Taksometri

 Publicēts: 17.04.2020. 12.04


Apakšsadaļu izvēlne
Sākot ar 2020.gada 1.janvāri, taksometra skaitītāja lietotājam katras darbadienas beigās pēc skaitītāja rādījuma nolasīšanas jāiesniedz taksometra skaitītāja žurnāls VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

Taksometru skaititaju zurnala iesniegsana EDS

 

INFORMĀCIJA ZIŅU SNIEDZĒJIEM

Valsts ieņēmumu dienests informē*, ka Valsts informācijas sistēmu savietotāja XML shēmu katalogā no 27.12.2019. ir pieejama XML shēmas struktūra ziņu sniegšanai par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru un vieglo automobili:

*Saskaņā ar 27.08.2019. Ministru kabineta noteikumu Nr.405 “Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru” 89.punktu un 19.11.2019. Ministru kabineta noteikumu Nr.541 “Noteikumi par tīmekļvietņu vai mobilo lietotņu pakalpojuma sniedzējiem pasažieru komercpārvadājumos ar taksometru un vieglo automobili” 24.punktu