Sākot ar 2020.gada 1.janvāri, taksometra skaitītāja lietotājam katras darbadienas beigās pēc skaitītāja rādījuma nolasīšanas jāiesniedz taksometra skaitītāja žurnāls VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

INFORMĀCIJA ZIŅU SNIEDZĒJIEM

2021.gada 1.jūlijā stājas spēkā prasība iesniegt tiešsaistē datus Valsts ieņēmumu dienestam (VID) gan par sniegtajiem pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili, gan ar taksometru, t.sk., ja pakalpojums tiek sniegts, izmantojot tīmekļvietni vai mobilo lietotni.

Uzmanību! Informāciju par aktuālo datu struktūru un formātu skatīt šeit:

Skatīt infografiku: 


Neaktuāls no 2021. gada 1.jūlija.

Valsts ieņēmumu dienests informē*, ka Valsts informācijas sistēmu savietotāja XML shēmu katalogā no 27.12.2019. ir pieejama XML shēmas struktūra ziņu sniegšanai par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru un vieglo automobili: http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100580/CarriageForReward/v1-0/CarriageForReward.xsd

*Saskaņā ar 27.08.2019. Ministru kabineta noteikumu Nr.405 “Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru” 89.punktu un 19.11.2019. Ministru kabineta noteikumu Nr.541 “Noteikumi par tīmekļvietņu vai mobilo lietotņu pakalpojuma sniedzējiem pasažieru komercpārvadājumos ar taksometru un vieglo automobili” 24.punktu


Saistītās datnes: