Izložu un azartspēļu organizētāji 15 dienu laikā pēc pārskata mēneša beigām, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam izložu un azartspēļu nodokļa pārskatu par aprēķināto izložu un azartspēļu nodokli par pārskata mēnesi.

Izložu un azartspēļu nodokli maksā par pārskata mēnesi līdz nākamā mēneša 23. datumam, iemaksājot vienotajā nodokļu kontā

Azartspēļu nodoklis par bingo maksājams katru mēnesi atbilstoši bingo organizēšanas ieņēmumiem.

Izložu un azartspēļu nodevas ieņēmumi 100 procentu apmērā tiek ieskaitīti valsts pamatbudžetā. Izložu nodokļa ieņēmumus par valsts mēroga izložu (arī momentloteriju) organizēšanu 100 procentu apmērā attiecina uz valsts pamatbudžeta ieņēmumiem.

Azartspēļu nodokļa ieņēmumus par azartspēlēm, kuras organizē, izmantojot telekomunikācijas, 100 procentu apmērā attiecina uz valsts pamatbudžeta ieņēmumiem.

Izložu nodokļa ieņēmumus par vietēja mēroga izložu (arī momentloteriju) organizēšanu un azartspēļu nodokļa ieņēmumus (izņemot azartspēļu nodokļa ieņēmumus par azartspēlēm, kuras organizē, izmantojot telekomunikācijas) Valsts ieņēmumu dienests sadala pa pašvaldību budžetiem un attiecina uz valsts pamatbudžeta ieņēmumiem.

Valsts ieņēmumu dienests divu darba dienu laikā pēc izložu un azartspēļu nodokļa samaksas termiņa – attiecīgā mēneša 23.datuma –  sadala un attiecina nodokļa ieņēmumus šādi:

1) izložu nodokļa ieņēmumus par vietēja mēroga izložu (arī momentloteriju) organizēšanu 100 procentu apmērā ieskaita tās pašvaldības budžetā, kuras teritorijā tika organizēta izloze (arī momentloterija);

2) azartspēļu nodokļa ieņēmumus (izņemot azartspēļu nodokļa ieņēmumus par azartspēlēm, kuras organizē, izmantojot telekomunikācijas) piecu procentu apmērā ieskaita tās pašvaldības budžetā, kuras teritorijā tika organizēta azartspēle, bet 95 procentu apmērā attiecina uz valsts pamatbudžeta ieņēmumiem.


Pārskatu iesniegšana


Izložu un azartspēļu organizētāji 15 dienu laikā pēc pārskata mēneša beigām, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, par pārskata mēnesi iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam:

  1. Pārskatu par aprēķināto azartspēļu nodokli - 1.pielikums Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumiem Nr.67 “Noteikumi par izložu un azartspēļu nodokļa pārskatu veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas kārtību”;
  2. Pārskatu par aprēķināto izložu nodokli – 2.pielikums Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumiem Nr.67 “Noteikumi par izložu un azartspēļu nodokļa pārskatu veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas kārtību”.

Deklarāciju iesniegšana


Izložu un azartspēļu organizētāji 15 dienu laikā pēc ceturkšņa beigām iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam pārskatus par aprēķināto izložu un azartspēļu nodokli pārskata ceturksnī.

Pārskata nosaukums

Iesniegšanas termiņš

Nodokļa samaksas termiņš

Vienotais nodokļu konts

Pārskats par aprēķināto azartspēļu nodokli
(MK 06.01.2015. not. Nr.3 1.pielikums )

15 dienu laikā pēc ceturkšņa beigām

15 dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām
LV33TREL1060000300000

 

Pārskats par aprēķināto izložu nodokli par valsts un vietējā mēroga izlozēm un momentloterijām
(MK 06.01.2015. not. Nr.3 2.pielikums)

15 dienu laikā pēc ceturkšņa beigām

15 dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām


Interaktīvo azartspēļu organizētājs un totalizatora vai derību organizētājs, kas pieņem likmes ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību, un interaktīvo izložu organizētājs (turpmāk arī – licences saņēmējs) iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam un Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai paziņojumu par pārskata ceturksnī iemaksāto likmju kopsummu un izmaksāto laimestu kopsummu un paziņojumu par pārskata ceturksnī pārdotajām biļetēm un izmaksāto laimestu kopsummu, kā arī kredītiestādes izziņu par darījumiem, kas pārskata ceturksnī veikti savstarpējos norēķinos ar spēlētājiem izmantotajā kontā:

  1.  Licences saņēmējs par iemaksāto interaktīvo azartspēļu likmju kopsummu un izmaksāto laimestu kopsummu par pārskata ceturksni iesniedz 1. pielikumu saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumiem Nr. 337 “Paziņojums par iemaksāto interaktīvo azartspēļu likmju kopsummu un izmaksāto laimestu kopsummu 20____. gada ___ ceturksnī”
  2. Licences saņēmējs  par interaktīvo izložu biļešu realizācijas ieņēmumiem un izmaksāto laimestu kopsummu par pārskata ceturksni 2. pielikumu saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumiem Nr. 337 “Paziņojums par interaktīvo izložu biļešu realizācijas ieņēmumiem un izmaksāto laimestu kopsummu 20__. gada ___ ceturksnī”.