Preču uzrādīšana muitai

 Publicēts: 30.05.2018. 09.34


Apakšsadaļu izvēlne

Par izmaiņām importa deklarācijas datu elementa 5/23 “Preču atrašanās vieta” aizpildīšanā


Iesniedzot importa deklarāciju, precei ir jābūt nogādātai muitas iestādē vai muitas dienestu apstiprinātā vietā, kur ir pieejama muitas kontrole. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regulas (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (turpmāk – SMK), 159.panta 3.punktu, kompetentā muitas iestāde muitas procedūras piemērošanā precēm ir tā muitas iestāde, kas atbild par vietu, kurā muitai uzrāda preces. Atbilstoši SMK 5.panta 33.punktam "preču uzrādīšana muitai" ir paziņošana muitas dienestiem par to, ka preces ir nogādātas muitas iestādē vai muitas dienestu apstiprinātā vietā un ir pieejamas muitas kontrolei. Saskaņā ar SMK 172.panta 1.punktu muitas deklarācijas muitas dienesti pieņem nekavējoties ar noteikumu, ka preces, uz kurām tās attiecas, ir bijušas uzrādītas muitai.

2018.gada 4.jūnijā produkcijas vidē tiks uzstādīta Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) 5.1.versija ar izmaiņām importa deklarācijas datu elementa 5/23 “Preču atrašanās vieta” aizpildīšanai.

 1. Ja iepriekš piemērota tranzīta procedūra, kuru noslēdz MKP, precēm ir jāatrodas pie MKP (galamērķa muitas iestāde) vai dzelzceļa bāzes stacijās (pārvadājumos ar dzelzceļa transportu). Aizpildot datu elementu 5/23 “Preču atrašanās vieta”, jānorāda MKP adrese vai dzelzceļa bāzes stacijas adrese.
   
 2. Ja iepriekš piemērota tranzīta procedūra, kuru noslēdz Atzītais saņēmējs, precēm ir jāatrodas Atzītā saņēmēja atļaujā noteiktajā vietā. Datu elementā 2/3 “Uzrādītie dokumenti, sertifikāti un atļaujas, citas norādes” jānorāda pavaddokumenta kods “5003 - Atrašanās vai uzglabāšanas vietas adreses manuāla ievade”, un, aizpildot datu elementu 5/23 “Preču atrašanās vieta”, adrese jāievada manuāli.
   
 3. Ja iepriekšēja procedūra bijusi “71 – Preču novietošana muitas noliktavā” (procedūra xx71), precēm ir jāatrodas muitas noliktavā. Aizpildot datu elementu 5/23 “Preču atrašanās vieta”, jānorāda muitas noliktavas adrese.
   
 4. Ja iepriekš piemērota ievešana pagaidu uzglabāšanas vietā, precēm ir jāatrodas pagaidu uzglabāšanas vietā. Aizpildot datu elementu 5/23 “Preču atrašanās vieta”, jānorāda pagaidu uzglabāšanas vietas adrese, bet datu elementā 2/1 “Vienkāršotā deklarācija/iepriekšējie dokumenti’’ ir jānorāda pagaidu uzglabāšanas deklarācijas numurs.
   
 5. Ja iepriekš piemērota ievešana brīvajā zonā (procedūra xx78), precēm ir jāatrodas brīvajā zonā. Aizpildot datu elementu 5/23 “Preču atrašanās vieta”, jānorāda brīvās zonas adrese, bet datu elementā 2/1 “Vienkāršotā deklarācija/iepriekšējie dokumenti’’ ir jānorāda brīvas zonas nosaukums.
   
 6. Gadījumos, kad preču īpašību dēļ (piemēram, negabarīta kravas, dzīvi dzīvnieki) tās nav iespējams nogādāt uzradīšanai MKP, iepriekš bija piemērota tranzīta procedūra un galamērķa muitas iestāde ir saskaņojusi preču uzrādīšanu citā vietā (piemēram, muitas iestādes atzīmes iesniegumā vai muitas iestādes pa e-pastu nosūtītais saskaņojums), deklarācijas datu elementā 2/3 “Uzrādītie dokumenti, sertifikāti un atļaujas, citas norādes” ir jāpievieno saskaņotais ar galamērķa muitas iestādi iesniegums par preču atrašanos ārpus MKP muitošanas brīdī. Saskaņojums jāpievieno ar pavaddokumenta kodu “5003 - Atrašanās vai uzglabāšanas vietas adreses manuāla ievade”.  

Kontaktinformācija: MP.lietvediba [at] vid.gov.lv