Lai saņemtu transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa (TEN) atmaksu, nodokļa maksātājs VID iesniedz iesniegumu (sagatavotu brīvā formā) TEN atmaksai, kurā jānorāda:

 • automobiļa marku,
 • automobiļa modeli,
 • automobiļa reģistrācijas numuru, par kuru pieprasa TEN atmaksu,
 • periodu (norādot arī mēnešu skaitu), par kuru pieprasa TEN atmaksu;
 • TEN atmaksas pieprasīšanas iemeslu;
 • bankas norēķinu kontu.

Sagatavoto iesniegumu var iesniegt:

 • rakstiskā veidā klātienē VID klientu apkalpošanas centrā;
 • nosūtot pa pastu;
 • ar VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) starpniecību, izvēloties dokumentu grupas “Citi” sadaļu “Informācija Valsts ieņēmumu dienestam” vai izmantojot EDS sadaļu “Sarakste ar VID” (kategorija – Paziņojums VID).

EDS dokumentiem bez elektroniska paraksta ir juridisks spēks pat tad, ja neparaksta to ar elektronisko parakstu.

TEN atmaksā 15 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

    Iesniegumu par pārmaksātās TEN summas atmaksāšanu vai novirzīšanu kārtējo nodokļu maksājumu segšanai nodokļa maksātājam ir tiesības iesniegt triju gadu laikā pēc konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa t.i., ne vēlāk kā trīs gadus pēc transportlīdzeklim noteiktā transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates termiņa attiecīgajā kalendārajā gadā.

TEN atmaksā šādos gadījumos:

Atmaksas pieprasīšanas iemesli

Atmaksājamās summas aprēķins

 • transportlīdzeklis noņemts no uzskaites atsavināšanai Latvijā
 • transportlīdzeklis noņemts no uzskaites izvešanai no Latvijas
 • norakstīts
 • transportlīdzekļa reģistrācija pārtraukta uz laiku, nododot valsts reģistrācijas numura zīmes
 • transportlīdzeklis izslēgts no reģistra

Atmaksājamā summa = samaksātais TEN gadam x 1/12 x kārtējā kalendārajā gadā atlikušo pilno mēnešu skaits

 

TEN par vienu un to pašu transportlīdzekli samaksāts divas vai vairākas reizes

Atmaksā summu, kas pārsniedz noteikto TEN apmēru

 

TEN samaksāts par transportlīdzekli, kurš reģistrējams Latvijā, taču kāda iemesla dēļ šo reģistrāciju nedrīkst veikt

Samaksāto TEN atmaksā pilnā apmērā

Kravas automobilis vai piekabe (puspiekabe) piedalījusies kombinētajā pārvadājumā pa dzelzceļu Latvijas teritorijā

TEN atmaksājams proporcionāli dienām, kas kalendārā gada laikā pavadītas kombinētajā pārvadājumā pa dzelzceļu Latvijas teritorijā

Transportlīdzeklim piemērotā TEN likme ir lielāka par noteikto TEN likmi

Atmaksā summu, kas pārsniedz noteikto TEN likmi

 

Transportlīdzekļa īpašnieks, turētājs vai valdītājs samaksājis TEN pilnā apmērā, bet viņam ir tiesības saņemt TEN atvieglojumu vai atbrīvojumu no TEN maksāšanas.

Detalizēti par atvieglojumiem vai atbrīvojumiem no TEN maksāšanas skatīt šeit.

 

Atmaksā summu, kas līdzvērtīga TEN atvieglojumam vai atbrīvojumam no TEN maksāšanas

Atmaksa tiek veikta par pilniem kalendārajiem mēnešiem

 

Šajā sadaļā šobrīd nav pieejamas veidlapas un iesniegumi.