas nosaukums Nodokļa maksātājs Iesniegšanas termiņš Nodokļa samaksas termiņš un valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts

   Informācija par darījumiem, kas uzsākti, bet nav pabeigti vienā taksācijas gadā

   (MK 30.10.2018. not. Nr.662 - Deklarācijas DK pielikums) 

   Fiziskā persona Reizi gadā – līdz taksācijas gadam sekojošā gada 1.jūnijam X
 • Gada kapitāla pieauguma ienākuma precizēšanas deklarācija
  • Pārskata/deklarācijas nosaukums Nodokļa maksātājs Iesniegšanas termiņš Nodokļa samaksas termiņš un valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts

   Gada kapitāla pieauguma ienākuma precizēšanas deklarācija

   (MK 30.10.2018. not. Nr.662 -  Ienākuma precizēšanas deklarācija GD) 

   Fiziskā persona Sākot ar pēctaksācijas gada 1.martu X
 • Informācija par aizdevumu fiziskajai personai
  • Pārskata/deklarācijas nosaukums Nodokļa maksātājs Iesniegšanas termiņš Nodokļa samaksas termiņš un valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts
   Informācija par aizdevumu fiziskajai personai
   (MK 21.09.2010. not. Nr.899 1.1pielikums)
   Fiziskā vai juridiskā persona, fiziskā persona saimnieciskās darbības veicējs Līdz pēctaksācijas gada 1.jūnijam X