Izziņa par kredīta ņēmēja ienākumiem

 Publicēts: 24.01.2019. 13.23


Apakšsadaļu izvēlne

Fiziska persona pieprasa informāciju no VID par tās ienākumiem, lai nodotu šo informāciju kredītiestādei, lai izvērtētu iespējamā klienta kredītspēju, kredītriska pārvaldībai un citiem mērķiem, kurus fiziskā persona norāda savā iesniegumā.

 • Kā var iesniegt pieteikumu?
  • Fiziska persona var saņemt informāciju par tās ienākumiem, personiski sniedzot iesniegumu papīra formā VID klientu apkalpošanas centrā, nosūtot iesniegumu elektroniski VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) vai sagatavojot izziņu sadaļā ”Izziņas”, sūtot e-pastā iesniegumu, kas elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu, vai bez tā, pieprasot izziņu pa tālruni.

   Izziņu var sagatavot VID elektroniskās deklarēšanās sistēmā sadaļā “Izziņas”. Lai sniegtu iesniegumu EDS ir jāizveido jauns dokuments no veidlapas un no dokumentu grupas “Citi” jāizvēlas dokumenta veids “Informācija Valsts ieņēmumu dienestam”.

   Tālruņa numuri un e-pasta adreses izziņu pieprasījumiem atrodami Kontaktu sadaļā.

 • Kāda informācija ir jānorāda pieteikumā?
  • Iesniegumā fiziskai personai ir jānorāda:

   • vārds un uzvārds;
   • personas kods vai identifikācijas numurs;
   • deklarētās dzīvesvietas adrese;
   • pieprasījuma mērķis;
   • laika periods, par kuru persona vēlas saņemt informāciju;
   • informācijas apjomu:
    1. Par iepriekšējo taksācijas gadu iespējams saņemt informāciju par:
     • ienākumiem no algota darba;
     • likumā noteikto normu ietvaros neapliekamajiem ienākumiem;
     • nerezidenta ienākumiem, izņemto ienākumus no algota darba;
     • ar samazinātu likmi apliekamiem ienākumiem;
     • ārvalstīs gūtajiem ienākumiem;
     • ienākumiem no saimnieciskās darbības;
     • ienākumiem no kapitāla pieauguma;
     • neapliekamiem ienākumiem;
     • citiem apliekamiem ienākumiem.
    2. Par kārtējo taksācijas gadu (sākot no gada sākuma) iespējams saņemt informāciju par:
     • ienākumiem no algota darba;
     • citiem apliekamiem ienākumiem;
     • neapliekamiem ienākumiem;
     • likumā noteikto normu ietvaros neapliekamajiem ienākumiem;
     • ienākumiem no kapitāla pieauguma.
       
   • vēlamo informācijas saņemšanas veidu – VID klientu apkalpošanas centrā, elektroniski uz norādīto elektroniskā pasta adresi vai VID EDS.
 • Cik ātri un kā var saņemt izziņu?
  • VID izskata pieprasījumu 1 darbdienas laikā un atbilstoši vēlamajam izziņas saņemšanas veidam, kas norādīts iesniegumā, izsniedz izziņu. (!) Informējam, ka VID ir tiesīgs arī atteikt izsniegt izziņu personai, ja iesniegumā nav norādīta pilnīga informācija (piemēram, nav pierakstīti identificējošie dati, informācijas periods un tml.)