Likums Pieņemts Stājas spēkā
Muitas likums 02.06.2016. 05.07.2016.
Nosaukums Pieņemts Stājas spēkā
Nr.7 Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas noteikumi 09.01.2024. 11.01.2024.
Nr.560 Muitas uzraudzībā esošo nefasēto preču un nefasēto preču transporta iepakojumā pieļaujamās masas atšķirības 03.10.2023. 07.10.2023.
Nr.427 Muitas deklarācijas papildu datu elementu aizpildīšanas un dabasgāzes un elektroenerģijas deklarēšanas kārtība 08.08.2023. 12.08.2023.
Nr.727 Akcīzes preču pārvietošanas paziņojuma aizpildīšanas un iesniegšanas kārtība uz autoceļa izveidotajā robežšķērsošanas vietā 15.11.2022. 29.11.2022.
Nr.504 Noteikumi par reģistrētu eksporta vietu un kārtību, kādā informē par preču izvešanu no vietas, kurā var uzglabāt eksporta procedūrā izlaistās preces 11.08.2020. 01.09.2020.
Nr.503 Muitošanas kārtība kuģa un gaisa kuģa apgādē 11.08.2020. 18.08.2020.
Nr. 431 Muitas procedūras – tranzīts – piemērošanas noteikumi 30.06.2020. 07.07.2020.
Nr.136 Noteikumi par apvienotajām noliktavām 02.04.2019. 05.04.2019.
Nr.714 Kārtība, kādā notiek preču iznīcināšana vai atteikšanās no precēm par labu valstij 21.11.2018. 01.12.2018.
Nr.86 Muitas maksājumu parāda galvojumu un avansa iemaksu administrēšanas noteikumi 13.02.2018. 24.02.2018.
Nr. 500 Muitas noliktavu, pagaidu uzglabāšanas un brīvo zonu noteikumi 22.08.2017. 01.09.2017.
Nr. 499 Muitas atļauju noteikumi 22.08.2017. 01.09.2017.
Nr. 468 Noteikumi par atsevišķiem muitas kontroles veidiem 08.08.2017. 16.08.2017.

Nr. 18 Noteikumi par reģistrāciju un identifikāciju muitas jomā

03.01.2017.

13.01.2017.

Nr. 13 Muitas procedūras – eksports – piemērošanas kārtība lauksaimniecības produktiem, kuri pretendē uz eksporta kompensācijām 03.01.2017. 13.01.2017.
Nr. 774 Iesniegumu par muitas nodokļa atcelšanu un kvotu piemērošanu, kā arī noraidījumu sagatavošanas kārtība 13.12.2016. 16.12.2016.
Nr. 736 Nepreferenciālas preču izcelsmes sertifikātu izsniegšanas un izsniegto sertifikātu pārbaudes noteikumi 22.11.2016. 01.12.2016.
Nr. 734 Eiropas Savienības tarifu kvotu pieteikšanas un administrēšanas noteikumi 22.11.2016. 25.11.2016.
Nr. 705 “Kārtība, kādā piesaka preču reeksportu un iesniedz reeksporta paziņojumu” 01.11.2016. 08.11.2016.
Nr. 681 Kārtība, kādā iestāžu un organizāciju ievestās preces tiek atbrīvotas no ievedmuitas nodokļa 25.10.2016. 28.10.2016.
Likums Pieņemts Stājas spēkā
Latvijas Republikas valsts robežas likums 12.11.2009. 16.12.2009.
Likums Pieņemts Stājas spēkā
Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas 29.03.2007. 15.06.2007.