Saskaņā ar Ministru kabineta 28.03.2017. noteikumu Nr.186 “Kārtība, kādā kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība un maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedz informāciju kontu reģistram un kontu reģistra informācijas lietotāji saņem kontu reģistra informāciju” 5.punktu Valsts ieņēmumu dienests publicē Valsts informācijas sistēmu savietotāja datu izplatīšanas tīkla kanāla nosaukumu ziņu sniegšanai kontu reģistram:

  • kanāla nosaukums – Ziņu sniegšana VID kontu reģistram;
  • kanāla URN – URN:IVIS:100001:CHA-VID_Account_Register-v1-0-TYPE-DSK.

Informējam, ka Valsts informācijas sistēmu savietotāja XML shēmu katalogā no 28.04.2017. lietotājiem – ziņu sniedzējiem – ir pieejama XML shēmas struktūras versija 1.0 ziņu sniegšanai kontu reģistram:

Informējam, ka ar 2018.gada 15.novembri veiktas izmaiņas:

  • fizisko personu aprakstošajā XML shēmas struktūrā, saskaņā ar kurām kontu reģistram var iesniegt ziņas par konta turētāju – fizisko personu, kas ir Latvijas Republikas rezidents, norādot tikai uzvārdu (attiecīgā elementa minimālais garums ir viens simbols), un par konta turētāju – fizisko personu, kas ir Latvijas Republikas nerezidents, norādot vārdu un/vai uzvārdu (attiecīgā elementa minimālais garums ir viens simbols);
  • konta veidu aprakstošajā XML shēmas struktūrā, saskaņā ar kurām kontu reģistram var iesniegt ziņas par ieguldījumu kontiem. Vēršam uzmanību, ka no 2018.gada 15.novembra, iesniedzot ziņas kontu reģistram, konta veids nav obligāti norādāms, ja konts ir pieprasījuma noguldījuma vai maksājumu konts, bet ir obligāti norādāms, ja konts ir ieguldījumu konts (deposit – ieguldījumu konts). Savukārt no 2019.gada 15.janvāra konta veids ir obligāti norādāms visos gadījumos, t.sk. ja konts ir pieprasījuma noguldījuma vai maksājumu konts (other – cits vai demandDeposit – pieprasījuma noguldījuma konts, payment – maksājuma konts).

Jautājumus par XML shēmu struktūru lūdzam nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi konturegistrs@vid.gov.lv.