Nerezidentu ienākumu aplikšana ar UIN

 Publicēts: 09.05.2018. 10.14


Apakšsadaļu izvēlne
Ar uzņēmumu ienākuma nodokli Latvijā apliek šādus maksājumus juridiskām personām – nerezidentiem, ja tiem nav pastāvīgā pārstāvniecība Latvijā –, piemērojot Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (spēkā ar 01.01.2018.) 5.pantā noteiktās nodokļa likmes:
  • vadības un konsultatīvie pakalpojumi – 20 %;
  • atlīdzība par Latvijā esoša nekustamā īpašuma atsavināšanu – 3 %;
  • izmaksas personām zemu nodokļu un beznodokļu valstīs vai teritorijās – 20 %.