Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra līdz kalendāra gadam sekojošā gada 1. aprīlim aprēķina pārmaksātās obligātās iemaksas, kas radušās, ja obligātās iemaksas veikusi persona, kas nav bijusi sociāli apdrošinātās personas statusā, vai iemaksas, kas radušās nodokļu administrācijas kļūdas dēļ.

  • Fizisko personu pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas atmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra Ministru kabineta noteiktajā kārtībā katru gadu līdz 31. jūlijam.
  • Darba devēja pārmaksātās obligātās iemaksas VID attiecina (novirza) citu nodokļu parādu segšanai, ja tādi ir, vai attiecina (novirza) nākamo periodu maksājumiem, vai pēc darba devēja pieprasījuma atmaksā.

Saistītās tēmas: