Breksita ietekme

 Publicēts: 01.03.2021. 12.39


Apakšsadaļu izvēlne
Informācija par BREXIT ietekmi uz akcīzes preču pārvietošanu
 

Kopš 2020.gada 1.februāra Apvienotā Karaliste (turpmāk – AK) ir izstājusies no Eiropas Savienības (turpmāk – ES) un kļuvusi par ārvalsti, un ir beidzies līdz 2020.gada 31.decembrim noteiktais pārejas periods, līdz ar to uz AK vairs neattiecas ES tiesības un pienākumi.

Ar 2021.gada 1.janvāri preču pārvietošanu no ES uz AK var veikt, noformējot elektronisko administratīvo dokumentu (e-AD) un eksporta deklarāciju. Savukārt, preču pārvietošanu no AK uz ES var veikt, noformējot e-AD un importa deklarāciju.

Līdzīga kārtība tiek piemērota arī patēriņam nodotu akcīzes preču pārvietošanai no un uz AK ar vienkāršoto akcīzes preču pavaddokumentu (SAAD).

Pārvietošanai no un uz AK, kas uzsākta pirms 2021.gada 1.janvāra, noformētie e-AD un SAAD ir derīgi preču Savienības statusa apliecinājumi līdz 2021.gada 31.maijam, lai dotu iespēju pabeigt iesāktos pārvadājumus, nepiemērojot muitas procedūras.

Savukārt, ar 2021.gada 1.jūniju e-AD, e-AD alternatīvie dokumenti un SAAD, kuri apstiprināti vēl pirms 2021.gada 1.janvāra, kļūs nederīgi. Tas nozīmē, ka precēm zudīs ES statuss un tām jebkurā ES dalībvalstī varēs piemērot visus muitas nodokļus, arī akcīzes nodokli.

Saskaņā ar Protokolu par Īriju/Ziemeļīriju, no 2021. gada 1.janvāra akcīzes preces no un uz Ziemeļīriju pārvieto ar e-AD un SAAD kā uz atsevišķu ES dalībvalsti.

Ar 2021.gada 1.janvāri, SEED) vairs nav derīgas AK komersantu atļaujas. Savukārt Ziemeļīrijas komersantu atļaujas ir pārreģistrētas ar jaunu valsts kodu.

Diemžēl tehnisku iemeslu dēļ Latvijas EMCS nav izdevies ieviest ar Brexit saistītās izmaiņas kopš š.g. 1.janvāra, tāpēc Lielbritānijas komersantu atļaujas (valsts kods GB) Latvijas EMCS vēl arvien ir derīgas, savukārt Ziemeļīrijas komersantu atļaujas (valsts kods XI) Latvijas EMCS nav derīgas. Tāpēc lūdzam ņemt vērā šādu informācijas aprites kārtību.

Latvijas EMCS ir iespējams iesniegt e-AD saņēmējiem ar GB kodu, tomēr šādi e-AD vairs nav derīgi un to vietā ir jāiesniedz e-AD ar piegādes tipu eksports. Par e-AD, kas saņemti no Ziemeļīrijas jūs tiksiet informēti un uz tiem jāiesniedz saņemšanas apliecinājuma alternatīvais dokuments.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar EMCS Palīdzības dienestu zvanot uz tālruni 67120124 un 67120125 vai sūtot jautājumus uz e-pasta adresi: emcs.helpdesk [at] vid.gov.lv.