Kas ir EDS API?

API (Application Programming Interface) jeb lietojumprogrammu saskarne ir noteikumu vai protokolu kopums, kas ļauj programmatūras lietojumprogrammām sazināties savā starpā, lai apmainītos ar datiem, līdzekļiem un funkcionalitāti.

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) servisu saskarne (API) izveidota datu apmaiņai starp nodokļu maksātāja informācijas sistēmu un VID informācijas sistēmām.

Patlaban lietotājiem tiek piedāvāti trīs EDS API servisi:

  • Pamatfunkcionalitāte izmanto EDS dokumentu (deklarācijas, pārskati, ziņojumi) datu iesniegšanai VID un VID uzkrāto pārskatu datu saņemšanai tiešsaistē. Serviss realizēts OpenApi 3.0 standartā, saglabājot esošo EDS dokumentu un pārskatu datu struktūru un saturu. Darbības API saskarnē tiek veiktas EDS lietotāja vārdā. Lai varētu izmantot šo saskarni, lietotājam ir jādod piekrišana kā arī jāuzģenerē API atslēga, kura jāizmanto autentifikācijas pieprasījumos kopā ar lietotāja vārdu un paroli. Papildu, ir iespējams ierobežot piekļuvi Servisu saskarnei tikai no noteiktām IP adresēm.
  • Taksometri izmanto informācijas par veiktajiem pasažieru pārvadājumiem nosūtīšanai Valsts ieņēmumu dienestam tiešsaistē. Serviss ir pieejams izmantojot HTTPS/SSL. EDS API sistēmas lietotāju autentifikācijai un autorizācijai izmanto shēmu, kas atbilst OAuth 2.0 protokola “Client Credentials Grant” scenārijam. Darbības šajā API sadaļā tiek veiktas nodokļu maksātāja vārdā. Taksometru API saskarnes lietošanai, lietotājam jāuzģenerē API lietotāja identifikators (client_id) un jāpiereģistrē parole (client_secret), kurus izmantos autentifikācijas pieprasījumos. Pasažieru komercpārvadājumu reģistrācija JSON formāta apraksts publicēts VID tīmekļvietnē EDS elektronisko dokumentu formātu apraksti.
  • CESOP[1] API izmanto Maksājumu pakalpojumu sniedzēja ziņojumu par pārrobežu maksājumiem un to saņēmējiem (CESOP) iesniegšanai. Paredzēts datņu līdz 1GB augšupielādei ES CESOP XML apstiprinātajā formātā. Datus ir iespējams iesniegt JSON formātā.

Par EDS API atslēgu lietošanas kārtību var iepazīties EDS sadaļā IESTATĪJUMI / Servisu saskarne API un par API atslēgu pārvaldību sadaļā IESTATĪJUMI /API atslēgas.

Kas nepieciešams EDS API servisu lietošanai?

EDS API servisa lietošanai konfigurācijas jāveic gan EDS, gan klientu sistēmā. Tādējādi nodokļu maksātāja grāmatvedības vai uzņēmuma vadības sistēmas uzturētājam jāuzstāda saskarni savā sistēmā ar OpenApi 3.0 un Swagger komponentēm. 

Prasības API servisa Pamatfunkcionalitāte lietošanai

  • Nodokļu maksātāja lietotājam, kas izmantos API servisu Pamatfunkcionalitāte, EDS sadaļā Servisu saskarne API jāatzīmē atļauja izmantot EDS lietotāja kontu, pārstāvot attiecīgo nodokļu maksātāju, un jāizveido API atslēga:

 

  • EDS dokumentu apraksts JSON formātā ir pieejams, nospiežot uz pogas Atvērt servisu saskarni:

SVARĪGI! Lietojot EDS API pamatfunkcionalitāti, saglabājas visi tie paši nosacījumi un prasības attiecībā uz nodokļu maksātāju pārstāvniecību. Lasi iesniegtu EDS dokumentu, lietotājam jābūt uzņēmuma amatpersonai vai VID reģistrētai pilnvarai ar derīgu termiņu.

