Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība ar distances līgumu tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē

 Publicēts: 06.04.2021. 11.43


Apakšsadaļu izvēlne
 • Kas jādara, lai alkoholiskos dzērienus mazumtirdzniecībā, varētu realizēt izmantojot distances līgumu?
  • Alkoholiskos dzērienus, izmantojot distances līgumu, drīkst realizēt tikai no speciālajā atļaujā (licencē) (turpmāk – licence) alkoholisko dzērienu vai alus mazumtirdzniecībai norādītās tīmekļvietnes un/vai mobilās lietotnes.

   Pirms iesnieguma licences saņemšanai vai pārreģistrācijai iesniegšanas, ir jāpārliecinās, ka tīmekļvietne/mobilā lietotne ir reģistrēta VID kā struktūrvienība. Reģistrētās struktūrvienības nodokļu maksātājs var apskatīt EDS sadaļā “Reģistri” apakšsadaļā “struktūrvienības”.

   Ja struktūrvienība nav reģistrēta, tad struktūrvienību iespējams reģistrēt Elektroniskās deklarēšanas sistēmas sadaļā “Reģistri/Struktūrvienības/Pievienot jaunu struktūrvienību/Tīmekļa vietne”. Informatīvais materiāls par struktūrvienību reģistrāciju pieejams šeit.

   Lai saņemtu vai pārreģistrētu licenci sakarā ar tīmekļvietnes/mobilās lietotnes deklarēšanu, VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) (dokumentu grupa “Akcīzes preču licenču un sertifikātu iesniegumi”) jāiesniedz iesniegums licences saņemšanai vai pārreģistrācijai sakarā ar jaunas darbības vietas – tīmekļvietne/mobilā lietotne deklarēšanu. Citi dokumenti par tīmekļvietnes/mobilās lietotnes deklarēšanu iesniegumam nav jāpievieno.

   Tiem komersantiem, kam nav pastāvīgas darbības vietas un tīmekļvietne/mobilā lietotne plānota kā vienīgā alkoholisko dzērienu uzglabāšanas vieta, licencē vienlaikus jādeklarē arī alkoholisko dzērienu uzglabāšanas noliktava. Arī uzglabāšanas noliktavai jābūt reģistrētai kā struktūrvienībai vai arī tā var atrasties juridiskajā adresē.

   Lai deklarētu uzglabāšanas noliktavu, iesniegumam jāpievieno:

   1. noliktavas lietošanas tiesības apliecinošs dokuments;
   2. noliktavas plāns, kurā norādītas ieejas (izejas) un platība.

   Valsts nodevas likme par licences alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izsniegšanu vai pārreģistrāciju sakarā ar jaunas darbības vietas deklarēšanu ir 42 euro par katru tirdzniecības vietu. Par uzglabāšanas vietas deklarēšanu valsts nodeva netiek piemērota.

 • Kā mazā alkoholisko dzērienu darītava var realizēt alkoholiskos dzērienus mazumtirdzniecībā, izmantojot distances līgumu?
  • Alkoholiskos dzērienus, izmantojot distances līgumu, mazā alkoholisko dzērienu darītava var realizēt divos veidos:

   1. nereģistrējot tīmekļvietni vai mobilo lietotni licencē apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai – ja tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē nav iespējams tiešsaistē veikt pirkuma apmaksu;
   2. reģistrējot tīmekļvietni vai mobilo lietotni licencē apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai norādītajā tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē – ja tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē ir iespējams tiešsaistē veikt pirkuma apmaksu.
 • Kā mazā alkoholisko dzērienu darītava var reģistrēt tīmekļvietni vai mobilo lietotni licencē?
  • Lai pārreģistrētu licenci apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai sakarā ar tīmekļvietnes/mobilās lietotnes deklarēšanu, VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) (dokumentu grupa "Akcīzes preču licenču un sertifikātu iesniegumi") jāiesniedz iesniegums licences pārreģistrācijai sakarā ar tīmekļvietnes/mobilās lietotnes deklarēšanu. Dokumenti iesniegumam nav jāpievieno.

   Valsts nodevas likme par licences pārreģistrāciju – 28 euro.

    

   Pirms iesnieguma licences pārreģistrācijai iesniegšanas ir jāpārliecinās, ka tīmekļvietne/mobilā lietotne, ir reģistrēta VID kā struktūrvienība. Reģistrētās struktūrvienības nodokļu maksātājs var apskatīt EDS sadaļas “Reģistri” apakšsadaļā “Struktūrvienības”.

   Ja struktūrvienība nav reģistrēta, tad struktūrvienību iespējams reģistrēt Elektroniskās deklarēšanas sistēmas sadaļā “Reģistri/Struktūrvienības/Pievienot jaunu struktūrvienību/Tīmekļa vietne”. Informatīvais materiāls par struktūrvienību reģistrāciju pieejams šeit.
 • Kādus norēķinus atļauts izmantot tīmekļvietnē/mobilajā lietotnē?
  • Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībā tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē ir atļauts izmantot tikai bezskaidras naudas norēķinus.

   Mazās alkoholisko dzērienu darītavas, kas piegādā (izsniedz) savā tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē iegādātos vai pasūtītos alkoholiskos dzērienus, ja tīmekļvietne vai mobilā lietotne nav reģistrēta licencē, var veikt norēķinus arī skaidrā naudā, ievērojot aizliegumu piegādāt (izsniegt) alkoholiskos dzērienus no pulksten 22.00 līdz 8.00 un aizliegumu tos piegādāt (izsniegt) personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem.
 • Kādā veidā jāpārliecinās par pircēja vecumu?
  • Lai ievērotu alkoholisko dzērienu realizācijas noteikto personas vecuma ierobežojumu un alkoholiskie dzērieni netiktu realizēti personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, alkoholisko dzērienu mazumtirgotājs pirms alkoholisko dzērienu pārdošanas tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē un samaksas saņemšanas nodrošina pircēja identitātes un vecuma pārbaudi, izmantojot kvalificētus vai kvalificētus paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekļus (piemēram, elektroniskais paraksts) vai drošas lietotāju autentificēšanas prasībām atbilstošus personas elektroniskās identifikācijas līdzekļus (piemēram, autentificējoties caur internetbanku).

   VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” bez maksas nodrošina identitātes un vecuma pārbaudei nepieciešamo tehnoloģisko risinājumu. Informāciju par VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” piedāvāto identitātes un vecuma pārbaudei nepieciešamo tehnoloģisko risinājumu skatīt šeit.
 • Kādai informācijai jābūt norādītai tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē?
  • Alkoholisko dzērienu mazumtirgotājam tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē jānorāda:

   1) informācija par licenci;

   2) brīdinājums par alkohola lietošanas negatīvo ietekmi;

   3) informācija par aizliegumu pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus nepilngadīgām personām;

   4) informācija par aizliegumu piegādāt (izsniegt) alkoholiskos dzērienus no pulksten 22.00 līdz 8.00.
 • Kā var piegādāt tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē iegādātos alkoholiskos dzērienus?
  • Tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē iegādātos alkoholiskos dzērienus atļauts piegādāt (izsniegt) pircējam ar kurjera vai cita piegādātāja starpniecību, vai bez tās.

   Fiziskajai personai, kas piegādā (izsniedz) tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē iegādātos alkoholiskos dzērienus pircējam, ir aizliegts piegādāt (izsniegt) alkoholiskos dzērienus no pulksten 22.00 līdz 8.00 un aizliegts tos piegādāt (izsniegt) personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem. Lai pārliecinātos par pircēja identitāti un vecumu, fiziskā persona, kas piegādā (izsniedz) tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē iegādātos alkoholiskos dzērienus, pieprasa, lai pircējs uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

   Piegādātājam, kas piegādā (izsniedz) tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē iegādātos alkoholiskos dzērienus pircējam bez fiziskās personas starpniecības, ir aizliegts piegādāt (izsniegt) alkoholiskos dzērienus no pulksten 22.00 līdz 8.00 un aizliegts tos piegādāt (izsniegt) personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem. Lai pārliecinātos par pircēja identitāti un vecumu, piegādātājs, kas piegādā (izsniedz) tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē iegādātos alkoholiskos dzērienus pircējam bez fiziskās personas starpniecības, izmanto augstāk minētos elektroniskās identifikācijas līdzekļus.