Solidaritātes nodoklis

 Publicēts: 30.12.2020. 14.54


Apakšsadaļu izvēlne

Solidaritātes nodoklis ir  valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas ir veiktas no ienākumiem, kas pārsniedz obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru, proti, no summas, kas pārsniedz 62 800 euro gadā.

Solidaritātes nodoklis attiecas uz sociāli apdrošinātām personām – darba ņēmējiem, pašnodarbinātajiem, kuru ienākumi kalendāra gadā pārsniedz valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu maksimālo apmēru.

Solidaritātes nodokļa likme ir 25 procenti.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra līdz pēctaksācijas gada 1. jūnijam aprēķina pārmaksātā nodokļa apmēru un Valsts ieņēmumu dienests līdz pēctaksācijas gada 1. septembrim veic nodokļa maksātājam pārmaksātā nodokļa atmaksu.

Atmaksājamo summu nosaka kā starpību starp gada laikā samaksāto nodokli, piemērojot obligāto iemaksu likmi (atkarībā no tā kādiem sociālās apdrošināšanas veidiem darba ņēmējs tiek apdrošināts - vispārējā gadījumā 34,09 %) un rezumējošā kārtībā aprēķināto nodokli - piemērojot 25 % likmi.

Solidaritātes nodokli sadala šādi:

  •  1 % - veselības aprūpes pakalpojumu finansēšanai,
  • 14 % - valsts pensiju speciālajā budžetā,
  • 10 % - iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumos.