Deklarāciju iesniegšanas un nodokļu nomaksas termiņi

 Publicēts: 22.09.2015. 14.12


Apakšsadaļu izvēlne

Izložu un azartspēļu nodokli aprēķina un maksā par iepriekšējo mēnesi līdz nākamā mēneša 15.datumam (ieskaitot).

Azartspēļu nodokli par katra spēļu automāta katru spēles vietu un spēles galdu katrā azartspēļu tiešās norises vietā maksā par katru mēnesi, ieskaitot mēnesi, kurā spēļu automāts vai spēles galds uzstādīts vai demontēts kā vienu divpadsmito daļu no noteiktās gada nodokļa likmes.

Azartspēļu nodokli maksā – 75 procentu apmērā valsts pamatbudžetā un 25 procentu apmērā – tās pašvaldības budžetā, kuras teritorijā tiek organizēta azartspēle.

Azartspēļu automātu vai spēles galdu azartspēļu organizētājs kalendāra mēneša laikā var pārvietot uz citu azartspēļu norises vietu, nemainot šā panta otrajā daļā minētajā termiņā paziņoto kopējo azartspēļu automātu skaitu un spēļu galdu skaitu katrā konkrētajā azartspēļu norises vietā.


Izložu nodokli maksā:


  1. Par valsts mēroga izlozēm – valsts pamatbudžetā;
  2. Par vietējā mēroga izlozēm – tās pašvaldības budžetā, kuras teritorijā tiek organizēta izloze.

Deklarāciju iesniegšana


Izložu un azartspēļu organizētāji 15 dienu laikā pēc ceturkšņa beigām iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam pārskatus par aprēķināto izložu un azartspēļu nodokli pārskata ceturksnī.

 

Pārskata nosaukums

Iesniegšanas termiņš

Nodokļa samaksas termiņš

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts 

Pārskats par aprēķināto azartspēļu nodokli
(MK 06.01.2015. not. Nr.3 1.pielikums )

15 dienu laikā pēc ceturkšņa beigām

15 dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām
LV84TREL1060000541000

 

Pārskats par aprēķināto izložu nodokli par valsts un vietējā mēroga izlozēm un momentloterijām
(MK 06.01.2015. not. Nr.3 2.pielikums)

15 dienu laikā pēc ceturkšņa beigām

15 dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām