VID uzziņas

 Publicēts: 28.09.2018. 15.22


Apakšsadaļu izvēlne

Uzziņa ir veids, kā privātpersona var uzzināt VID viedokli par nodokļu tiesību normu piemērošanu kādā konkrētā situācijā. Lai saņemtu VID uzziņu ir jāiesniedz VID atbilstoši noformēts iesniegums ar konkrētās situācijas aprakstu un noteiktu jautājumu, kuru vēlaties noskaidrot. Šajā sadaļā informatīvā nolūkā ir apkopotas dažādas uzziņas, kuras VID sniedzis atbildot uz jautājumiem, kas skar konkrētā nodokļa piemērošanas aspektus.


2018. gada 8 mēnešos Nodokļu pārvalde sniegusi 4 uzziņas par darījumiem ar skaidru naudu