EDS elektronisko dokumentu formātu apraksti

 Publicēts: 16.04.2018. 16.53


Apakšsadaļu izvēlne

Plānotās izmaiņas EDS elektronisko dokumentu failu formātos  
(Plānotais ieviešanas datums – 28.03.2018.)

Dokumenta nosaukums Publicēšanas datums

Pārskats par nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piemērošanu

14.03.2018.

Pārskats par tiešo nodokļu atlaidēm un atbalstu ieguldījumu veikšanai

14.03.2018.

Paziņojums par fiziskajām personām izmaksātajām summām (kopsavilkums)

14.03.2018.

Ziņojums par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja - ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja - ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

14.03.2018.

Ziņas par darba ņēmējiem

14.03.2018.

Spēkā esošie EDS elektronisko dokumentu formāti


Saistītās datnes: