Ar uzņēmumu ienākuma nodokli Latvijā apliek šādus maksājumus juridiskām personām – nerezidentiem, ja tiem nav pastāvīgā pārstāvniecība Latvijā –, piemērojot Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (spēkā ar 01.01.2018.) 5.pantā noteiktās nodokļa likmes:

  • vadības un konsultatīvie pakalpojumi – 20 %;
  • atlīdzība par Latvijā esoša nekustamā īpašuma atsavināšanu – 3 %;
  • izmaksas personām zemu nodokļu un beznodokļu valstīs vai teritorijās – 20 %.

Atlīdzība par Latvijā esoša nekustamā īpašuma izīrēšanu vai iznomāšanu — 5 % no atlīdzības summas.