Kopš 2020.gada 1.februāra Apvienotā Karaliste (turpmāk – AK) ir izstājusies no Eiropas Savienības (turpmāk – ES) un kļuvusi par ārvalsti, un ir beidzies līdz 2020.gada 31.decembrim noteiktais pārejas periods, līdz ar to uz AK neattiecas ES tiesības un pienākumi.

Ar 2021.gada 1.janvāri preču pārvietošanu no ES uz AK var veikt, noformējot elektronisko administratīvo dokumentu (e-AD) un eksporta deklarāciju. Savukārt, preču pārvietošanu no AK uz ES var veikt, noformējot e-AD un importa deklarāciju.

Saskaņā ar Protokolu par Īriju/Ziemeļīriju, no 2021. gada 1.janvāra akcīzes preces no un uz Ziemeļīriju pārvieto ar e-AD vai SAAD kā uz atsevišķu ES dalībvalsti. Savukārt 2023.gada 13.februārī visā ES ir ieviests un pārvietošanai jāizmanto elektroniskais vienkāršotais administratīvais dokuments (e-SAD), kas aizstāj SAAD.

Ar 2021.gada 1.janvāri Akcīzes preču apritē iesaistīto personu reģistrācijas datu apmaiņas sistēmā SEED (System of Exchange of Excise Data) nav derīgas AK komersantu atļaujas. Savukārt Ziemeļīrijas komersantu atļaujas ir pārreģistrētas ar jaunu valsts kodu “XI”.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar EMCS Palīdzības dienestu zvanot uz tālruni +371 67120123 un +371 67120128 vai sūtot jautājumus uz e-pasta adresi: emcs.helpdesk@vid.gov.lv.