Breksita ietekme

 Publicēts: 02.10.2020. 15.34


Apakšsadaļu izvēlne

Informācija par BREXIT ietekmi uz akcīzes preču pārvietošanu


Kopš 2020.gada 1.februāra Apvienotā Karaliste (turpmāk – AK) ir izstājusies no Eiropas Savienības (turpmāk – ES) un kļuvusi par ārvalsti, un līdz š.g. 31. decembrim ir noteikts pārejas periods, kad uz to turpina attiekties ES tiesības un pienākumi.

Ar 2021.gada 1.janvāri preču pārvietošanu no ES uz AK varēs veikt tāpat kā šobrīd nosūtot preces uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts, t.i., būs jānoformē elektroniskais administratīvais dokuments (e-AD) un eksporta deklarācija. Savukārt, preču pārvietošanu no AK uz ES varēs veikt tāpat kā šobrīd saņemot preces no trešajām valstīm, t.i., būs jānoformē e-AD un importa deklarācija.

Līdzīga kārtība tiks piemērota arī patēriņam nodotu akcīzes preču pārvietošanai no un uz AK ar vienkāršoto akcīzes preču pavaddokumentu (SAAD).

Pārvietošanai no un uz AK, kas uzsākta pirms 2021.gada 1.janvāra, noformētie e-AD un SAAD būs derīgi preču Savienības statusa apliecinājumi līdz 31.05.2021., lai dotu iespēju pabeigt iesāktos pārvadājumus, nepiemērojot muitas procedūras.

Savukārt ar 2021.gada 1.jūniju e-AD, e-AD alternatīvie dokumenti un SAAD, kuri apstiprināti vēl pirms 2021.gada 1.janvāra, kļūs nederīgi!

Tas nozīmē, ka precēm zudīs ES statuss un tām jebkurā ES dalībvalstī varēs piemērot visus muitas nodokļus, t.sk. akcīzes nodokli.

Ņemot vērā minētos apstākļus, iesakām pārvadājumus starp AK un Latviju plānot tā, lai tos varētu pabeigt līdz 2020.gada 31.decembrim.

Saskaņā ar Protokolu par Īriju/Ziemeļīriju, no 2021. gada 1.janvāra akcīzes preces no un uz Ziemeļīriju varēs pārvietot ar e-AD un SAAD kā uz atsevišķu ES dalībvalsti.

Ar 2021.gada 1.janvāri, SEED) vairs nebūs derīgas AK komersantu atļaujas. Savukārt Ziemeļīrijas komersantu atļaujas tiks pārreģistrētas ar jaunu valsts kodu.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar EMCS Palīdzības dienestu zvanot uz tālruni 67120124 un 67120125 vai sūtot jautājumus uz e-pasta adresi: emcs.helpdesk [at] vid.gov.lv.