Nacionālie izaicinājumi vienmēr būs saistīti ar izmaiņām starptautiskajā vidē un otrādi. Savlaicīga reaģēšana un pielāgošanās ir būtiska arī VID, tādēļ sadarbība ar citu valstu nodokļu un muitas administrācijām un starptautiskām organizācijām kļūst arvien aktuālāka un nozīmīgāka. Šodien starptautiskā sadarbība nav vairs tikai informācijas apmaiņa un robežkontrole.

Visi līmeņi - nacionālais, Eiropas Savienības, pasaules - ir savstarpēji saistīti.  Eiropas Savienības robežas ir atvērtas, un  iekšējā tirgus mērķis ir nodrošināt personu, preču, pakalpojumu un kapitāla brīvu kustību, tādējādi to starptautiskās sadarbības loma VID ir jo īpaši aktuāla, jo juridiskais pamats ir daudzšķautņains un starptautisks. Atšķirīgās nodokļu likmes, attieksme pret krāpšanas apkarošanu, bēgļi, kopējie auditi, kurus apgrūtina atšķirīgais valstu nacionālais regulējums, – tie ir tikai daži no starptautiskajiem izaicinājumiem, ar ko saskaras VID.