Sadarbība ar nozaru asociācijām

 Publicēts: 08.10.2021. 16.25


Apakšsadaļu izvēlne

Lai kopīgi cīnītos ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas un “aplokšņu algām”, veicinātu godīgas konkurences apstākļus, kā arī ieinteresētu pašus komersantus izrādīt iniciatīvu un izpratni sakārtot savas nozares nodokļu saistību izpildes jautājumus, Valsts ieņēmumu dienests (VID) 2010.gadā uzsāka aktīvu sadarbību ar nozaru asociācijām. Kopumā 2010.gadā VID uzrunāja vairāk nekā 70 dažādas uzņēmēju asociācijas.

Savstarpējās sadarbības apliecinājums ir noslēgts vienošanās līgums starp VID un nozares asociāciju.


Vienošanās līgums par sadarbību ar nozaru asociācijām tiek slēgts, ja konkrētā asociācija atbilst noteiktiem kritērijiem, kuri katrai asociācijai tiek noteikti atsevišķi, ņemot vērā objektīvas katras nozares specifiskās iezīmes, piemēram:

 • asociācijā jābūt noteiktam skaitam komersantu, kuru pamatdarbības veids ir saistīts ar konkrēto nozari;
 • noteikts īpatsvars asociācijā esošo biedru darba ņēmējiem aprēķinātie mēneša vidējie darba ienākumi nav mazāki par konkrētu summu;
 • nozares asociācijas biedru samaksātie nodokļi gadā vidēji uz vienu apgrozījuma eiro nav zemāki par konkrētu summu;
 • u.c.


Vienošanās līgumā par sadarbību tiek paredzēts, ka pēc noteikta laika no vienošanās līguma noslēgšanas brīža tiek izvērtēta visu asociācijas biedru, kas pārstāv konkrēto nozari, atbilstība vienošanās līgumā minētajiem kritērijiem, kā arī ir paredzēts, ka tiek pārskatīti un, ja nepieciešams arī mainīti vienošanās līguma nosacījumi.


Noslēdzot vienošanās līgumu ar asociāciju, VID apņemas:

 • nozaru asociāciju sniegto informāciju par konkrētiem nodokļu nemaksāšanas faktiem nekavējoties izmantot nodokļu administrēšanas procesā, uzskatot, ka asociācijas sniegtajai informācijai ir augstas ticamības pakāpe;
 • sniegt konkrētu informāciju nozaru asociāciju biedriem (individuāli) par darījumu partneriem, kuri VID ieskatā ir riskanti nodokļu maksātāji.


VID un nozaru asociācijas apņemas:

 • kopīgi sagatavot priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos atbilstoši nozaru asociāciju biedruja iniciatīvai;
 • sniegt savstarpējas profesionālās konsultācijas.


Šīs sadarbības ietvaros nozaru asociācijas sniedz VID informāciju par:

 • konkrētu nodokļu maksātāju pārkāpumiem nodokļu jomā;
 • konkrētās nozares tehnoloģiskā procesa īpatnībām un negodprātīgo komersantu iespējām "slēpt" ar nodokli apliekamo objektu kādā no tā posmiem;
 • konkrētās nozares atsevišķu komersantu veikto darījumu ekonomisko izvērtējumu no nodokļa maksāšanas izvairīšanās iespēju aspekta;
 • informācijas avotiem, ko VID var izmantot, novērtējot konkrētas nozares komersantu deklarēto ar nodokli apliekamo objektu.


Turklāt nozaru asociācijas organizē praktiskās apmācības nodokļu auditoriem asociācijas dalībnieku komercsabiedrībās.

Šobrīd ir noslēgti vienošanās līgumi ar 40 nozaru asociācijām, kas ir saistošas 3828 komercsabiedrībām.

 • Nozaru asociācijas, ar kurām noslēgts vienošanās līgums par sadarbību
  • Vienošanās noslēgšanas datums

   Asociācijas / biedrības nosaukums

   08.10.2021. Asociācija “Latvijas Mēbeles”
   10.09.2021. Biedrība “Latvijas gaļas pārstrādātāju asociācija"
   26.07.2021. VID un Darba aizsardzības kompetento institūciju biedrība paraksta vienošanos par sadarbību
   29.03.2021. Latvijas kases aparātu un sistēmu apkalpojošo dienestu, tirgotāju un ražotāju asociācija
   17.02.2020. Latvijas ēdinātāju apvienība
   07.12.2020. Bezdūmu nozares asociācija (BNA)
   13.11.2020. Latvijas Restorānu biedrība
   03.11.2020. Latvijas Mērnieku biedrība (LMB)
   03.11.2020. Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija
   01.08.2019. Latvijas Transportlīdzekļu Tirgotāju Asociācija (LATTA)
   04.04.2019. Latvijas Elektromateriālu Vairumtirgotāju Asociācija (LEVA)
   12.02.2019. Baltijas metāllūžņu pārstrādātāju asociācija
   19.12.2018. Latvijas Riepu apsaimniekošanas asociācija
   13.12.2018. Salaspils uzņēmēju biedrība
   11.12.2018. Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociācija (LANĪDA)
   13.09.2018. Autopārvadātāju asociācija “Latvijas Auto”
   16.07.2018. Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija (MASOC)
   01.08.2018. Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība (LBNA)
   25.06.2018. Veselības aprūpes un darba devēju asociācija (VADDA)
   04.07.2017. Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija (LVRA)
   24.05.2017.  Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK)

   15.10.2015.

   Latvijas Nodokļu konsultantu asociācija (LNKA)

   06.10.2015.

   Latvijas Tabakas izstrādājumu ražotāju nacionālā asociācija (TIRNA)

   05.05.2015.

   Eiropas apbedītāju asociācija (EAA)

   17.02.2015.

   Latvijas zvērināto revidentu asociācija (LZRA)

   03.10.2014. 

   Pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde”

   07.07.2014. 

   Biedrība "Latvijas kases aparātu un sistēmu apkalpojošo dienestu, tirgotāju un ražotāju asociācija (LKASA)"

   07.05.2014. (atjaunota 21.10.2020.)

   Biedrība "Zemnieku saeima"

   26.11.2013. (atjaunota 07.09.2020.)

   Biedrība "Drošības Nozares Kompāniju Asociācija (DNKA)" 

   21.04.2011. (atjaunota 21.01.2019.)

   Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA)

   12.04.2011. (atjaunota 12.12.2018.)

   Latvijas Tirgotāju asociācija (LTA)

   08.02.2011. (atjaunota 22.02.2018.)

   Būvmateriālu ražotāju asociācija (BRA)

   08.02.2011. (atjaunota 02.10.2020.)

   Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija (LPTA)

   20.01.2011.

   Biedrība "Latvijas Zivrūpnieku savienība" (LZS)

   07.01.2011. (atjaunota 17.05.2021.)

   Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija (LPUA)

   15.12.2010. (atjaunota 03.09.2019.)

   Biedrība “Auto Asociācija”

   09.12.2010.

   Biedrība "Latvijas Būvuzņēmēju partnerība"

   02.12.2010. (atjaunota 19.03.2020.)

   Latvijas Profesionālās uzkopšanas un apsaimniekošanas asociācija (LPUAA)

   30.11.2010.

   Biedrība "Latvijas Drošības biznesa asociācija" (LDBA)

   09.11.2010. (atjaunota 15.09.2020.)

   Biedrība "Latvijas Ceļu būvētājs" (LCB)

   31.08.2010. (atjaunota 08.01.2019.)

   Latvijas logu un durvju ražotāju asociācija (LLDRA)