Deklarāciju iesniegšanas un nodokļu nomaksas termiņi

 Publicēts: 06.02.2020. 15.01


Apakšsadaļu izvēlne

Izložu un azartspēļu nodokli aprēķina un maksā par iepriekšējo mēnesi līdz nākamā mēneša 15.datumam (ieskaitot).

Azartspēļu nodokli par katra spēļu automāta katru spēles vietu un spēles galdu katrā azartspēļu tiešās norises vietā maksā par katru mēnesi, ieskaitot mēnesi, kurā spēļu automāts vai spēles galds uzstādīts vai demontēts kā vienu divpadsmito daļu no noteiktās gada nodokļa likmes.

Azartspēļu nodokli ieskaita 95 procentu apmērā valsts pamatbudžetā un 5 procentu apmērā – tās pašvaldības budžetā, kuras teritorijā tiek organizēta azartspēle. Ja azartspēles organizē, izmantojot telekomunikācijas - azartspēļu nodokli ieskaita valsts pamatbudžetā.

Azartspēļu automātu vai spēles galdu azartspēļu organizētājs kalendāra mēneša laikā var pārvietot uz citu azartspēļu norises vietu, nemainot šā panta otrajā daļā minētajā termiņā paziņoto kopējo azartspēļu automātu skaitu un spēļu galdu skaitu katrā konkrētajā azartspēļu norises vietā.


Izložu nodokli maksā:


  1. Par valsts mēroga izlozēm – valsts pamatbudžetā;
  2. Par vietējā mēroga izlozēm – tās pašvaldības budžetā, kuras teritorijā tiek organizēta izloze.

Deklarāciju iesniegšana


Izložu un azartspēļu organizētāji 15 dienu laikā pēc ceturkšņa beigām iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam pārskatus par aprēķināto izložu un azartspēļu nodokli pārskata ceturksnī.

Pārskata nosaukums

Iesniegšanas termiņš

Nodokļa samaksas termiņš

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts 

Pārskats par aprēķināto azartspēļu nodokli
(MK 06.01.2015. not. Nr.3 1.pielikums )

15 dienu laikā pēc ceturkšņa beigām

15 dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām
LV84TREL1060000541000

 

Pārskats par aprēķināto izložu nodokli par valsts un vietējā mēroga izlozēm un momentloterijām
(MK 06.01.2015. not. Nr.3 2.pielikums)

15 dienu laikā pēc ceturkšņa beigām

15 dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām


Interaktīvo azartspēļu organizētājs un totalizatora vai derību organizētājs, kas pieņem likmes ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību, un interaktīvo izložu organizētājs (turpmāk arī – licences saņēmējs) iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam un Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai paziņojumu par pārskata ceturksnī iemaksāto likmju kopsummu un izmaksāto laimestu kopsummu un paziņojumu par pārskata ceturksnī pārdotajām biļetēm un izmaksāto laimestu kopsummu, kā arī kredītiestādes izziņu par darījumiem, kas pārskata ceturksnī veikti savstarpējos norēķinos ar spēlētājiem izmantotajā kontā:

  1.  Licences saņēmējs par iemaksāto interaktīvo azartspēļu likmju kopsummu un izmaksāto laimestu kopsummu par pārskata ceturksni iesniedz  1. pielikumu saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumiem Nr. 337 “Paziņojums par iemaksāto interaktīvo azartspēļu likmju kopsummu un izmaksāto laimestu kopsummu 20____. gada ___ ceturksnī”
  2. Licences saņēmējs  par interaktīvo izložu biļešu realizācijas ieņēmumiem un izmaksāto laimestu kopsummu par pārskata ceturksni 2. pielikumu saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumiem Nr. 337 “Paziņojums par interaktīvo izložu biļešu realizācijas ieņēmumiem un izmaksāto laimestu kopsummu 20__. gada ___ ceturksnī”.