Trešās valsts vai trešās teritorijas fiziskā persona, kas nav nodokļa maksātājs Eiropas Savienības teritorijā, izvedot iekšzemē iegādātās preces no Eiropas Savienības teritorijas, var saņemt pievienotās vērtības nodokļa atmaksu, ja:

 • par pirkumu tirdzniecības vietā ir noformēts īpaša parauga čeks - Tax free čeks;
 • preces no Eiropas Savienības teritorijas tiek izvestas ne vēlāk kā līdz trešā mēneša beigām, kas seko mēnesim, kura datums norādīts Tax free čekā, un tās:
  • atbilst čekā norādītajām precēm,
  • nav lietotas,
  • preces iepakotas īpašā iesaiņojumā (Latvijas Republikā iegādātās preces),
 • izvešanas brīdī robežšķērsošanas vietā Tax free čeku muitas amatpersonai apstiprināšanai uzrāda tā pati fiziskā persona, kuras dati norādīti čekā;
 • muitas amatpersona apstiprina iegādāto preču izvešanu, uzspiežot muitas zīmogu uz Tax free čeka
   

Pēc muitas apstiprinājuma saņemšanas par Latvijas Republikas teritorijā iegādāto preču izvešanu no Eiropas Savienības teritorijas nodokli personai atmaksā Latvijas Republikā reģistrēts komersants, kuram ir piešķirta atbilstoša Valsts ieņēmumu dienesta atļauja nodokļa atmaksāšanai.


Kā saņemt muitas apstiprinājumu?Izbraucot no Eiropas Savienības teritorijas, fiziskā persona, kura vēlas saņemt nodokļa atmaksu, robežas šķērsošanas vietā, kurā tiek nodrošināta muitas kontrole, vēršas pie muitas amatpersonas un uzrāda Tax free čeku, vienlaikus uzrādot arī:

 • personu apliecinošu dokumentu,
 • Tax free čekā uzskaitītās preces.


Muitas amatpersona pārbauda, vai:

 • preces izved tā pati fiziskā persona, kuras dati norādīti čekā;
 • izvedamās preces atbilst čekā norādītajam;
 • preces nav lietotas;
 • izvešanas termiņš atbilst normatīvajos aktos noteiktajam.


Ja visi nosacījumi ir ievēroti, muitas amatpersona apstiprina preču izvešanas faktu ar muitas iestādes zīmogu.

 


Trešās teritorijas –

a) šādas Eiropas Savienības teritorijas, kas ir Eiropas Savienības muitas teritorijas daļas, - Atosa kalns, Kanāriju salas, Francijas teritorijas, kas minētas Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. pantā un 355. panta 1. punktā, Ālandu salas, Normandijas salas, Kampjone Itālijā (Campione d'Italia), Lugāno ezera Itālijas ūdeņi,

b) šādas Eiropas Savienības teritorijas, kas nav Eiropas Savienības muitas teritorijas daļas, - Helgolandes sala, Bizingenas teritorija, Seūta, Melilja, Livinjo.