Pārskata/deklarācijas nosaukums

Iesniegšanas termiņš

Nodokļa samaksas termiņš

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts

Ziņas par darba ņēmējiem
(MK 07.09.2010.not.Nr.827 1.pielikums)

Ne vēlāk kā vienu stundu, ja ziņas tiek sniegtas elektroniski elektroniskajā deklarēšanas sistēmā, pirms tam, kad persona ir ieguvusi likumā ”Par valsts sociālo apdrošināšanu” noteikto darba ņēmēja statusu.

Ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc tam, kad persona mainījusi vai zaudējusi darba ņēmēja statusu (t.sk. par darba ņēmējiem kuriem ir piešķirts vai beidzies bērna kopšanas atvaļinājums vai atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas)
 

x

 

Darba devēja ziņojums
(MK 07.09.2010.not.Nr.827 3.pielikums)

Līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 17.datumam

Līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 23.datuma

LV33TREL1060000300000
(vienotajā nodokļu kontā)

Pašnodarbinātā vai darba ņēmēja ziņojums
(MK 07.09.2010.not.Nr.827 4.pielikums)

Līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 17.datumam

Līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 23.datuma