Iesniegumi un pilnvaras

 Publicēts: 02.07.2021. 14.00


Apakšsadaļu izvēlne
Šeit ir pieejamas papildu vienošanās un iesnieguma formas, kas paredzētas aizpildīšanai datorā, aizpildīšanai ar roku papīra formātā, kā arī speciālas dokumentu formas iesniegšanai ar virtuālo eParakstu. Lūdzu, pievērsiet uzmanību dokumenta aizpildīšanas veidam!

 


Lai kļūtu par muitas informācijas sistēmu lietotāju, nepieciešams VID iesniegt:


 • Iesniegums par VID muitas informācijas sistēmas lietotāju saraksta noteikšanu 
 • Iesniegums par Eiropas Komisijas SMK Muitas lēmumu sistēmas lietotāju (-iem)
  • Iesniegums par Eiropas Komisijas SMK Muitas lēmumu sistēmas lietotāju saraksta noteikšanu

   Iesniegumu iesniedz vienā no iespējamiem veidiem:

   • elektroniski – EDS (izmantojot izvēlni “Dokumenti” (no veidlapas) – dokumentu grupa “Informācija VID Muitas pārvaldei” – “Informācija VID Muitas pārvaldei” vai dokumentu grupa “Informācija Valsts ieņēmumu dienestam” - “Informācija Valsts ieņēmumu dienestam”) vai ar elektronisko paraksta viedkarti;
   • ja aizpildīts papīra formātā, tad parakstīto – jebkurā VID Klientu apkalpošanas centrā.
     

   Atbilstoši iesniegumā norādītajam, klienta tiesību pārvaldniekam piešķir tiesības noteikt vai mainīt citu šī klienta lietotāju tiesības (skatīt, labot, iesniegt dokumentus, ka arī reģistrēt personas pārstāvošos lietotājus)

   iesniegšanai elektroniski vai papīra formātā
 • Iesniegums par Eiropas Komisijas Atzītā uzņēmēja sistēmas (eAEO – EU Trader Portal) lietotāju (-iem)
  • Iesniegums par Eiropas Komisijas Atzītā uzņēmēja sistēmas lietotāju saraksta noteikšanu

   Iesniegumu iesniedz vienā no iespējamiem veidiem:

   • elektroniski – EDS (izmantojot izvēlni “Dokumenti” (no veidlapas) – dokumentu grupa “Informācija Muitas pārvaldei” vai dokumentu grupa “Informācija Valsts ieņēmumu dienestam” - “Informācija Valsts ieņēmumu dienestam”) vai ar elektronisko paraksta viedkarti;
   • ja aizpildīts papīra formātā, tad parakstīto – jebkurā VID Klientu apkalpošanas centrā.
     

   Atbilstoši iesniegumā norādītajam, klienta tiesību pārvaldniekam piešķir tiesības noteikt vai mainīt citu šī klienta lietotāju tiesības (skatīt, labot, iesniegt dokumentus, ka arī reģistrēt personas pārstāvošos lietotājus).

   iesniegšanai elektroniski vai papīra formātā

 • Iesniegums par Eiropas Saistošo izziņu par tarifu sistēmas (eBTI -EU Trader Portal) lietotāju (-iem)
  •  

   Iesniegums par Eiropas Saistošo izziņu par tarifu sistēmas lietotāju saraksta noteikšanu

   Iesniegumu iesniedz vienā no iespējamiem veidiem:

   • elektroniski – EDS (izmantojot izvēlni “Dokumenti” (no veidlapas) – dokumentu grupa “Informācija VID Muitas pārvaldei” – “Informācija VID Muitas pārvaldei” vai dokumentu grupa “Informācija Valsts ieņēmumu dienestam” - “Informācija Valsts ieņēmumu dienestam”) vai ar elektronisko paraksta viedkarti;
   • ja aizpildīts papīra formātā, tad parakstīto – jebkurā VID Klientu apkalpošanas centrā.
     

    

   Atbilstoši iesniegumā norādītajam, klienta tiesību pārvaldniekam piešķir tiesības noteikt vai mainīt citu šī klienta lietotāju tiesības (skatīt, labot, iesniegt dokumentus, ka arī reģistrēt personas pārstāvošos lietotājus).

   iesniegšanai elektroniski vai papīra formātā

    

 • Iesniegums par INF sistēmas (INF – EU Trader Portal) lietotāju saraksta noteikšanu
  •  

   Iesniegums par INF sistēmas (INF – EU Trader Portal) lietotāju saraksta noteikšanu

   Iesniegumu iesniedz vienā no iespējamiem veidiem:

   • elektroniski – EDS (izmantojot izvēlni “Dokumenti” (no veidlapas) – dokumentu grupa “Informācija VID Muitas pārvaldei”) vai ar elektronisko paraksta viedkarti;
   • ja aizpildīts papīra formātā, tad parakstīto – jebkurā VID Klientu apkalpošanas centrā.
     

    

   Atbilstoši iesniegumā norādītajam, klienta tiesību pārvaldniekam piešķir tiesības noteikt vai mainīt citu šī klienta lietotāju tiesības (skatīt, labot, iesniegt dokumentus, kā arī reģistrēt personas pārstāvošos lietotājus).

   iesniegšanai elektroniski vai papīra formātā

 • Iesniegums par e-paraksta sertifikāta izmantošanu Eiropas Komisijas muitas IS
 • Iesniegums par Reģistrēto eksportētāju sistēmas (REX) lietotāju saraksta noteikšanu
  • Iesniegums par Reģistrēto eksportētāju sistēmas (REX) lietotāju saraksta noteikšanu

   Iesniegumu iesniedz vienā no iespējamiem veidiem:

   • elektroniski – EDS (izmantojot izvēlni “Dokumenti” (no veidlapas) – dokumentu grupa “Informācija VID Muitas pārvaldei”) vai ar elektronisko paraksta viedkarti;
   • ja aizpildīts papīra formātā, tad parakstīto – jebkurā VID Klientu apkalpošanas centrā.

   Atbilstoši iesniegumā norādītajam, klienta tiesību pārvaldniekam piešķir tiesības noteikt vai mainīt citu šī klienta lietotāju tiesības (skatīt, labot, iesniegt dokumentus, kā arī reģistrēt personas pārstāvošos lietotājus).

   iesniegšanai elektroniski vai papīra formātā
 • Iesniegums par Tehnoloģisko lietotāju saraksta noteikšanu EMDAS2