Sūtījums, ko privātpersona no valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, sūta citai privātpersonai Eiropas Savienības valstī, ir jādeklarē muitā.
To atbrīvo no nodokļiem, ja sūtījuma vērtība nepārsniedz 45 EUR un ar nosacījumu, ka minētais sūtījums nav komerciāls.

Sūtījums nav uzskatāms par komerciālu, ja:

 • tas nav regulārs;
 • tajā ir preces vienīgi saņēmēja vai viņa ģimenes locekļu personiskai lietošanai, un to īpašības un daudzums neliecina par komerciāliem nodomiem;
 • sūtītājs to sūta saņēmējam bez samaksas.

Saņemot pasta sūtījumu, kura vērtība pārsniedz 45 EUR vai normatīvajos aktos noteiktos atsevišķu preču daudzuma ierobežojumus, saņēmējam ir jāmaksā nodokļi:

 • pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma prasībām;
 • akcīzes nodoklis (ja tiek saņemtas akcīzes preces) saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" prasībām;
 • muitas nodoklis no preču muitas vērtības (atbilstoši konkrētās preces kodam noteiktajai muitas nodokļa likmei saskaņā ar EK Regulu Nr.2658/87 (I pielikumu)*.

Preču vērtība (eiro)

PVN

Muitas nodoklis

0,01 ≤ 45

-

-

45,01 ≤ 150

1

-

˃150

1

+

[1] PVN maksājams no 0,01 EUR


*  Ja sūtījumā, ko viena privātpersona sūta citai, esošo preču vērtība nepārsniedz 700 EUR, personai ir tiesības lūgt piemērot muitas nodokļa vienoto procentuālo likmi – 2,5 % no preču muitas vērtības, ar nosacījumu, ka ievešanai nav komerciāla nolūka. Vienoto likmi nepiemēro tabakai, tabakas izstrādājumiem.

Nodokļi ir jānomaksā neatkarīgi no tā:

 • ka preces tiek sūtītas kā dāvana;
 • vai preces ir jaunas vai lietotas (ieskaitot antīkas).

Ja sūtījums sastāv no divām vai vairāk precēm, kuru kopējā vērtība pārsniedz 45 EUR, tad atbrīvojumu no muitas  nodokļiem piemēro vienai vai vairākām precēm, kuru kopējā vērtība nepārsniedz 45 EUR, jo preces vērtība nav dalāma.

Nosakot to, vai sūtījumam ir piemērojami paredzētie atbrīvojumi, tiek ņemta vērā tikai preču vērtība, kas norādīta sūtījuma pavaddokumentos, piemēram, pasta deklarācijā vai citā dokumentā.  

Aprēķinot nodokļus par nekomerciālo sūtījumu, tiek ņemta vērā preču vērtība.  Piegādes, apdrošināšanas un citas izmaksas, kas saistītas ar konkrēto sūtījumu, deklarācijā nav jānorāda.

Piemēram: fiziskā persona ir saņēmusi dāvanu no ASV, kurā ir kurpes 120 EUR, šalle 20 EUR un lietussargs 25 EUR vērtībā. Preču kopēja vērtība 165 EUR. Šallei un lietussargam var piemērot atbrīvojumu no muitas nodokļa, jo to kopējā vērtība nepārsniedz 45 EUR (20 EUR + 25 EUR). Savukārt par kurpēm ir aprēķināms muitas nodoklis, fiziskai personai izvēloties veikt maksājumu: 1.variants - atbilstoši konkrētās preces kodam noteiktajai muitas nodokļa likmei saskaņā ar EK Regulu Nr.2658/87 (I pielikumu), 2.variants – pēc muitas nodokļa vienotās procentuālās likmes 2,5% apmērā. PVN aprēķināms no visu preču vērtības, kurai pieskaita muitas nodokļa summu.

 1. variants: muitas nodokli aprēķina atbilstoši konkrētās preces kodam noteiktajai likmei – 8%. 120 EUR x 8%=9,6 EUR.  Pēc tam par sūtījumu tiek aprēķināts PVN: 21% no 174,60 EUR (120+20+25+muitas nodoklis 9,6) = 36,67 EUR. Nodokļu summa, kas saņēmējam jāsamaksā, kopā ir 46,27 EUR (9,6 EUR + 36,67 EUR); vai
 2. variants: muitas nodokli aprēķina pēc vienotās procentuālās likmes - 2,5% . 120 EUR x 2,5% = 3 EUR. Pēc tam par sūtījumu tiek aprēķināts PVN: 21% no 168 EUR (120+20+25+muitas nodoklis 3) = 35,28 EUR. Nodokļu summa, kas saņēmējam jāsamaksā, kopā ir 38,28 EUR (3 EUR + 35,28 EUR).  

Lai atsevišķas preces vērtībā līdz 45 EUR atbrīvotu no muitas nodokļa, ir noteikti daudzuma ierobežojumi.

Tabakas izstrādājumiem:

 • 50 cigaretes vai
 • 25 cigarillas (cigāri, kas sver ne vairāk par 3 gramiem), vai
 • 10 cigāri, vai
 • 50 grami smēķējamās tabakas, vai atbilstošs šo produktu sortiments.

Spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem:

 • 1 litrs – dzērieni, kas iegūti destilācijā, un stiprie alkoholiskie dzērieni, kuru alkohola tilpumkoncentrācija pārsniedz 22 %; nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju 80 % un vairāk vai
 • 1 litrs – dzērieni, kas iegūti destilācijā, un stiprie alkoholiskie dzērieni un aperatīvi uz vīna vai spirta bāzes, tafija, sakē vai līdzīgi dzērieni, kuru alkohola tilpumkoncentrācija nepārsniedz 22 %, vai
 • 1 litrs – dzirkstošie vīni un deserta vīni vai atbilstīgs šo dažādo produktu sortiments un
 • 2 litri – nedzirkstošais vīns.

Smaržām, tualetes ūdenim u.c.:

 • 50 grami – smaržām (parfum) vai
 • 250 mililitri – smaržūdenim (eau de parfum), tualetes ūdenim (eau de toilette) un odekolonam (eau de cologne).