EDS API servisa apraksts

 Publicēts: 07.09.2020. 13.45


Apakšsadaļu izvēlne

Kas ir EDS API?

EDS API ir Elektroniskās deklarēšanas sistēmas servisa saskarne Application Programming Interface, kas tiek izmantota datu apmaiņai starp nodokļu maksātāja grāmatvedības vai uzņēmuma vadības sistēmu (Sistēma) un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

Dokumentu iesniegšana, izmantojot EDS API servisu, notiek pēc “System to System” principa – nodokļa maksātāja grāmatvedības vai uzņēmumu vadības sistēmā uzkrātie dati tiešsaistē tiek nodoti VID un novietoti Elektroniskās deklarēšanas sistēmā tālākai to pārbaudei un iesniegšanai. Pēc datu saņemšanas EDS, dokumentiem, tiek veiktas loģiskās un matemātiskas pārbaudes, informāciju par kļūdām vai neatbilstībām attēlojot EDS dokumenta ievadformā.

EDS API risinājums ir realizēts OpenApi 3.0 standartā, saglabājot esošo EDS dokumentu un pārskatu datu struktūru un saturu.

EDS API apraksts un piemēri (1.attēls) ir publicēti EDS sadaļā “IESTATĪJUMI” >> “Servisu saskarne API” >> “Atvērt servisu saskarni”.

1.att. EDS API apraksta fragments

1.att. EDS API apraksta fragments

Kas nepieciešams, lai izmantotu EDS API?

Attiecīgās konfigurācijas jāveic gan EDS, gan nodokļu maksātāja grāmatvedības vai uzņēmuma vadības sistēmā. Tādējādi nodokļu maksātāja grāmatvedības vai uzņēmuma vadības sistēmas uzturētājam jāuzstāda saskarni savā sistēmā ar OpenApi 3.0 un Swagger komponentēm. 

Nodokļu maksātāja lietotājam EDS iestatījumu sadaļas lapā “Servisu saskarne” jāatzīmē atļauja izmantot EDS lietotāja kontu, pārstāvot attiecīgo nodokļu maksātāju, un jāizveido API atslēga (2.attēls).

EDS API servisa saskarnes lapa konfigurāciju veikšanai

 

2.att. EDS API servisa saskarnes lapa konfigurāciju veikšanai


Grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem, kuri apkalpo vairākus uzņēmumus, katram uzņēmumam jāatzīmē atļauja izmantot nodokļu maksātāju pārstāvošā lietotāja kontu, kā arī jāizveido API atslēga.

SVARĪGI! Lietojot EDS API, saglabājas visi tie paši nosacījumi un prasības attiecībā uz nodokļu maksātāju pārstāvniecību – lietotājam jābūt uzņēmuma amatpersonai vai jābūt derīgai pilnvarai, kas reģistrēta VID.


EDS API pieejamie dokumenti

No 2020.gada 22.jūlija EDS API izmantošanai ir pieejami šādi dokumenti:

  • Alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa deklarācija;
  • Darba devēja ziņojums (VSAOI un IIN);
  • Informācija par atteiktiem attālinātiem maksājumiem; 
  • Pārskats par taksometru veiktajiem pārvadājumiem, kas veikti, izmantojot tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojumu;
  • PVN taksācijas perioda deklarācija;
  • PVN3: labojumu pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā;
  • Taksometra skaitītāja rādījuma nolasīšanas žurnāls;
  • Valsts amatpersonu saraksts;
  • Ziņojums par pārrobežu shēmu.

Turpinot VID informācijas sistēmu modernizāciju, EDS API pieejamo dokumentu saraksts tiks papildināts.


EDS API izmantošanas priekšrocības

EDS API servisa izmantošana paātrina un vienkāršo atskaišu iesniegšanu VID EDS – nav jāveic atskaišu saglabāšana datorā, pēc tam šīs atskaites imports VID EDS – ar vienu klikšķi atskaite tiek importēta uz VID EDS. Attīstot pakalpojumu, paredzēts, ka atskaites iesniegšanu varēs veikt bez pieslēgšanās VID EDS, bet no grāmatvedības programmas.

Lai uzzinātu vairāk par nodokļu maksātāja iespējam izmantot EDS API, VID aicina vērsieties pie savas grāmatvedības sistēmas vai uzņēmuma vadības sistēmas programmatūras izstrādātāja.


Atbalsts izstrādātājiem