Brīvprātīgo deklarāciju un tās labojumus par katru gadu var sniegt kopumā trīs gadu garumā. 2022.gada deklarāciju var iesniegt ne tikai par 2021.gadu, bet arī par 2020.gadu, 2019.gadu un līdz 16.jūnijam arī par 2018.gadu.

Deklarācijas par senākiem gadiem sniedz tāpat kā par iepriekšējo gadu, bet atbilstoši tiem nosacījumiem, kas bija spēkā konkrētajā gadā.

Ja deklarāciju jau iesniedzāt, bet atrodat vēl neiesniegtu attaisnoto izdevumu čeku vai kvīti no attiecīgā gada, to varat iesniegt kā konkrētā gada deklarācijas precizējumu. To sagatavo tāpat kā jaunu deklarāciju, bet izvēlas veidu “precizējums”. Šādā gadījumā jāpievieno un jāiesniedz tikai vēl neiesniegtais čeks vai kvīts. Katru attaisnoto izdevumu čeku vai kvīti VID jāiesniedz tikai vienu reizi un arī nodokļa pārmaksu par katru izdevumu var atgūt tikai vienu reizi.

Par 2020.gadu

Deklarāciju un tās labojumus par 2020.gadu var iesniegt līdz 2024.gada 23.jūnijam.

Atšķirībā no deklarācijas par 2019.gadu mainījusies deklarācijas veidlapa, kā arī:

  • Darba algām līdz 500 eiro mēnesī (pirms nodokļu nomaksas) VID prognozēto neapliekamo minimumu gada laikā piemēro pilnā apmērā, respektīvi 300 eiro. Ienākumiem no 500 līdz 1200 eiro mēnesī neapliekamais minimums atbilstoši diferencēšanas principam, pieaugot algai, samazināsies, savukārt ienākumiem virs 1200 eiro mēnesī netiek piemērots vispār.
    Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju atkarībā no kopējās ienākumu summas tiek piemērots diferencētais neapliekamais minimums līdz 3600 eiro.
  • Pensionāriem piemēro pensionāra neapliekamo minimumu 3600 eiro gadā (300 eiro mēnesī).

Par 2019.gadu

Deklarāciju un tās labojumus par 2019.gadu var iesniegt līdz 2023.gada 16.jūnijam.

Atšķirībā no deklarācijas par 2018.gadu, šajā deklarācijā:

  • Darba algām līdz 440 eiro mēnesī (pirms nodokļu nomaksas) VID prognozēto neapliekamo minimumu gada laikā piemēro pilnā apmērā, respektīvi 230 eiro. Ienākumiem no 440 līdz 1100 eiro mēnesī neapliekamais minimums atbilstoši diferencēšanas principam, pieaugot algai, samazināsies, savukārt ienākumiem virs 1100 eiro mēnesī netiek piemērots vispār.
  • Nodokļu maksātājam, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, atkarībā no kopējās ienākumu summas tiek piemērots diferencētais neapliekamais minimums līdz 2760 eiro.

Tāpat 2019.gadā palielinājies atvieglojums par apgādībā esošu personu līdz – 230 eiro mēnesī. Savukārt pensionāra neapliekamais minimums 2019.gadā ir 270 eiro mēnesī jeb 3240 eiro gadā.

Par 2018.gadu

Deklarāciju un tās labojumus par 2018.gadu var iesniegt līdz 2022.gada 16.jūnijam.