VSAO iemaksu atmaksa

 Publicēts: 16.08.2016. 10.42


Apakšsadaļu izvēlne

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra līdz kalendāra gadam sekojošā gada 1.aprīlim aprēķina pārmaksātās obligātās iemaksas, kas radušās, ja obligātās iemaksas veikusi persona, kas nav bijusi sociāli apdrošinātās personas statusā, vai iemaksas, kas radušās nodokļu administrācijas kļūdas dēļ.

  • Fizisko personu pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas atmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra Ministru kabineta noteiktajā kārtībā katru gadu līdz 31.jūlijam.
  • Darba devēja pārmaksātās obligātās iemaksas VID novirza citu nodokļu parādu segšanai, ja tādi ir, vai ieskaita nākamo periodu maksājumos, vai pēc darba devēja pieprasījuma atmaksā.

Mikrouzņēmumu nodokļa likumā nav noteikta kārtībā, kāda nodokļa maksātājs var saņemt pārmaksāto nodokļa summu. Tādējādi tas ir izdarāms vispārējā kārtībā, iesniedzot nodokļa atmaksas pieprasījumu Valsts ieņēmumu dienestā brīvā formā.