Muita

Jaunumi

9
Maijs
12.39
12.39

Par alumīnija izstrādājumu importu

No 2018.gada 12.maija tiek piemērota iepriekšēja uzraudzība alumīnija izstrādājumiem saskaņā ar Komisijas 2018.gada 25.aprīļa Īstenošanas regulas (ES) Nr.2018/640, ar ko ievieš iepriekšēju Savienības uzraudzību attiecībā uz tādu konkrētu alumīnija izstrādājumu importu, kuru izcelsme ir dažās trešās valstīs, nosacījumiem.

27
Apr
14.39
14.39

Ar 2018.gada 1.maiju tiek ieviestas izmaiņas eksportam noformēto preču izvešanā ar tranzīta procedūru (t.s. secīgo procedūru piemērošanā)

VID Muitas pārvalde informē, ka ar 2018.gada 1.maiju tiek ieviestas izmaiņas eksportam noformēto Savienības preču izvešanai ar Savienības ārējā tranzīta procedūru (T1). Tas nozīmē, ka Savienības precēm, kurām piemērota eksporta procedūra, secīgi iekšzemes muitas iestādē nevarēs piemērot Savienības ārējā tranzīta procedūru (T1), lai preces izvestu no Savienības muitas teritorijas. Eksportam noformētās preces līdz Savienības ārējai robežai nogādājamas ar eksporta deklarāciju.

27
Apr
14.37
14.37

Grozījumi Regulā 2015/2447 attiecībā uz preferenciālas izcelsmes apliecinājumiem

2018.gada 20.aprīlī Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī ir publicēta Komisijas 2018.gada 18.aprīļa Īstenošanas regula (ES) 2018/604, ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2015/2447 groza attiecībā uz procedūras noteikumiem, ar kuriem vienkāršo preču preferenciālas izcelsmes noteikšanu Savienībā, un atceļ Regulu (EEK) Nr. 3510/80 un (EK) Nr.209/2005 (turpmāk – Regula Nr.2018/604).

Noteikumi

Noderīgi

Muitas deklarāciju statusa pārbaude