att

Turpinot Eiropas Savienības (ES) prasību un atbilstošo Pasaules Muitas organizācijas standartu realizēšanu, 2023. gada 10. oktobrī Latvijā sāks darboties jauna sistēma eksporta deklarāciju noformēšanai – Automatizētā eksporta sistēma. aizstās  pašlaik izmantoto Eksporta kontroles sistēmu.

Automatizētā eksporta sistēma ir izstrādāta, ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu īstenojot projektu “Eksporta un e-komercijas procesi e-muitā”.

Atbilstoši Savienības Muitas kodeksa prasībām eksporta deklarācijai ir izveidota jauna struktūra.  Savukārt jauna sistēmas arhitektūra nodrošinās augstu sistēmas pieejamību un darbības nepārtrauktību.

Detalizētu informāciju par deklarācijas aizpildīšanu aicinām skatīt šeit:

  1. Prezentācija 
  1. Videoseminārs “Eksporta muitas deklarācijas aizpildīšana jaunā sistēmā”

Autorizēšanās Automatizētajā eksporta sistēmā

Autorizēšanās jaunajā sistēmā notiks tāpat kā līdz šim, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS). Atverot Elektronisko muitas datu apstrādes sistēmu (EMDAS), turpmāk būs jāizvēlas apakšsistēma – Automatizētā eksporta sistēma.

Lai lietotāji varētu sagatavot muitas deklarācijas Automatizētajā eksporta sistēmā, uzņēmuma EDS tiesību pārvaldniekam ir jānorāda konkrētā lietotāja tiesības. Tas ir izdarāms EDS sadaļas “Iestatījumi” apakšsadaļā “Lietotāji un to tiesības”, kur norāda konkrētā lietotāja (pie lietotāja vārda un uzvārda) tiesības darbam ar “Automatizēto eksporta sistēmu (AES)”, tad nospiež pogu “Rediģēt tiesības veikt darbības ar dokumentiem” un atzīmē “Tiesības labot”. Pēc šīm darbībām EDS automātiski saglabās piešķirtās tiesības.

Līdz 9.oktobrim iesniegto eksporta deklarāciju noslēgšana un pēcmuitošana

Eksporta standarta deklarācijas (EXA, EUA, COA), kuru formēšana uzsākta Eksporta kontroles sistēmā, tiks noslēgtas Eksporta kontroles sistēmā. Tas attiecas arī uz eksporta vienkāršotajām un apkopojošajām deklarācijām (EXB, EXC, EXX, EXY).

Eksporta kontroles sistēmā noslēgto deklarāciju grozīšana pēc deklarācijas noslēgšanas un deklarāciju anulēšana (atzīšana par nederīgu) tiks veikta Eksporta kontroles sistēmas sadaļā “Pēcmuitošana”.

Automatizētajā eksporta sistēmā (AES), aizpildot eksporta muitas deklarāciju, sadaļā “Iesaistītās puses” apakšsadaļa “Pārstāvis” jāaizpilda tikai tad, kad tiek deklarēta tiešā pārstāvība un ja pārstāvis ir cita persona, nevis deklarētājs. Šajā gadījumā laukā “Statuss” jānorāda 2.tips - tiešā pārstāvība atbilstoši pārstāvības līgumam.

! Ja deklarē sev vai netiešajā pārstāvībā, apakšsadaļa “Pārstāvis” nav jāaizpilda.

Piemērs:

Lai Automatizētā eksporta sistēma (AES) automātiski aprēķinātu preces statistisko vērtību, veiciet  darbības, kas uzskaitītas zemāk.

1) Aizpildiet lauku “Rēķina vērtība valūtā”, kas atrodas datu sadaļā par deklarēto 1. preci.

2) Saglabājiet šos datus.

3) Aizpildiet lauku “Rēķina vērtība valūtā”, kas atrodas datu sadaļā par pārējām precēm.

4) Saglabājiet šos datus.

5) Deklarācijas šķirklī “Preču krava” aizpildiet ārējā un/vai iekšēja frakta vērtības un valūtu.

6)  Apstipriniet labojumus un nospiediet pogu [Aprēķināt fraktu]. AES aprēķinās visu preču statistiko vērtību un visu preču fraktus.

Lai vienlaicīgi pievienotu pavaddokumentus visām deklarētajām precēm, aizpildot datus sadaļā “Pavaddokuments” (uznirstošais logs), apakšā atzīmējiet “Visām preču pozīcijām”.