Tiesību akti

 Publicēts: 18.10.2019. 14.25


Apakšsadaļu izvēlne
Likums Pieņemts Stājas spēkā
Grāmatvedības likums 14.10.1992. 01.01.1993.
Likums Pieņemts Stājas spēkā
Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums 22.10.2015. 01.01.2016.