Izmaiņas no 2021.gada 1.jūlija

 Publicēts: 02.07.2021. 14.06


Apakšsadaļu izvēlne

Svarīgākais:

 1. Visi sūtījumi, kas saņemti  no valstīm ārpus Eiropas Savienības, būs jādeklarē muitā.
 2. Tiks atcelts atbrīvojums no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) zemas vērtības sūtījumiem. Tādējādi par precēm, ko iedzīvotāji iegādāsies internetveikalos vai platformās un saņems sūtījumos no valstīm ārpus Eiropas Savienības, PVN būs jāmaksā neatkarīgi no preču vērtības.
 3. Sūtījuma saņēmējs varēs izvēlēties sev ērtāko veidu – vai nu pats aizpildīt īsu un vienkāršu importa muitas deklarāciju VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS), vai arī uzticēt preču muitošanu sūtījuma piegādātājam.
   

Pasta / eksprespasta, muitas un saņēmēja veicamās darbības

Pirkumi (komerciālie sūtījumi)

2021.gada 1.jūlijā spēkā stāsies izmaiņas Eiropas Savienības tiesību aktos par PVN piemērošanu e-komercijas sūtījumiem – zemas vērtības preču sūtījumiem no trešajām valstīm, ko saņem personas Eiropas Savienībā (ES), tajā skaitā Latvijā.

Jaunie noteikumi paredz, ka tiks atcelts pašlaik spēkā esošais PVN atbrīvojums importējamām precēm, kuru vērtība ir mazāka par 22 eiro.

No 2021.gada 1.jūlija pilnīgi visām precēm, kuras persona iegādāsies ārpus ES (t.sk. interneta veikalos), tiks piemērots PVN. Izmaiņas attieksies uz preču iegādi jebkurā trešajā valstī - Ķīnā, ASV, Krievijā, Apvienotajā Karalistē, Norvēģijā u.t.t.

Lai saņemtu sūtījumu, preces būs jādeklarē muitā un par tām būs jāsamaksā PVN (t.i., ja sūtījumā esošo preču vērtība nepārsniegs 150 EUR, sūtījums tiks atbrīvots no muitas nodokļa, bet par to būs jāmaksā PVN no pilnas sūtījuma vērtības).   

 

Deklarācijas iesniegšana

Persona varēs izvēlēties sev ērtāko preču muitošanas veidu:

 1. vai nu pati, pieslēdzoties VID EDS, aizpildīt un iesniegt vienkāršu Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem;
 2. vai arī izmantot Latvijas Pasta vai eksprespastu muitas brokeru vai citu muitošanas speciālistu piedāvātos maksas pakalpojumus muitas formalitāšu veikšanai. 

 

Ja persona muitas deklarāciju iesniegs pati, izmantojot VID EDS, daļu datu deklarācijas aizpildīšanai viņa saņems no sūtījuma piegādātāja (informāciju par pasta sūtījuma izsekošanas numuru, pagaidu uzglabāšanas deklarācijas numuru, svaru u.c.), bet daļa datu būs paša saņēmēja rīcībā (informācija par preci, tās pārdevēju, cenu, piegādes izmaksām u.c.). Tiklīdz deklarācijā būs ievadīti prasītie dati, sistēma veiks nodokļu aprēķinu. Persona uzreiz tiešsaistē varēs veikt nodokļu samaksu, nospiežot pogu “Maksāt”.

Pēc tam, kad nodokļi būs samaksāti un deklarācijas statuss sistēmā būs “Preces izlaistas”, muitošana būs pabeigta. Persona varēs saņemt savu sūtījumu, attiecīgi sazinoties ar eksprespastu un vienojoties par piegādes laiku, vai arī dodoties uz savu pasta nodaļu.  

Ja sūtījumā būs tādas preces, uz kurām attiecas normatīvajos aktos noteikti ierobežojumi, vienkāršoto deklarāciju iesniegt nevarēs. Tādā gadījumā būs jānoformē standarta Importa muitas deklarācija.

Persona jau pirms pirkuma veikšanas var pārliecināties, vai preci, ko plāno iegādāties, būs iespējams atmuitot vienkāršotā veidā. Visas preces, par kurām var iesniegt vienkāršoto deklarāciju, ir uzskaitītas sarakstā “Preču klasifikators”, kas pieejams šeit. Šajā sarakstā ir norādītas arī nodokļu likmes, līdz ar to, zinot sūtījuma vērtību, persona jau laikus var aprēķināt, ar cik lielu maksājamo nodokļu summu jārēķinās, veicot pirkumu. 

