Darījumu apliecinošos dokumentus nosaka Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumi Nr.96 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība”.

Darījumu apliecinošs dokuments ir dokuments, kas apliecina par darījumu saņemto samaksu. Darījumu apliecinošs dokuments ir kases čeks, VID reģistrēta numurētā kvīts vai VID reģistrēta numurētā biļete, kuru noformēšanas un izsniegšanas kārtība ir noteikta Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.96 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība”.

Atsevišķos gadījumos darījumu apliecinošs dokuments var būt arī cits dokuments, kas ir noteikts Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumu Nr.96 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” 84.punktā.

Plašāka informācija par darījumu apliecinošajiem dokumentiem ir pieejama sadaļā “Informatīvie un metodiskie materiāli”.