Baiba Šmite-Roķe fotoattēls

Baiba Šmite-Roķe

Ģenerāldirektore
Baiba.Smite-Roke [at] vid.gov.lv

Pieņemšana pie Valsts ieņēmumu dienesta vadības vid@vid.gov.lv


Izglītība
Šobrīd

Turpina studijas Rīgas Tehniskajā universitātē doktorantūrā ekonomikas un vadības studiju jomā

2007.gads Latvijas Universitāte Ekonomikas un vadības fakultāte, profesionālais maģistra grāds ekonomikā
2005.gads Latvijas Universitāte Ekonomikas un vadības fakultāte, bakalaura grāds ekonomikā
Darba pieredze
02.05.2023. VID Nodokļu pārvaldes direktora p.i., Nodokļu pārvaldes direktora vietniece

05.05.2020.

VID Nodokļu pārvaldes direktora vietniece
01.04.2015. VID Akcīzes preču aprites daļas vadītāja
03.09.2014.

VID Akcīzes pārvaldes direktora vietniece

01.11.2010. VID Akcīzes pārvaldes Informācijas koordinācijas  daļas vadītāja
09.07.2008. VID Akcīzes preču pārvaldes Informācijas koordinācijas  daļas priekšniece
13.11.2002. VID Akcīzes preču pārvaldes Informācijas koordinācijas daļas priekšnieka vietniece Ekonomisko ekspertīžu un prognožu nodaļas priekšniece
19.04.2001. VID Akcīzes preču pārvaldes Informācijas koordinācijas un ekonomisko ekspertīžu daļas   priekšnieka vietniece Informācijas koordinācijas un ekonomisko ekspertīžu nodaļas priekšniece
19.01.2000. VID Akcīzes preču pārvaldes Informācijas koordinācijas un ekonomisko ekspertīžu daļas   priekšnieka vietniece Ekonomisko ekspertīžu un prognožu nodaļas priekšniece
15.11.1999. LR Finanšu ministrijas Akcizēto preču pārvaldes Ražošanas analīzes un sertifikācijas sektora galvenā inspektore
17.06.1999. LR Finanšu ministrijas Akcizēto preču pārvaldes Ražošanas analīzes un sertifikācijas sektora vecākā inspektore
19.04.1999. LR Finanšu ministrijas Akcizēto preču pārvaldes Ražošanas analīzes un sertifikācijas sektora inspektore metodoloģijas jautājumos
Apbalvojumi
16.12.2021. VID 2.pakāpes Goda zīme
24.05.2019. Valsts Policijas Goda zīme
23.11.2018. Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Goda raksts
15.11.2017. VID 3.pakāpes Goda zīme
10.11.2014. VID Atzinības raksts
23.11.2012. VID Atzinības raksts
11.11.2008. Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Atzinības raksts