Cik bieži VID var iesniegt pārskata labojumu/precizējumu, ja nav uzsākts audits?
Iesniegto paziņojumu var precizēt trīs gadu laikā pēc noteiktā nodokļa maksāšanas termiņa

EDS veicamas darbības pārskata labojuma/precizējuma gadījumā
Sagatavot paziņojumu iesniegšanai var gan no datnes, lejupielādējot gatavo datni no grāmatvedības programmas, gan no veidlapas “Paziņojums par fiziskajām personām izmaksātajām summām (kopsavilkums)”, kas ir pieejama strukturētā veidā dokumentu grupā “Iedzīvotāju ienākuma nodokļa dokumenti”. EDS formas logā izvēlas taksācijas periodu, par kuru vēlas iesniegt paziņojumu (mēnesis, ceturksnis vai gads), un aizpilda visus obligāti aizpildāmos laukus, kuri ir atzīmēti ar zvaigznīti).

Aizpildot paziņojumu, izvēlas vienu no iesniegšanas veidiem: 

  • pirmreizējs dokuments,
  • pirmreizējs dokuments, ar kuru tiek pievienotas rindas iepriekš iesniegtam dokumentam, 
  • precizējums, kas pilnībā aizstāj iepriekš iesniegto dokumentu, 
  • precizējums, kas satur tikai tās rindas, kurās jāveic summu labojumi.​

Cik bieži VID var iesniegt pārskata labojumu/precizējumu, ja nav uzsākts audits?
GID var iesniegt par trim iepriekšējiem gadiem, kā arī var precizēt (vairākkārt) par trim iepriekšējiem gadiem iesniegtās gada ienākumu deklarācijas

EDS veicamas darbības pārskata labojuma/precizējuma gadījumā
Lai precizētu iesniegto GID, tad EDS jāizveido jauns dokuments un jāievada tā saturs no jauna, atzīmējot, ka deklarācija ir precizēta. Iesniedzot dokumenta precizējumu, tam obligāti ir jāsatur arī visi pirmreizējā dokumenta dati, kuri ar šo precizējumu netiek mainīti. Pēc dokumenta precizēšanas jānospiež “Pārbaudīt un saglabāt” un “Iesniegt”.  

Informatīvie, metodiskie materiāli VID tīmekļvietnē
Informācija par GID aizpildīšanu, iesniegšanu un precizēšanu EDS: www.vid.gov.lv - Privātpersonām- Gada ienākumu deklarācija: Gada ienākumu deklarācija | Valsts ieņēmumu dienests (vid.gov.lv)