Kā lietot EMDAS? 

 1. Lietotāja rokasgrāmata EMDAS Manifestu un Pagaidu uzglabāšanas modulis (programmiskās saskarnes izstrāde komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu)
 2. Lietotāja rokasgrāmata Eksporta, tranzīta un importa muitas deklarāciju, ievešanas un izvešanas kopsavilkuma deklarāciju iesniegšana
 3. Lietotāja rokasgrāmata Eksporta, tranzīta un importa muitas deklarāciju, ievešanas un izvešanas kopsavilkuma deklarāciju apstrādes procesa ziņojumu struktūras (1.pielikums)
 4. Lietotāja rokasgrāmata
 1. Komersantu lietotāja rokasgrāmata “Sistēmas klasifikatori”
 2. Lietotāja rokasgrāmata “Pagaidu uzglabāšana (PUD2). Rokasgrāmata par programmiskās saskarnes izstrādi komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu
 3. Lietotāja rokasgrāmata ”TKS2
  1. Eiropas Komisijas tehniskā specifikācija NCTS 5. fāzes (TKS2) izstrādei
  2. Lietotāja rokasgrāmatas 1.pielikums “Nacionālajām prasībām pielāgotas xsd shēmas”
 4. Lietotāju rokasgrāmatas Importa kontroles sistēmai 2 (IKS2/ICS2)
  1. Eiropas Komisijas Importa kontroles sistēmas 2 Kopīgā komersanta interfeisa (ICS2 STI) tehniskā specifikācija: https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/customs-security/import-control-system-2-ics2-0/faq_en    

 

 1. Eksports – ECS https://emdas.vid.gov.lv/emdas_ws/emdas_ws_eks/services
 2. Tranzīts – NCTS https://emdas.vid.gov.lv/emdas_ws/emdas_ws_tks/services
 3. Importa muitas deklarācija – ICS IMD https://emdas.vid.gov.lv/emdas_ws/emdas_ws_imd/services
 4. Ievešanas kopsavilkuma deklarācija – ICS ENS https://emdas.vid.gov.lv/emdas_ws/emdas_ws/services
 5. MAN/PU – MAN/PU https://emdas.vid.gov.lv/emdas_ws/manpu_ws/services
 6. Importa deklarācija ar īpaši samazinātu datu kopu  - H7 deklarācija
  6.1. Autentificēšanas saite https://emdas2.vid.gov.lv/api/auth/public/external-login
  6.2. Klasifikatoru datu izgūšanas serviss https://emdas2.vid.gov.lv/api/codelists/   
  6.3. Saite pielikumu failu augšupielādei https://emdas2.vid.gov.lv/api/storage/attachment  
  6.4. Ienākošo H7 deklarāciju H701 ziņojumu saņemšanai no klienta sistēmas https://emdas2.vid.gov.lv/api/h7msg/h7/declaration  
  6.5.EMDAS ienākošo H7 deklarāciju anulēšanas pieprasījumu H702 ziņojumu saņemšanai no klienta sistēmas https://emdas2.vid.gov.lv/api/h7msg/h7/cancelation-request
 7. Visu veidu importa muitas deklarāciju datu izgūšanai no EMDAS pēc PUD numura vai PUD numura un PUD preces kārtas numura vai pavaddokumenta veida koda un numura https://emdas2.vid.gov.lv/api/h7msg/h7/subscription/decl-document
 8. Importa kontroles sistēma 2 (IKS2/ICS2)
  8.1. Autentificēšanas saite: https://emdas2.vid.gov.lv/api/auth/public/external-login
  8.2. Ierašanās paziņojums: https://emdas2.vid.gov.lv/api/iksmsg/arrival-notification  (*spēkā no 2023.gada 1.marta)
  8.3.Uzrādīšanas paziņojums: https://emdas2.vid.gov.lv/api/iksmsg/presentation-notification 

(!) Lūdzam ņemt vērā, ka, izmantojot programmisko saskarni, ir nepieciešams papildināt programmiskās saskarnes adresi ar nepieciešamo vaicājumu.

Piemērs: Ievešanas kopsavilkuma deklarācijas iesniegšanai – https://emdas.vid.gov.lv/emdas_ws/emdas_ws/services/SubmitMessage

Saistītās datnes: