Muita

Ceļojot ES

Ceļojot ES

 

 

 

 

Ceļojot ārpus ES

 

COVID-19Pasta sūtījumi

 

 

 

 

Breksits

 

 

 

 

Jaunumi

24
Feb
16.35
16.35

Pieejama jaunās EMDAS Tranzīta kontroles sistēmas 2 (TKS2) programmiskās saskarnes rokasgrāmata

VID Muitas pārvalde informē, ka ir uzsākts darbs pie Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) jauno funkcionalitāšu izstrādes, kas nodrošinās ar tranzīta, eksporta un importa muitas procedūrām saistīto datu iesniegšanu un apstrādi EMDAS, aizstājot esošās EMDAS funkcionalitātes. Minētās sistēmas – Tranzīta kontroles sistēma 2 (TKS2), Automatizētā eksporta sistēma un Automatizētā importa sistēma – tiek izstrādātas saskaņā ar Savienības Muitas kodeksa [1] prasībām un Eiropas Komisijas sagatavotajām kopējām sistēmu specifikācijām.

23
Feb
13.46
13.46

Seminārs pasta un ekspresspasta operatoriem par izmaiņām e-komercijas sūtījumu atmuitošanā

VID Muitas pārvalde šī gada 5.martā plkst. 10.00 aicina pasta un ekspresspasta operatorus piedalīties tiešsaistes seminārā par e-komercijas sūtījumu no trešajām valstīm atmuitošanu, sākot ar 2021. gada 1.jūliju.

18
Feb
12.42
12.42

Izmaiņas muitas formalitātēs no 2021.gada 1.jūlija nelielas vērtības sūtījumu deklarēšanai

VID atgādina, ka uzņēmumiem, kuri nodrošina pasta, kurjerpasta vai eksprespasta sūtījumu piegādi Latvijā no valstīm ārpus Eiropas Savienības (ES), ir jāgatavojas izmaiņām muitas formalitāšu veikšanā, kā to paredz ES tiesību akti. 

8
Feb
14.12
14.12

No Apvienotās Karalistes ievestu lietotu apģērbu un citu lietotu preču laišana brīvā apgrozībā Eiropas Savienībā

No 2021. gada 1. janvāra spēkā ir Tirdzniecības un sadarbības nolīgums starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti, no otras puses (turpmāk – Nolīgums), kas publicēts 2020. gada 31. decembra Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī Nr. L 444.

1
Feb
14.12
14.12

Kuģu apgādes noformēšana Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā

Šī gada 1.februārī stājās spēkā Ministru kabineta 2020.gada 11.augusta noteikumu Nr.503 “Muitošanas kārtība kuģa un gaisa kuģa apgādē” II un III nodaļa, kas attiecas uz kuģu apgādi. Tas nozīmē, ka muitas formalitātes, apgādājot kuģi, turpmāk tiks formētas Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā (turpmāk - SKLOIS).

Noteikumi

Reeksports

Updated at: 19.05.2020.

Preču iznīcināšana

Updated at: 14.05.2020.

Preču muitas fiziskā kontrole

Updated at: 13.05.2020.

Muitas teritorijas

Updated at: 12.01.2021.

COVID-19

Updated at: 22.01.2021.

Noderīgi

Muitas deklarāciju statusa pārbaude