Akcīzes preču aprites pārskati

Veidlapas un iesniegumi

Iesniegums licences alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, alus mazumtirdzniecībai, tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai, naftas produktu mazumtirdzniecībai, alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai, tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai, naftas produktu vairumtirdzniecībai, apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai, reģistrēta nosūtītāja darbībai, reģistrēta saņēmēja darbībai pārreģistrācijai (ja netiek pieteikta jauna darbības vieta)

Iesniegums patstāvīgās mazās alus darītavas statusa saņemšanai