Muita

Jaunumi

2
Mar
13.11
13.11

EORI numura pieteikuma izmaiņas

2018.gada 5.martā Komisijas 2016.gada 11.aprīļa Īstenošanas lēmuma 2016/578/ES pielikuma 2.sadaļas A saraksta 6.punktā saistībā ar “Uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas sistēmas jaunināšanu (EORI 2)” paredzētais pārejas periods izbeidzas, ieviešot EORI sistēmā (Eiropas Komisijas centrālās elektroniskās ekonomisko operatoru informācijas un saziņas sistēmas EORI sadaļā) nepieciešamo risinājumu EORI ieraksta datu reģistrēšanai, un stājas spēkā Regulas Nr.2015/2446 3.panta pirmajā daļā un Regulas Nr.2015/2447 7.panta 3.punktā attiecībā uz EORI ieraksta datu saturu noteiktās prasības.

2
Mar
13.08
13.08

AEO pieteikuma izmaiņas

2018.gada 5.martā ir pabeigta Komisijas 2016.gada 11.aprīļa Īstenošanas lēmuma 2016/578/ES pielikuma 2.sadaļas A saraksta 5.punktā saistībā ar “Atzītā uzņēmēja (AEO) sistēmas jaunināšanu” paredzētā pirmā posma ieviešana un AEO sistēmā (Eiropas Komisijas centrālās elektroniskās ekonomisko operatoru informācijas un saziņas sistēmas AEO sadaļā) tiek ieviests risinājums, atbilstoši kuram prasības attiecībā uz AEO pieteikuma datiem un šo datu formātu un kodiem jau tagad (t.i., pirms tiek pabeigta AEO sistēmas jaunināšanas otrā posma ieviešana) tiek pielāgotas prasībām, kuras paredzētas saskaņā ar Regulas Nr.2015/2446 2.panta 1.punktu un Regulas Nr.2015/2447 2.panta 1.punktu (t.i., Regulas Nr.2015/2446 A pielikumā un Regulas Nr.2015/2447 A pielikumā).

1
Mar
08.21
08.21

Ar 2018. gada 4.martu tiks veiktas izmaiņas EMDAS Manifestu un pagaidu uzglabāšanas funkcionalitātē un Eiropas Komisijas centrālajā Uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas sistēmā

VID Muitas pārvalde informē, ka 2018.gada 4.martā no plkst. 9.00 līdz plkst. 11.00 produkcijas vidē tiks uzstādīta Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) 4.1.versija ar izmaiņām un papildinājumiem Manifestu un pagaidu uzglabāšanas (MAN/PU) funkcionalitātē un datu apmaiņā ar Eiropas Komisijas centrālo Uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas sistēmu (EORI sistēmu). Norādītajā laikā EMDAS nebūs pieejama.

Noteikumi

Noderīgi

Muitas deklarāciju statusa pārbaude