Prasības API servisa Taksometri lietošanai

  • Takšu nozarei, izmantojot API servisu Taksometri, jāizveido EDS API klientu identifikatori autotransporta līdzekļu vadītājiem, kuri pēc katra brauciena sūtīs taksometra skaitītāja datus VID tiešsaistē. Kā izveidot EDS API klienta identifikatoru, skatīt zemāk
  • EDS taksometru failu apraksts JSON formātā ir pieejams, nospiežot uz pogas Atvērt servisu saskarni:

SVARĪGI! Lai lietotājam būtu piekļuve pie API servisa Taksometri, secīgi izpildot darbības EDS / Lietotāji un to tiesības / lietotāja vārds un uzvārds / Elektroniskās deklarēšanas sistēmā /  Lietotāja tiesības sistēmā jāatzīmē:

Tiesības veikt API servisa "Taksometri" konfigurāciju

Prasības CESOP API servisa lietošanai

  • CESOP dokumentu iesniegšanai, nodokļu maksātāju pārstāvošajam lietotājam EDS jābūt atzīmētam tiesībām šo dokumentu iesniegt. Lai piešķirtu tiesības iesniegt CESOP dokumentu, nodokļu maksātāja EDS tiesību pārvaldniekam, jāpieslēdzas EDS un secīgi veicot darbības, jāatzīmē nepieciešamās tiesības: IESTATĪJUMI >> Lietotāji un to tiesības >> lietotāju sarakstā uzklikšķina uz hipersaites ar personas, kas nodokļu maksātāja vārdā sagatavos un iesniegs CESOP dokumentu, vārdu un uzvārdu >> sistēmu sarakstā izvēlas Elektroniskās deklarēšanas sistēma >> nospiež uz izvēlnes Rediģēt tiesības veikt darbības ar dokumentiem >> atzīmē tiesības CESOP grupas dokumentiem:

SVARĪGI! Nodokļu maksātāju pārstāvošam EDS lietotājam, jābūt VID reģistrētai pilnvarai iesniegt EDS dokumentus.

Pilnvaras paraugs pieejams VID tīmekļvietnē Iesniegumi un pilnvaras.

  • CESOP API atslēgas iegūšana:

EDS kreisajā navigācijas joslā izvēlas IESTATĪJUMI >> API atslēgas un iepazīstas ar informāciju par API atslēgu pārvaldības kārtību.

EDS CESOP faila apraksts JSON formātā ir pieejams EDS, secīgi izpildot IESTATĪJUMI / API atslēgas / Saites uz API dokumentiem EDS CESOP API:

Vairāk informācijas par API sertifikāta, C# piemēru API atslēgas izveidošanai un Java piemērs API token izveidošanai var aplūkot, pieslēdzoties EDS/ IESTATĪJUMI / API atslēgas / API ATSLĒGU PĀRVALDĪBA

EDS API izmantošanas priekšrocības

EDS API servisa izmantošana paātrina un vienkāršo atskaišu iesniegšanu VID EDS – nav jāveic atskaišu saglabāšana datorā, pēc tam šīs atskaites imports VID EDS – ar vienu klikšķi atskaite tiek importēta uz VID EDS. Attīstot pakalpojumu, paredzēts, ka atskaites iesniegšanu varēs veikt bez pieslēgšanās VID EDS, bet no grāmatvedības programmas.

Lai uzzinātu vairāk par nodokļu maksātāja iespējam izmantot EDS API, VID aicina vērsieties pie savas grāmatvedības sistēmas vai uzņēmuma vadības sistēmas programmatūras izstrādātāja.

EDS dokumentu sarakstu, kuriem ir izveidots API serviss, var aplūkot, atverot EDS sadaļu IESTATĪJUMI / Pamatfunkcionalitāte / Servisu saskarne API /Atvērt servisu saskarni 


[1] Central Electronic System of Payment information

Saistītās datnes: