Svarīgākais:

 1. Visi sūtījumi, kas saņemti  no valstīm ārpus Eiropas Savienības, jādeklarē muitā.
 2. Atcelts atbrīvojums no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) zemas vērtības sūtījumiem. Tādējādi par precēm, ko iedzīvotāji iegādājas internetveikalos vai platformās un saņem sūtījumos no valstīm ārpus Eiropas Savienības, PVN jāmaksā neatkarīgi no preču vērtības.
 3. Sūtījuma saņēmējs var izvēlēties sev ērtāko veidu – vai nu pats aizpildīt īsu un vienkāršu importa muitas deklarāciju VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS), vai arī uzticēt preču muitošanu sūtījuma piegādātājam.

Pirkumi (komerciālie sūtījumi)

2021.gada 1.jūlijā spēkā stājās izmaiņas Eiropas Savienības tiesību aktos par PVN piemērošanu e-komercijas sūtījumiem – zemas vērtības preču sūtījumiem no trešajām valstīm, ko saņem personas Eiropas Savienībā (ES), tajā skaitā Latvijā.

Līdz ar jauno noteikumu spēkā stāšanos tika atcelts atbrīvojums no PVN importējamām precēm, kuru vērtība ir mazāka par 22 eiro.

No 2021.gada 1.jūlija pilnīgi visām precēm, kuras persona iegādājas ārpus ES (t.sk. interneta veikalos), tiek piemērots PVN. Izmaiņas attiecas uz preču iegādi jebkurā trešajā valstī - Ķīnā, ASV, Krievijā, Apvienotajā Karalistē, Norvēģijā u.t.t.

Lai saņemtu sūtījumu, preces ir jādeklarē muitā un par tām jāsamaksā PVN (t.i., ja sūtījumā esošo preču vērtība nepārsniedz 150 EUR, sūtījums tiek atbrīvots no muitas nodokļa, bet par to ir jāmaksā PVN no pilnas sūtījuma vērtības).   

Deklarācijas iesniegšana

Persona var izvēlēties sev ērtāko preču muitošanas veidu:

 1. vai nu pati, pieslēdzoties VID EDS, aizpildīt un iesniegt vienkāršu Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem;
 2. vai arī izmantot Latvijas Pasta vai eksprespastu muitas brokeru vai citu muitošanas speciālistu piedāvātos maksas pakalpojumus muitas formalitāšu veikšanai. 

Ja persona muitas deklarāciju iesniedz pati, izmantojot VID EDS, daļu datu deklarācijas aizpildīšanai viņa saņem no sūtījuma piegādātāja (informāciju par pasta sūtījuma izsekošanas numuru, pagaidu uzglabāšanas deklarācijas numuru, svaru u.c.), bet daļa datu ir paša saņēmēja rīcībā (informācija par preci, tās pārdevēju, cenu, piegādes izmaksām u.c.). Tiklīdz deklarācijā ir ievadīti prasītie dati, sistēma veic nodokļu aprēķinu. Persona uzreiz tiešsaistē var veikt nodokļu samaksu, nospiežot pogu “Maksāt”.

Kad nodokļi ir samaksāti un deklarācijas statuss sistēmā nomainās uz “Preces izlaistas”, muitošana ir pabeigta. Persona var saņemt savu sūtījumu, attiecīgi sazinoties ar eksprespastu un vienojoties par piegādes laiku, vai arī dodoties uz savu pasta nodaļu. Maza izmēra sūtījumus VAS “Latvijas Pasts” piegādā saņēmējam, ievietojot viņa pastkastē.  

Ja sūtījumā ir tādas preces, uz kurām attiecas normatīvajos aktos noteikti ierobežojumi, vienkāršoto deklarāciju iesniegt nevar. Tādā gadījumā ir jānoformē standarta Importa muitas deklarācija.

Persona jau pirms pirkuma veikšanas var pārliecināties, vai preci, ko plāno iegādāties, būs iespējams atmuitot vienkāršotā veidā. Visas preces, par kurām var iesniegt vienkāršoto deklarāciju, ir uzskaitītas sarakstā “Preču klasifikators”, kas pieejams šeit, nospiežot uz “Izvēlēties preci no klasifikatora”. Zinot preces vērtību un izmantojot kalkulatoru “Nodokļu aprēķins pasta sūtījumiem”, persona jau laikus var aprēķināt, ar cik lielu maksājamo nodokļu summu jārēķinās, veicot pirkumu. 

