Informācija ziņu sniedzējiem

 Publicēts: 07.11.2017. 10.52


Apakšsadaļu izvēlne

Saskaņā ar 28.03.2017. Ministru kabineta noteikumu Nr. 186 Kārtība, kādā kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība un maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedz informāciju kontu reģistram un kontu reģistra informācijas lietotāji saņem kontu reģistra informāciju 5.punktu Valsts ieņēmumu dienests publicē Valsts informācijas sistēmu savietotāja datu izplatīšanas tīkla kanāla nosaukumu ziņu sniegšanai kontu reģistram:

  • Kanāla nosaukums: Ziņu sniegšana VID kontu reģistram
  • Kanāla URN: URN:IVIS:100001:CHA-VID_Account_Register-v1-0-TYPE-DSK

Informējam, ka Valsts informācijas sistēmu savietotāja XML shēmu katalogā no 28.04.2017. lietotājiem – ziņu sniedzējiem ir pieejama XML shēmas struktūras versija 1.0 ziņu sniegšanai kontu reģistram:

Informējam, ka Valsts informācijas sistēmu savietotāja XML katalogā 02.11.2017. ir veiktas izmaiņas XML resursā FullName (http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100001/Person/v1-0/FullName.xsd), kas apraksta fiziskās personas uzvārda formātu. Vēršam uzmanību, ka minētās izmaiņas ietekmē XML shēmas struktūras versiju 1.0 ziņu sniegšanai kontu reģistram, elementa PersonResident\LastName minimālais garums ir mainīts no 2 simboliem uz 1 simbolu. No 02.11.2017. kontu reģistram var iesniegt ziņas par konta turētāju — fizisko personu, kas ir Latvijas Republikas rezidents, elementā PersonResident\LastName norādot vismaz 1 simbolu.

Jautājumus par XML shēmu struktūru lūdzam sūtīt uz elektroniskā pasta adresi konturegistrs [at] vid.gov.lv.