Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes

 Publicēts: 30.03.2020. 15.07


Apakšsadaļu izvēlne

Sociāli apdrošināmās personas

Darba ņēmēja likmes daļa (%)

Darba devēja likmes daļa (%)

Kopējā likme (%)

Darba ņēmējs, kā arī iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka* – vispārējā gadījumā (arī I, II vai III grupas invalīds)

 

11

 

24,09

 

35,09**

Darba ņēmējs, kā arī iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka* –, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju (arī pensiju, kas piešķirta ar atvieglotiem noteikumiem vai priekšlaicīgi)

 

 

9,56

 

 

21,31

 

 

30,87

Darba ņēmējs, kā arī iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka* –, kurš ir:

  • izdienas pensiju saņēmējs;
  • invalīds – valsts speciālās pensijas saņēmējs

 

 

10,12

 

 

22,52

 

 

32,64

Darba ņēmējs, kurš tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā (arī I, II vai III grupas invalīds)

 

9,17

 

20,40

 

29,57

Darba ņēmējs, kurš tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā un ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju (arī pensiju, kas piešķirta ar atvieglotiem noteikumiem vai priekšlaicīgi)

 

 

7,91

 

 

17,59

 

 

25,50

Darba ņēmējs – kapitālsabiedrības valdes loceklis, kurš atbilst likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 1.panta 2.punkta “m” apakšpunktā minētajiem nosacījumiem

   

27,73

Darba ņēmējs – kapitālsabiedrības valdes loceklis, kurš atbilst likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 1.panta 2.punkta “m” apakšpunktā minētajiem nosacījumiem un ir sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi)

   

25,50

Pašnodarbinātais (arī I, II vai III grupas invalīds, izdienas pensijas saņēmējs, invalīds – valsts speciālās pensijas saņēmējs)

 

-

 

-

 

32,15

Pašnodarbinātais, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju (arī pensiju, kas piešķirta ar atvieglotiem noteikumiem vai priekšlaicīgi)

 

-

 

-

 

30,34

Pašnodarbinātais – nekustamā īpašuma apsaimniekotājs

-

-

27,27

Ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka

-

-

32,72

Autoratlīdzības saņēmējs - 5,00 ***

 


* iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas veic, piemērojot kopējo likmi (nesadalot to darba ņēmēja un darba devēja daļās)

** valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme un tās sadalījums starp darba devēju un darba ņēmēju ir noteikta likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 18.panta pirmajā daļā

*** Ja autoratlīdzības ienākums ir lielāks par minimālo algu un autoratlīdzības saņēmējs paralēli nesaņem darba algu vismaz minimālās algas apmērā, tad papildus sociālās iemaksas jāveic arī kā pašnodarbinātajam