Nodokļu atmaksa

 Publicēts: 20.01.2021. 09.36


Apakšsadaļu izvēlne

Muitas maksājumu atmaksāšana


Pārmaksāto muitas maksājumu atmaksa nodokļu maksātājam tiek veikta saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 28.pantā noteikto.

Nodokļu maksātājam ir tiesības pieprasīt pārmaksāto muitas maksājumu atmaksāšanu vai novirzīšanu kārtējo nodokļu maksājumu segšanai triju gadu laikā pēc konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa.

Pārmaksātās nodokļu summas pēc nodokļu maksātāju pamatota iesnieguma iesniegšanas VID un pēc VID pārbaudes novirzāmas nokavēto vai kārtējo nodokļu maksājumu segšanai vai atmaksājamas 15 dienu laikā, ja konkrēto nodokļu likumi neparedz citu atmaksāšanas laiku un kārtību.

VID ir tiesības pārmaksātās nodokļu summas bez nodokļu maksātāja iesnieguma vispirms novirzīt nokavēto nodokļu un ar tiem saistīto maksājumu segšanai.

Papildu informāciju par muitas maksājumu atmaksāšanu lūdzam skatīt šeit.   


Ievedmuitas nodokļa atmaksāšana un atbrīvojums no pienākuma to maksāt


Terminu skaidrojums


 Īpaši nosacījumi nodokļu atmaksaiLēmumu pieņemšana, pārvaldība, anulēšana, atcelšana, grozīšanaPersonas pienākums ir sniegt lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju. Ja kāda persona iesniedz pieteikumu saņemt lēmumu, kas saistīts ar tiesību aktu muitas jomā piemērošanu, minētā persona sniedz visu informāciju, ko muitas dienesti pieprasa, lai tie varētu pieņemt attiecīgu lēmumu (SMK 22.panta 1.punkts).