VID un citu valsts pārvaldes iestāžu un struktūru pieņemto lēmumu apstrīdēšana ir būtisks privāto tiesību interešu aizsardzības līdzeklis. Situācijas, kurās privātpersonas saskaras ar valsts pārvaldes ierēdņiem un to pieņemtajiem lēmumiem, valsts pārvaldes tiesiskās attiecības ar privātpersonu regulē Administratīvā procesa likums, kura mērķis ir nodrošināt demokrātiskas un tiesiskas valsts pamatprincipus, kā arī cilvēktiesību ievērošanu konkrētās publiski tiesiskajās attiecībās starp valsti un privātpersonu.

Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu lēmumu un rīkojumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība ir noteikta likuma „Par Valsts ieņēmumu dienestu” 22.pantā.