Kas ir EDS API?

EDS API ir Elektroniskās deklarēšanas sistēmas servisa saskarne Application Programming Interface, kuru izmanto datu apmaiņai starp nodokļu maksātāja informācijas sistēmu vai ierīci, kas paredzēta taksometra skaitītāja datu nosūtīšanai tiešsaistē, un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

Datu apmaiņa notiek pēc “System to System” principa – nodokļu maksātāja informācijas sistēmā (ierīcē) uzkrātie vai izveidotie dati tiešsaistē tiek nodoti VID un novietoti EDS datu bāzē vai tiešsaistē tiek saņemti no VID EDS.

EDS API risinājums ir realizēts OpenApi 3.0 standartā, saglabājot esošo EDS dokumentu un pārskatu datu struktūru un saturu. Šis serviss ir pieejams izmantojot HTTPS/SSL.

Dokumentu datu struktūru, kas izveidota JSON formātā, var apskatīt EDS API servisu saskarnē, spiežot uz izvēlnes Atvērt servisu saskarni un atverot augšējā daļā esošo hipersaiti ar nosaukumu swagger.json.

Papildus tam Pasažieru komercpārvadājumu reģistrācija JSON formāta apraksts ir publicēts arī VID tīmekļvietnē >> Elektroniskās deklarēšanas sistēma >> EDS elektronisko dokumentu formātu apraksti.

EDS dokumentiem (deklarācijas, pārskati, ziņojumi), kas saņemti ar API servisu, saglabājas esošā iesniegšanas kārtība, kā arī tiem tiek veiktas loģiskās un matemātiskās pārbaudes, attēlojot pārbaudes rezultātus dokumenta ievadformā ar iespēju labot kļūdas.

EDS API servisam ir izveidotas divas funkcionalitātes Pamatfunkcionalitāte un Taksometri (1.attēls):

  • API serviss Pamatfunkcionalitāte paredzēts EDS dokumentu (deklarācijas, pārskati, ziņojumi) datu iesniegšanai/saņemšanai tiešsaistē.
  • API serviss Taksometri paredzēts informācijas par veiktajiem pasažieru pārvadājumiem nosūtīšanai Valsts ieņēmumu dienestam tiešsaistē. EDS API sistēmas lietotāju autentifikācijai un autorizācijai izmanto shēmu, kas atbilst OAuth 2.0 protokola “Client Credentials Grant” scenārijam. Katram API izsaukumam, izmantojot HTTP “Authorization Bearer header”, tiek piešķirts JWT talons, kurš ģenerē jaunu nodošanas informācijas slāni un ir derīgs nosacītu laiku (pašreizējais uzstādījums – 30min). Klienta autentifikācijas dati ir izmantojami tikai taksometru braucienu reģistrēšanas API metodēm.
Servisu saskarne

 

1.att. EDS API servisa saskarne

EDS API servisu apraksts un piemēri (2. un 3.attēli) ir publicēti EDS sadaļā IESTATĪJUMI >> Servisu saskarne API >> Atvērt servisu saskarni:

Servisu saskarne

 2.att. EDS API Pamatfunkcionalitātes apraksta fragments

Servisu saskarne

 

3.att. EDS API Taksometri apraksta fragments

Kas nepieciešams, lai izmantotu EDS API?

Attiecīgās konfigurācijas jāveic gan EDS, gan klientu sistēmā. Tādējādi nodokļu maksātāja grāmatvedības vai uzņēmuma vadības sistēmas uzturētājam jāuzstāda saskarni savā sistēmā ar OpenApi 3.0 un Swagger komponentēm. 

Nodokļu maksātāja lietotājam, kas izmantos servisu Pamatfunkcionalitāti, EDS lapā Servisu saskarne jāatzīmē atļauja izmantot EDS lietotāja kontu, pārstāvot attiecīgo nodokļu maksātāju, un jāizveido API atslēga (1.attēls).

Takšu nozarei, izmantojot servisu Taksometri, jāizveido EDS API klientu identifikatori autotransporta līdzekļu vadītājiem, kuri pēc katra brauciena sūtīs taksometra skaitītāja datus VID tiešsaistē. Kā izveidot EDS API klienta identifikatoru, skatīt zemāk informatīvajā materiālā Pasažieru komercpārvadājumu pakalpojumu sniedzēju API klientu reģistrēšana Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

Grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem, kuri apkalpo vairākus uzņēmumus, katram uzņēmumam jāatzīmē atļauja izmantot nodokļu maksātāju pārstāvošā lietotāja kontu, kā arī jāizveido API atslēga.

Jāņem vērā, ka arī lietojot EDS API pamatfunkcionalitāti, saglabājas visi tie paši nosacījumi un prasības attiecībā uz nodokļu maksātāju pārstāvniecību – lietotājam jābūt uzņēmuma amatpersonai vai jābūt derīgai pilnvarai, kas reģistrēta VID.

EDS API izmantošanas priekšrocības

EDS API servisa izmantošana paātrina un vienkāršo atskaišu iesniegšanu VID EDS – nav jāveic atskaišu saglabāšana datorā, pēc tam šīs atskaites imports VID EDS – ar vienu klikšķi atskaite tiek importēta uz VID EDS. Attīstot pakalpojumu, paredzēts, ka atskaites iesniegšanu varēs veikt bez pieslēgšanās VID EDS, bet no grāmatvedības programmas.

Lai uzzinātu vairāk par nodokļu maksātāja iespējam izmantot EDS API, VID aicina vērsieties pie savas grāmatvedības sistēmas vai uzņēmuma vadības sistēmas programmatūras izstrādātāja.


EDS API pieejamo dokumentu sarakstu skatīt sadaļā “Saistītās datnes”.

Atbalsts izstrādātājiem

Saistītās datnes: