Nodokļa maksātājam ir tiesības piemērot nodokļa atvieglojumus, ja tam veidojas nodokļa bāze pret kuru atvieglojums ir attiecināms:

  • atvieglojums ziedotājiem; 
  • atvieglojums nodokļa maksātājiem, kas veic lauksaimniecisko darbību;
  • atvieglojums par ārvalstīs samaksāto nodokli; 
  • atvieglojums ienākumam no akciju atsavināšanas;
  • iepriekšējo gadu zaudējumu pārnešana u.c.

Speciālo ekonomisko zonu un brīvostu kapitālsabiedrībām ir tiesības turpināt piemērot atvieglojumu saskaņā ar likumu “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”.

Nodokļu maksātājam ir tiesības turpināt piemērot saskaņā ar likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (spēkā līdz 31.12.2017.) 17.2pantu atlaidi par atbalstāmo investīciju projekta ietvaros veiktajiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem.

Nodokļa maksātājam ir tiesības izvēlēties piemērot tonnāžas nodokļa režīmu.