Izziņa par kredīta ņēmēja ienākumiem

 Publicēts: 16.12.2019. 16.11


Apakšsadaļu izvēlne

Fiziska persona pieprasa informāciju no VID par tās ienākumiem, lai nodotu šo informāciju kredītiestādei iespējamā klienta kredītspējas izvērtēšanai, kredītriska pārvaldībai un citiem mērķiem, kurus fiziskā persona norāda savā iesniegumā.

 • Kā pašam sagatavot izziņu?
  • Bez VID darbinieku līdzdalības, persona pati var sagatavot izziņu, izvēloties atbilstošu izziņas veidu VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS). Katra EDS sagatavotā izziņa satur kodu, QR kodu un aktīvo saiti, ar kuru palīdzību jebkurš EDS lietotājs var pārbaudīt izziņas autentiskumu.

 • Kā var pieprasīt VID izziņu?
  • Persona izziņu pieprasa:
   • personiski, iesniedzot iesniegumu papīra formā jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā
   • nosūtot iesniegumu elektroniski VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), izmantojot dokumentu grupu “Citi” un dokumentu veidu “Informācijas Valsts ieņēmumu dienestam,
   • sūtot iesniegumu uz e-pastu VID [at] vid.gov.lv, kas elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu, vai bez tā, 
   • nosūtot iesniegumu pa pastu,
   • pa tālruni.
 • Kāda informācija ir jānorāda izziņas pieprasījumā?
  • Personai iesniegumā jānorāda:

   • vārds un uzvārds;
   • personas kods vai identifikācijas numurs;
   • deklarētās dzīvesvietas adrese;
   • pieprasījuma mērķis;
   • laika periods, par kuru persona vēlas saņemt informāciju (iepriekšējs vai  kārtējais taksācijas gads);
   • informācijas apjomu:
    1. Par iepriekšējo taksācijas gadu iespējams saņemt informāciju par:
     • ienākumiem no algota darba;
     • nerezidenta ienākumiem, izņemto ienākumus no algota darba;
     • ar samazinātu likmi apliekamiem ienākumiem;
     • ārvalstīs gūtajiem ienākumiem;
     • ienākumiem no saimnieciskās darbības;
     • ienākumiem no kapitāla pieauguma;
     • neapliekamiem ienākumiem;
     • citiem apliekamiem ienākumiem.
    2. Par kārtējo taksācijas gadu (sākot no gada sākuma) iespējams saņemt informāciju par:
     • ienākumiem no algota darba;
     • citiem apliekamiem ienākumiem;
     • neapliekamiem ienākumiem;
     • ienākumiem no kapitāla pieauguma.
       
   • vēlamo informācijas saņemšanas veidu (vietu) – VID klientu apkalpošanas centrā, elektroniski uz norādīto elektroniskā pasta adresi vai VID EDS.
 • Cik ātri var saņemt izziņu?
   • VID izskata pieprasījumu 1 darbdienas laikā
   • Ja pieprasījumā nav norādīta pilnīga informācija (piemēram, nav korekti uzrādīti personas dati, ienākuma gūšanas periods un c.) VID ir tiesīgs atteikt izsniegt izziņu.