Pirmie soļi nekustamā īpašuma izīrētājam

 Publicēts: 15.07.2020. 17.24


Apakšsadaļu izvēlne
Ja esat nolēmis izīrēt vai iznomāt sev piederošu nekustamo īpašumu, atcerieties, ka īpašuma izīrēšana jeb iznomāšana ir saimnieciskā darbība un no attiecīgi gūtajiem ienākumiem ir jāmaksā nodokļi. Papildu informāciju meklēt šeit.

 

 • PIRMAIS SOLIS – izvēlieties iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksāšanas režīmu
  • Saimnieciskās darbības veicējs izvēlas vienu no nodokļu maksāšanas režīmiem

   Reģistrē saimniecisko darbību VID

   Paziņo VID par saimnieciskās darbības nereģistrēšanu

   Mikrouzņēmumu nodoklis

   20 % gada ienākumam līdz 20 004 euro (no saimnieciskās darbības ieņēmumu un saimnieciskās darbības izdevumu starpības)

   23 % gada ienākumu daļai, kas pārsniedz 20 004 euro (no saimnieciskās darbības ieņēmumu un saimnieciskās darbības izdevumu starpības);

   31,4 % gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 55 000 euro

   • 10 % no īres, nomas ieņēmumiem;
   • nav tiesību atskaitīt saimnieciskās darbības izdevumus, izņemot nekustamā īpašuma nodokli;
   • neveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;
   • uzskaita tikai ieņēmumus;
   • gada ienākumu deklarāciju iesniedz, ja:
     

   a) nodokli nav ieturējis īrnieks –  juridiskā persona
   b) vēlas samazināt apliekamo ienākumu par nekustamā īpašuma nodokli

   • nepiemēro neapliekamo minimumu un atvieglojumus.

    

   Mikrouzņēmumu nodokļa likme ir 15 procenti

   ja ienākumi mēnesī pārsniedz 430 euro, veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas + iemaksas pensiju apdrošināšanai 5% no brīvi izraudzīto obligāto iemaksu objekta un faktisko ienākumu starpības;

   ja ienākumi mēnesī zem 430 euro, veic obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai 5% no faktiskajiem ienākumiem;

   ja ienākumi ir mazāki par 50 euro no gada sākuma, obligātās iemaksas neveic;

   uzskaita gan ieņēmumus, gan izdevumu;

   uzskaita gan ieņēmumus, gan izdevumus;

   reizi ceturksnī maksā mikrouzņēmumu nodokli;

   maksā IIN avansa maksājumus;

   reizi ceturksnī sniedz mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju;

   iesniedz gada ienākumu deklarāciju;

   nepiemēro neapliekamo minimumu un atvieglojumus par periodu, kad tiek maksāts mikrouzņēmumu nodoklis.

   piemēro atvieglojumus,  attaisnotos izdevumus un neapliekamo minimumu.


   * Vēršam uzmanību, ka, saņemot samaksu skaidrā naudā par nekustamā īpašuma izīrēšanu, darījuma partnerim ir jāizsniedz VID reģistrēta kvīts.
 • OTRAIS SOLIS – reģistrējieties VID
  • Reģistrē saimniecisko  darbību VID Paziņo VID par saimnieciskās darbības nereģistrēšanu Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs
   Reģistrējas VID pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas Informē VID piecu darba dienu laikā no īres līguma noslēgšanas brīža  
   Iesniedz VID:

   Aizpildi EDS nodokļu maksātāja reģistrācijas veidlapu

   Video instrukciju kā reģistrēt saimniecisko darbību skatīt šeit

   Aizpildi EDS nodokļu maksātāja reģistrācijas veidlapu un pievieno: Aizpildi EDS nodokļu maksātāja reģistrācijas veidlapu un
   iesniegumu par to, ka izmanto tiesības nereģistrēt saimniecisko darbību;

   pievieno iesniegumu par to, ka maksā mikrouzņēmumu nodokli.

   Video instrukciju kā reģistrēt saimniecisko darbību skatīt šeit

    īres, nomas līguma kopiju.

   (!) Ja ieņēmumi no īpašuma iznomāšanas pārsniedz 40 000 euro gadā, tad ir obligāti jāreģistrējas VID ar Pievienotās vērtības nodokli (PVN) apliekamo personu reģistrā.
 • TREŠAIS SOLIS – iesniedziet deklarāciju un samaksājiet nodokli.
  • Reģistrē saimniecisko darbību VID

   Paziņo VID par saimnieciskās darbības nereģistrēšanu

   Maksā mikrouzņēmumu nodokli

   Ja ienākumu izmaksā fiziskā vai juridiskā persona

   Ja ienākumu izmaksā fiziskā persona

    

    

    

    

    

    

    

    

   Iesniedz VID mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un samaksā nodokli līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam Valsts kases kontā:
   - reģistrācijas numurs 90000050138
   - BIC kods TRELLV22
   - LV41TREL1060000722000

   IIN aprēķina, iesniedzot VID gada ienākumu deklarāciju nākamajā gadā no 1.marta līdz 1.jūnijam.
   IIN samaksā līdz 16.jūnijam. Ja nodoklis pārsniedz  640 euro, to var samaksāt trijās reizēs – līdz 16.jūnijam, 16.jūlijam un 16.augustam.

   Valsts kases konts:
   - reģistrācijas numurs: 90000050138
   - BIC kods: TRELLV22
   - LV91TREL1060000110000

    

   Ja ienākumi mēnesī pārsniedz 430 euro, veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas + iemaksas pensiju apdrošināšanai 5 % no brīvi izraudzīto obligāto iemaksu objekta un faktisko ienākumu starpības.

   Ja ienākumi mēnesī zem 430 euro, veic obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai 5% no faktiskajiem ienākumiem.

   līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam iesniedz pašnodarbinātā ziņojumu un veic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas Valsts kases kontā:

   - reģistrācijas numurs 90000050138
   - BIC kods TRELLV22
   - LV37TREL1060000220000

   Ja ienākumu izmaksā juridiskā persona

   Nodokli ietur ienākuma izmaksas brīdī – īres maksu nedeklarē.

 • CETURTAIS SOLIS – saziņai ar VID izmanto Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS)
  • Jebkuram saimnieciskās darbības veicējam, neatkarīgi no izvēlētā nodokļa maksāšanas režīma, saziņai ar VID jāizmanto VID »Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS). Tajā, ievērojot attiecīgā nodokļa likumā noteikto termiņu, jāiesniedz nodokļu deklarācijas un pārskati. Radušos jautājumus, iesniegumus un pieprasījumus aicinām nosūtīt mums elektroniski, izmantojot EDS. EDS var pieslēgties, izmantojot portālu www.latvija.lv ar saviem internetbankas autentifikācijas datiem vai eID.