Ja muitas formalitāšu kārtošanu persona ir uzticējusi veikt muitošanas pakalpojuma sniedzējam, aprēķināto nodokļu samaksa un maksa par muitošanas pakalpojumu jāveic attiecīgā pakalpojuma sniedzēja norādītā veidā.

Nodokļu piemērošana

Ja persona interneta veikalā ārpus ES iegādāsies un sūtījumā saņem preces, kuru vērtība ir:

 • no 0,01 līdz 150 eiro – nav jāmaksā muitas nodoklis, jāmaksā tikai PVN. Atbrīvojums no muitas nodokļa neattiecas uz alkohola izstrādājumiem, smaržām un tualetes ūdeņiem;
 • lielāka nekā 150 eiro – jāmaksā gan muitas nodoklis, gan PVN.

Ja sūtījumā ir akcīzes preces (piemēram, kafija, alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni), akcīzes nodoklis par tām jāmaksā neatkarīgi no preču vērtības komerciālā sūtījumā. 

Tabakas izstrādājumus, elektroniskās cigaretes un to uzpildes flakonus ir aizliegts iegādāties interneta veikalos un saņemt pasta sūtījumos.


Nodokļu aprēķina piemērs:

Persona interneta veikalā iegādājas no Ķīnas divas preces – 5 eiro un 10 eiro vērtībā, ko saņem vienā sūtījumā. Piegādes izmaksas ir 1 eiro. Abām precēm ir piemērojama PVN standarta likme. Tādā gadījumā personai jāsamaksā 21% no 16 eiro (5+10+1), tas ir 3,36 eiro.

Dāvanas (nekomerciālie sūtījumi)

Nekomerciālam sūtījumam jeb sūtījumam, kuru fiziska persona no valsts ārpus ES nosūta citai fiziskajai personai ES dalībvalstī bez maksas (dāvanu), tiek saglabāts atbrīvojums no muitas nodokļa un PVN. Par precēm, kas tiek sūtītas kā dāvana, muitas nodoklis un PVN nav jāmaksā, ja sūtījuma vērtība nepārsniedz 45 eiro.

Tomēr arī šādi sūtījumi ir jādeklarē muitā, iesniedzot deklarāciju, neatkarīgi no sūtījumā esošo preču vērtības.   

Persona var izvēlēties sev ērtāko preču muitošanas veidu:

 1. vai nu pati, pieslēdzoties VID EDS, aizpildīt un iesniegt vienkāršu Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem;
 2. vai arī izmantot Latvijas Pasta vai eksprespastu muitas brokeru vai citu muitošanas speciālistu piedāvātos maksas pakalpojumus muitas formalitāšu veikšanai. 

Nodokļu piemērošana

Ja persona saņem dāvanu – sūtījumu ar precēm, kuru kopējā vērtība ir:

 • no 0,01 līdz 45 eiro – muitas nodoklis un PVN  nav jāmaksā;
 • no 45 eiro līdz 150 eiro – jāmaksā PVN;
 • lielāka nekā 150 eiro - jāmaksā gan muitas nodoklis, gan PVN.

Ja sūtījumā esošo preču vērtība nepārsniedz 700 EUR, persona var izvēlēties piemērot muitas nodokļa vienoto procentuālo likmi – 2,5 % no preču muitas vērtības, ar nosacījumu, ka ievešanai nav komerciāla nolūka. Vienoto likmi nepiemēro tabakai, tabakas izstrādājumiem, alkoholiskiem dzērieniem.

Nekomerciālos sūtījumos (dāvanas) tabakas izstrādājumiem, alkoholiskajiem dzērieniem, smaržām un tualetes ūdeņiem tiek piemērots atbrīvojums no nodokļiem, ja preču vērtība sūtījumā nepārsniedz 45 eiro un tiek ievēroti noteikti daudzuma ierobežojumi:

 1. ne vairāk par 50 cigaretēm vai 25 cigarillām, vai 10 cigāriem, vai 50 gramiem smēķējamās tabakas;
 2. ne vairāk par 1 litru alkoholisko dzērienu ar spirta saturu virs 22 % vai 1 litru dzērienu ar spirta saturu zem 22% un 2 litriem nedzirkstošā vīna;
 3. ne vairāk par 50 gramiem smaržu vai 0,25 litru tualetes ūdeņu.

Nodokļu aprēķina piemērs:

Persona vienā sūtījumā saņem dāvanā divas preces – 30 eiro un 20 eiro vērtībā, kopējā vērtība 50 eiro. Tādā gadījumā personai jāsamaksā PVN  21% no 50 eiro, tas ir 10,50 eiro.

Seminārs: Kā noformēt un iesniegt muitas deklarāciju pasta sūtījumiem