Šeit ir pieejamas iesnieguma formas, kas paredzētas aizpildīšanai datorā, aizpildīšanai ar roku papīra formātā, kā arī speciālas dokumentu formas iesniegšanai ar virtuālo eParakstu. Lūdzu, pievērsiet uzmanību dokumenta aizpildīšanas veidam!

(iesniegšanai elektroniski vai papīra formātā)

(iesniegšanai elektroniski)

Lai kļūtu par muitas informācijas sistēmu lietotāju, nepieciešams VID iesniegt:

Iesniegumu iesniedz vienā no iespējamiem veidiem:

  • elektroniski – EDS (sadaļā “Dokumenti”, izvēloties kategoriju “No veidlapas” – “Informācija VID Muitas pārvaldei”) vai ar drošu elektronisko parakstu (eParakstu) parakstītu iesniegumu nosūta uz e-pasta adresi MP.lietvediba@vid.gov.lv;
  • ja aizpildīts papīra formātā, tad parakstīto – jebkurā VID Klientu apkalpošanas centrā.

Atbilstoši iesniegumā norādītajam, klienta tiesību pārvaldniekam piešķir tiesības noteikt vai mainīt citu šī klienta lietotāju tiesības (skatīt, labot, iesniegt dokumentus, ka arī reģistrēt personu pārstāvošos lietotājus)

iesniegšanai elektroniski vai papīra formātā

 

 

 

 

 

 

Iesniegumu iesniedz vienā no iespējamiem veidiem:

  • elektroniski – EDS (sadaļā “Dokumenti”, izvēloties kategoriju “No veidlapas” – “Informācija VID Muitas pārvaldei”) vai ar drošu elektronisko parakstu (eParakstu) parakstītu iesniegumu nosūta uz e-pasta adresi MP.lietvediba@vid.gov.lv;
  • ja aizpildīts papīra formātā, tad parakstīto – jebkurā VID Klientu apkalpošanas centrā.

Atbilstoši iesniegumā norādītajam, klienta tiesību pārvaldniekam piešķir tiesības noteikt vai mainīt citu šī klienta lietotāju tiesības (skatīt, labot, iesniegt dokumentus, ka arī reģistrēt personu pārstāvošos lietotājus).

iesniegšanai elektroniski vai papīra formātā

           

Iesniegumu iesniedz vienā no iespējamiem veidiem:

  • elektroniski – EDS (sadaļā “Dokumenti”, izvēloties kategoriju “No veidlapas” – “Informācija VID Muitas pārvaldei”) vai ar drošu elektronisko parakstu (eParakstu) parakstītu iesniegumu nosūta uz e-pasta adresi MP.lietvediba@vid.gov.lv;
  • ja aizpildīts papīra formātā, tad parakstīto – jebkurā VID Klientu apkalpošanas centrā.

Atbilstoši iesniegumā norādītajam, klienta tiesību pārvaldniekam piešķir tiesības noteikt vai mainīt citu šī klienta lietotāju tiesības (skatīt, labot, iesniegt dokumentus, ka arī reģistrēt personu pārstāvošos lietotājus).

iesniegšanai elektroniski vai papīra formātā
           

Iesniegumu iesniedz vienā no iespējamiem veidiem:

  • elektroniski – EDS (sadaļā “Dokumenti”, izvēloties kategoriju “No veidlapas” – “Informācija VID Muitas pārvaldei”) vai ar drošu elektronisko parakstu (eParakstu) parakstītu iesniegumu nosūta uz e-pasta adresi MP.lietvediba@vid.gov.lv;
  • ja aizpildīts papīra formātā, tad parakstīto – jebkurā VID Klientu apkalpošanas centrā.

Atbilstoši iesniegumā norādītajam, klienta tiesību pārvaldniekam piešķir tiesības noteikt vai mainīt citu šī klienta lietotāju tiesības (skatīt, labot, iesniegt dokumentus, kā arī reģistrēt personu pārstāvošos lietotājus).

Iesniegumu iesniedz vienā no iespējamiem veidiem:

  • elektroniski – EDS (sadaļā “Dokumenti”, izvēloties kategoriju “No veidlapas” – “Informācija VID Muitas pārvaldei”) vai ar drošu elektronisko parakstu (eParakstu) parakstītu iesniegumu nosūta uz e-pasta adresi MP.lietvediba@vid.gov.lv;
  • ja aizpildīts papīra formātā, tad parakstīto – jebkurā VID Klientu apkalpošanas centrā.

Atbilstoši iesniegumā norādītajam, klienta tiesību pārvaldniekam piešķir tiesības noteikt vai mainīt citu šī klienta lietotāju tiesības (skatīt, labot, iesniegt dokumentus, kā arī reģistrēt personu pārstāvošos lietotājus).

iesniegšanai elektroniski vai papīra formātā
           

(iesniegšanai elektroniski - EDS (sadaļā “Dokumenti”, izvēloties kategoriju “No veidlapas” – “Informācija VID Muitas pārvaldei”))

Iesniegumu iesniedz elektroniski – VID EDS, izvēloties sadaļu "Dokumenti" – "No veidlapas" – "Informācija VID Muitas pārvaldei". Ja iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, to nosūta uz e-pasta adresi MP.lietvediba@vid.gov.lv.

Iesniegumu iesniedz elektroniski – VID EDS, izvēloties sadaļu "Dokumenti" – "No veidlapas" – "Informācija VID Muitas pārvaldei". Ja iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, to nosūta uz e-pasta adresi MP.lietvediba@vid.gov.lv.