Zemāk pieejama datne par taksometra skaitītāja radījumu nolasīšanas žurnāla iesniegšanu un labošanu EDS PDF formātā.