Nodokļu atmaksa

 Publicēts: 19.12.2018. 12.39


Apakšsadaļu izvēlne

Muitas maksājumu atmaksāšana


Pārmaksāto muitas maksājumu atmaksa nodokļu maksātājam tiek veikta saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 28.pantā noteikto.

Papildu informāciju par muitas maksājumu atmaksāšanu lūdzam skatīt šeit.   


Ievedmuitas nodokļa atmaksāšana un atbrīvojums no pienākuma to maksāt


Terminu skaidrojums


 Īpaši nosacījumi nodokļu atmaksaiLēmumu pieņemšana, pārvaldība, anulēšana, atcelšana, grozīšanaPersonas pienākums ir sniegt lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju. Ja kāda persona iesniedz pieteikumu saņemt lēmumu, kas saistīts ar tiesību aktu muitas jomā piemērošanu, minētā persona sniedz visu informāciju, ko muitas dienesti pieprasa, lai tie varētu pieņemt attiecīgu lēmumu (SMK 22.panta 1.punkts).