Ja muitas formalitāšu kārtošanu persona būs uzticējusi veikt muitošanas pakalpojuma sniedzējam, aprēķināto nodokļu samaksa un maksa par muitošanas pakalpojumu būs jāveic attiecīgā pakalpojuma sniedzēja norādītā veidā.
 

Nodokļu piemērošana

Ja persona interneta veikalā ārpus ES iegādāsies un sūtījumā saņems preces, kuru vērtība būs:

 • no 0,01 līdz 150 eiro  nav jāmaksā muitas nodoklis, jāmaksā tikai PVN. Atbrīvojums no muitas nodokļa neattiecas uz alkohola izstrādājumiem, smaržām un tualetes ūdeņiem;
 • lielāka nekā 150 eiro – jāmaksā gan muitas nodoklis, gan PVN.

Ja sūtījumā būs akcīzes preces (piemēram, kafija, alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni), akcīzes nodoklis par tām jāmaksā neatkarīgi no preču vērtības komerciālā sūtījumā. Tabakas izstrādājumus, elektroniskās cigaretes un to uzpildes flakonus ir aizliegts iegādāties interneta veikalos un saņemt pasta sūtījumos.


Nodokļu aprēķina piemērs:

Persona interneta veikalā iegādāsies no Ķīnas divas preces – 5 eiro un 10 eiro vērtībā, ko saņems vienā sūtījumā. Piegādes izmaksas būs 1 eiro. Abām precēm būs piemērojama PVN standarta likme. Tādā gadījumā personai būs jāsamaksā 21% no 16 eiro (5+10+1), tas ir 3,36 eiro.

Dāvanas (nekomerciālie sūtījumi)

Nekomerciālam sūtījumam jeb sūtījumam, kuru fiziska persona no valsts ārpus ES nosūta citai fiziskajai personai ES dalībvalstī bez maksas (dāvanu), tiks saglabāts pašreizējais atbrīvojums no muitas nodokļa un PVN. Par precēm, kas tiek sūtītas kā dāvana, muitas nodoklis un PVN arī turpmāk nebūs jāmaksā, ja sūtījuma vērtība nepārsniegs 45 eiro.

Tomēr arī šādi sūtījumi būs jādeklarē muitā, iesniedzot deklarāciju, neatkarīgi no sūtījumā esošo preču vērtības.   

Persona varēs izvēlēties sev ērtāko preču muitošanas veidu:

 1. vai nu pati, pieslēdzoties VID EDS, aizpildīt un iesniegt vienkāršu Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem;
 2. vai arī izmantot Latvijas Pasta vai eksprespastu muitas brokeru vai citu muitošanas speciālistu piedāvātos maksas pakalpojumus muitas formalitāšu veikšanai. 

 

Nodokļu piemērošana

Ja persona saņems dāvanu – sūtījumu ar precēm, kuru  kopējā vērtība būs:

 • no 0,01 līdz 45 eiro – muitas nodoklis un PVN  nav jāmaksā;
 • no 45 eiro līdz 150 eiro – jāmaksā PVN;
 • lielāka nekā 150 eiro - jāmaksā gan muitas nodoklis, gan PVN.

 

Ja sūtījumā esošo preču vērtība nepārsniedz 700 EUR, persona var izvēlēties piemērot muitas nodokļa vienoto procentuālo likmi – 2,5 % no preču muitas vērtības, ar nosacījumu, ka ievešanai nav komerciāla nolūka. Vienoto likmi nepiemēro tabakai, tabakas izstrādājumiem, alkoholiskiem dzērieniem.

Nekomerciālos sūtījumos (dāvanas) tabakas izstrādājumiem, alkoholiskajiem dzērieniem, smaržām un tualetes ūdeņiem tiek piemērots atbrīvojums no nodokļiem, ja preču vērtība sūtījumā nepārsniedz 45 eiro un tiek ievēroti noteikti daudzuma ierobežojumi:

 1. ne vairāk par 50 cigaretēm vai 25 cigarillām, vai 10 cigāriem, vai 50 gramiem smēķējamās tabakas;
 2. ne vairāk par 1 litru alkoholisko dzērienu ar spirta saturu virs 22 % vai 1 litru dzērienu ar spirta saturu zem 22% un 2 litriem nedzirkstošā vīna;
 3. ne vairāk par 50 gramiem smaržu vai 0,25 litru tualetes ūdeņu.

Nodokļu aprēķina piemērs:

Persona vienā sūtījumā saņems dāvanā divas preces – 30 eiro un 20 eiro vērtībā, kopējā vērtība 50 eiro. Tādā gadījumā personai būs jāsamaksā PVN  21% no 50 eiro, tas ir 10,50 eiro.