Muita

Jaunumi

15
Jūl
13.04
13.04

EK publicējusi Eksporta un izvešanas vadlīniju jaunu versiju

Informējam, ka Eiropas Komisijas Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta (TAXUD) mājaslapā ir ievietota jauna, pārskatīta Eksporta un izvešanas vadlīniju versija ar tās pielikumiem - A "Eksportētāja definīcija" un B "Kuģu apgāde" (skatīt sadaļu "Export"). Minētās vadlīnijas pieejamas tikai angļu valodā.

8
Jūl
13.23
13.23

Grozījumi Deleģētajā regulā 2015/2446

Informējam, ka 2019.gada 5.jūlijā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (Nr.L181) ir publicēta Komisijas 2019.gada 14.marta Deleģētā regula (ES) 2019/1143, ar ko Deleģēto regulu (ES) 2015/2446 groza attiecībā uz noteiktu zemas vērtības sūtījumu deklarēšanu.

4
Jūl
12.03
12.03

Jaunas regulas muitas jomā

Informējam, ka 2019.gada 24.jūnijā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (Nr.L167) ir publicēta Komisijas 2019.gada 21.jūnija Īstenošanas regula (ES) 2019/1026 par Savienības Muitas kodeksā paredzēto informācijas apmaiņas un glabāšanas elektronisko sistēmu izstrādes, uzturēšanas un izmantošanas tehniskajiem noteikumiem.

 

2
Jūl
12.52
12.52

Ieviests EMDAS Elektroniskā transporta dokumenta (ETD) modulis aviotransporta kravām

VID Muitas pārvalde informē, ka Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (turpmāk – EMDAS) Manifestu un pagaidu uzglabāšanas (turpmāk – MAN/PU) funkcionalitātē ar š.g. 3.jūniju ir pieejams jauns modulis, kas saskaņā ar Savienības Muitas kodeksa (turpmāk – SMK) prasībām nodrošina Elektroniskā transporta dokumenta iesniegšanu un apstrādi EMDAS kravām, kas tiek ievestas ar aviotransportu.

19
Jūn
08.51
08.51

VID muitas kontroles punktu darba laiki Līgo dienā un Jāņu dienā

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka muitas kontroles punkti (turpmāk – MKP), kas darbojas nepārtrauktā diennakts režīmā, strādās bez darba laika izmaiņām arī svētku dienās, tas ir, šī gada 23. un 24.jūnijā.

Noteikumi

Reeksports

Updated at: 11.06.2019.

Preču iznīcināšana

Updated at: 11.06.2019.

Muitas atļaujas

Updated at: 17.07.2019.
Updates: 1

Kuģu un gaisa kuģu apgāde

Updated at: 11.06.2019.

Preču muitas fiziskā kontrole

Updated at: 11.06.2019.

Noderīgi

Muitas deklarāciju statusa pārbaude