Līdzdarbības līgumi

 Publicēts: 15.09.2021. 14.13


Apakšsadaļu izvēlne
Līdzdarbības līgumi:

Valsts pilnvaro privātpersonas veikt pārvaldes uzdevumus, ko veic sabiedriskā labuma nolūkos, lai veicinātu sabiedrības iesaistīšanu valsts pārvaldē.

VID ir noslēdzis bezatlīdzības līdzdarbības līgumus par putekļveida kurināmā kurtuves un katlumājas izmantošanu konfiscēto tabakas izstrādājumu sadedzināšanai.

Līdzdarbības līgums

Par putekļveida kurināmā kurtuves izmantošanu valstij piekritīgās mantas - tabakas izstrādajumu iznīcīnāšanai.

Līdzdarbības līgums
Par katlumāju izmantošanu valsts piekritīgās mantas - tabakas izstrādājumu iznīcināšanai.