EDS elektronisko dokumentu formātu apraksti

 Publicēts: 30.09.2021. 14.52


Apakšsadaļu izvēlne

Infografika “Kas EDS lietotājam jāzina par pāreju uz jaunām dokumentu versijām” 


Spēkā esošie EDS elektronisko dokumentu formāti


 • Akcīzes nodokļa dokumenti
  • Dokumenta nosaukums Dokumenta versija Spēkā no Spēkā līdz Publicēšanas/pēdējās atjaunošanas datums
   Alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa deklarācija DokANAv3_A 22.07.2020   15.06.2020
   Alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa deklarācija DokANAv2_C 01.08.2015 21.07.2020 21.02.2019
   Elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma akcīzes nodokļa deklarācija ANECV3_XML_A 31.12.2020   31.12.2020
   Elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma akcīzes nodokļa deklarācija ANECV1_XML_C 11.10.2016 21.07.2020 11.10.2016
   Dabasgāzes akcīzes nodokļa deklarācija DokANDv2_XML_A 22.07.2020 31.12.2020 14.12.2020
   Dabasgāzes akcīzes nodokļa deklarācija  DokANDv2_XML_B 01.01.2021   14.12.2020
   Kafijas un bezalkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa deklarācija DokANKBv2_XML_A 28.09.2020   07.07.2020
   Kafijas un bezalkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa deklarācija DokANKBv1_XML_E 01.04.2010 28.09.2020 10.12.2020
   Naftas produktu akcīzes nodokļa deklarācija DokANNv3_A 28.09.2020 30.09.2021 07.07.2020
   Naftas produktu akcīzes nodokļa deklarācija DokANNv3_XML_B 01.10.2021    
   Tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa deklarācija (jauns) DokANTv2_B 01.07.2021   15.06.2021
   Tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa deklarācija DokANTv2_A 28.09.2020  30.06.2021 07.07.2020
 • Akcīzes preču aprites dokumenti​
  • Dokumenta nosaukums Dokumenta versija Spēkā no Spēkā līdz Publicēšanas/pēdējās
   atjaunošanas datums
   1DE Pārskats par naftas produktu (degvielas) izlaišanu brīvam apgrozījumam DOK1DEV1_ XML_I 01.01.2008   17.07.2017
   2DE Pārskats par naftas produktu (degvielas) apriti vairumtirdzniecībā DOK2DEV1_ XML_H 01.01.2008   17.07.2017
   3DE Pārskats par naftas produktu (degvielas) apriti mazumtirdzniecībā DOK3DEV2_ XML_D 01.04.2010   17.07.2017
   4DE Pārskats par naftas produktu (degvielas) izlaišanu brīvam apgrozījumam savas darbības nodrošināšanai DOK4DEV1_ XML_I 01.01.2008   17.07.2017
   5DE Pārskats par naftas produktu (degvielas) ražošanu DOK5DEV1_ XML_I 01.01.2008   17.07.2017
   6DE Pārskats par naftas produktu (degvielas) fasēšanu DOK6DEV1_ XML_G 01.01.2008   17.07.2017
   7DE Pārskats par naftas produktu (degvielas) apriti akcīzes preču noliktavā, par reģistrēta saņēmēja un reģistrēta nosūtītāja darbību DOK7DEV1_ XML_I 01.01.2008   17.07.2017
   AL1 Pārskats par alus ražošanu un realizāciju DOKAL1V1_ XML_G 01.01.2008   15.11.2017
   AL2 Pārskats par alus izlaišanu brīvam apgrozījumam DOKAL2V2_XML_A 01.03.2019   21.02.2019
   AL2 Pārskats par alus izlaišanu brīvam apgrozījumam DOKAL2V1_ XML_G 01.01.2008 28.02.2019 15.11.2017
   AV Pārskats par alkoholisko dzērienu (t. sk. alus) apriti vairumtirdzniecībā DOKAVV2_ XML_D 01.04.2010   10.12.2013
   AI Pārskats par alkoholisko dzērienu izlaišanu brīvam apgrozījumam DOKAIv2_XML_A 01.03.2019   15.11.2017
   AI Pārskats par alkoholisko dzērienu izlaišanu brīvam apgrozījumam DOKAIV1_ XML_H 15.11.2017 28.02.2019 15.11.2017
   AR Pārskats par alkoholisko dzērienu ražošanu DOKARV1_XML_I 21.02.2019   21.02.2019
   AN Pārskats par alkoholisko dzērienu (t.sk. alus) apriti akcīzes preču noliktavā, par reģistrēta saņēmēja un reģistrēta nosūtītāja darbību DOKANV1_XML_I 21.02.2019   21.02.2019
   AD Pārskats par alkoholisko dzērienu (t.sk. alus) apriti beznodokļu tirdzniecības veikalos, lidmašīnu, kuģu un likuma "Par akcīzes nodokli" 20.pantā minēto personu apgādi ar alkoholiskajiem dzērieniem (t.sk. alu) DOKADV2_XML_E 21.02.2019   21.02.2019
   TI Pārskats par tabakas izstrādājumu izlaišanu brīvam apgrozījumam DOKTIV2_XML_A 21.02.2019   21.02.2019
   TI Pārskats par tabakas izstrādājumu izlaišanu brīvam apgrozījumam DOKTIV1_ XML_I 15.11.2017 28.02.2019 15.11.2017
   TN Pārskats par tabakas izstrādājumu apriti akcīzes preču noliktavā, par reģistrēta saņēmēja un reģistrēta nosūtītāja darbību DOKTNV1_ XML_I 15.11.2017   15.11.2017
   TD Pārskats par tabakas izstrādājumu apriti beznodokļu tirdzniecības veikalos, lidmašīnu, kuģu un likuma "Par akcīzes nodokli" 20.pantā minēto personu apgādi ar tabakas izstrādājumiem DOKTDV2_ XML_E 15.11.2017   15.11.2017
   TV Pārskats par tabakas izstrādājumu apriti vairumtirdzniecībā DOKTVV1_ XML_J 15.11.2017   15.11.2017
   TR Pārskats par tabakas izstrādājumu ražošanu DOKTRV1_ XML_I 15.11.2017   15.11.2017
   SP Pārskats par jēlspirta, spirta, spirta ražošanas izejvielu un blakusproduktu apriti DOKSPV1_ XML_H 01.01.2008   10.12.2013
   VA Vīna aprite vīna gadā DOKVAV1_ XML_G 01.01.2008   15.11.2017
   VK Vīna krājumi DOKVKV1_ XML_G 01.01.2008   15.11.2017
 • Akcīzes preču marķēšanas dokumenti
  • Dokumenta nosaukums Dokumenta versija Spēkā no Spēkā līdz Publicēšanas/pēdējās atjaunošanas datums
   Iesniegums alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa marku saņemšanai (jauns) APMDIAMV2_XML_F 01.07.2021   15.06.2021
   Iesniegums alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa marku saņemšanai DOKAPMDIAMV2_XML_E 01.06.2015 30.06.2021 21.02.2019
   Iesniegums par atdotajām alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa markām (jauns) APMDIAAMV1_XML_F 01.07.2021   15.06.2021
   Iesniegums cigarešu akcīzes nodokļa marku pasūtīšanai un saņemšanai DOKAPMDICMV2_XML_E 01.06.2015   08.02.2018
   Iesniegums smēķējamās tabakas, cigāru un cigarillu akcīzes nodokļa marku saņemšanai (jauns) APMDITMV2_XML_E 01.07.2021   15.06.2021
   Iesniegums smēķējamās tabakas, cigāru un cigarillu akcīzes nodokļa marku saņemšanai DOKAPMDITMV2_XML_C 01.06.2015 30.06.2021 08.02.2018
   Iesniegums par atdotajām alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa markām APMDIAAMV1_XML_E 28.09.2017 30.06.2021 28.09.2017
   Iesniegums par atdotajām tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa markām (jauns) APMDIATMV1_XML_G 01.07.2021   15.06.2021
   Iesniegums par atdotajām tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa markām APMDIATMV1_XML_F 08.02.2018 30.06.2021 08.02.2018
   Pārskats par alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa marku apriti DOKAPMDPAMV2_XML_D 01.06.2015   21.02.2019
   Pārskats par akcīzes nodokļa marku apriti tabakas izstrādājumu marķēšanai DOKAPMDPTMV3_XML_E 01.06.2015   21.02.2019
 • Akcīzes preču nodrošinājumu iesniegumi
  • Dokumenta nosaukums Dokumenta versija Spēkā no Spēkā līdz Publicēšanas/pēdējās atjaunošanas datums
   Iesniegums akcīzes nodokļa vienreizējā nodrošinājuma apliecības saņemšanai, pārreģistrācijai vai anulēšanai DokANVRNv1_XML_C 11.07.2019   11.07.2019
 • Darījumu apliecinošie dokumenti
  • Dokumenta nosaukums Dokumenta versija Spēkā no Spēkā līdz Publicēšanas/pēdējās atjaunošanas datums
   Pārskats par reģistrēto kvīšu izlietojumu DOKPKIV2_XML_C 29.01.2020   29.01.2020
   Pārskats par stingrās uzskaites plombu izlietojumu DokJPPPIv1_XML_A 01.10.2006   11.12.2013
 • Gada pārskati
  • Dokumenta nosaukums Dokumenta versija Spēkā no Spēkā līdz Publicēšanas/pēdējās atjaunošanas datums
   Gada pārskats (taksācijas periodam, kura "līdz" vērtība ir vienāda vai lielāka par 31.12.2019) DokGPv1_XML_P 01.01.2020   07.07.2020
   Gada pārskats (taksācijas periodam, sākot ar 01.01.2018) DokGPv1_XML_M 01.01.2018 31.12.2019 20.02.2020
   Gada pārskata (taksācijas periodam, sākot ar 01.01.2018) XSD shēma DokGPv1 01.01.2018 31.12.2019 20.02.2020
   Individuālā komersanta gada pārskats DokIKGPv1_XML_D 29.06.2017   29.06.2017
   Paziņojums par kapitālsabiedrības valsts kapitāla izmantošanu DokKVKI_XML_A 01.01.2021 30.09.2021 19.11.2020

   Paziņojums par kapitālsabiedrības valsts kapitāla izmantošanu (jauns)

   DokKVKI_XML_B 01.10.2021    
   Uzņēmuma gada pārskats (taksācijas periodam no 15.08.2008 līdz 31.12.2015) DOKUGP2008V1_XML_K 15.08.2008 31.12.2015  
 • Iesniegumi
  • Dokumenta nosaukums Dokumenta versija Spēkā no Spēkā līdz Publicēšanas/pēdējās atjaunošanas datums
   Iesniegums atbalstam darbības turpināšanai COVID-19 izraisītās krīzes apstākļos DokIDAv1_XML_A.pdf 01.12.2020 02.12.2020 01.12.2020
   Iesniegums atbalstam darbības turpināšanai COVID-19 izraisītās krīzes apstākļos (Jauns) DokIDAv1_XML_B.pdf 02.12.2020   02.12.2020
 • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa dokumenti
  • Dokumenta nosaukums Dokumenta versija Spēkā no Spēkā līdz Publicēšanas/pēdējās atjaunošanas datums
   Gada kapitāla pieauguma ienākuma precizēšanas deklarācija. GD veidlapa DOKGDV2_XML_C 21.02.2019   21.02.2019
   Iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķins no saimnieciskās darbības ienākuma DokAVAv3_XML_A 28.09.2020   07.07.2020
   Iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķins no saimnieciskās darbības ienākuma DokAVAv2_XML_A 05.01.2018 28.09.2020 05.01.2018
   Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskats par fiziskās personas - nerezidenta - gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā DokINRv2_A 28.09.2020   07.07.2020
   Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskats par fiziskās personas - nerezidenta - gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā DokIINNRv1_G 11.10.2016 28.09.2020 11.10.2016
   Informācija par aizdevumu fiziskajai personai DokAFPv1_XML_A 28.05.2014   28.05.2014
   Informācija par darbā iekārtotajiem jūrniekiem DokIDIJv1_D 11.10.2016   11.10.2016
   Informācija par darījumiem, kas uzsākti, bet nav pabeigti vienā taksācijas gadā - DK veidlapas pielikums DOKDK1V2_XML_C 11.10.2016   11.10.2016
   Informatīvā deklarācija par personām, par kurām taksācijas gadā veikta samaksa par vispārējo, profesionālo, augstāko vai speciālo izglītību DokAIISv1_XML_C 31.01.2019   31.01.2019
   Pārskata perioda deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma - DK veidlapa DOKDKV4_XML_A 01.01.2021   15.09.2020
   Pārskata perioda deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma - DK veidlapa DOKDKV3_XML_B 31.01.2019 31.12.2020 31.01.2019
   Pārskats par starptautisko izglītības un sadarbības programmu stipendijām DokPUISAv1_XML_B 11.10.2016   11.10.2016
   Pārskats par taksācijas gadā piešķirtajām un izmaksātajām stipendijām, kuras saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" nav apliekamas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli DokPUISv1_XML_B 11.10.2016   11.10.2016
   Paziņojums par fiziskajām personām izmaksātajām summām (kopsavilkums) (jauns) PFPISKv3_XML_A 01.04.2021   22.03.2021
   Paziņojums par fiziskajām personām izmaksātajām summām (kopsavilkums)
   (taksācijas periodam līdz 31.12.2020)
   DOKPFPISKV2_XML_N 01.01.2021 31.03.2021 14.12.2020
   Informācija par izmaksātajām mācību maksas kompensācijām
   DokMMKv1_XML_A 18.12.2020   14.12.2020
 • Informatīvās deklarācijas un pārskati
  • Dokumenta nosaukums Dokumenta versija Spēkā no Spēkā līdz Publicēšanas/pēdējās atjaunošanas datums
   Informācija par atteiktiem attālinātiem maksājumiem (jauns) DokAAMv1_XML_B 04.02.2021   03.02.2021
   Informācija par atteiktiem attālinātiem maksājumiem DokAAMv1_XML_A 18.12.2019 03.02.2021 14.12.2020
   Pārskats par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru un vieglo automobili, kas veikti, izmantojot tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojumu DokTPVPv1_XML_B 13.06.2020   13.06.2020
   Taksometra skaitītāja rādījuma nolasīšanas žurnāls DokTSRNv1_XML_B 18.12.2019   12.08.2021
   Informācija par izsniegtajām atļaujām ielu tirdzniecībai un ielu tirdzniecības organizēšanai DokITDAV1_ XML_A 30.05.2019   30.05.2019
   Informācija par veiktajām iemaksām privātajos pensiju fondos DokIPPFv1_XML_C 17.08.2017   17.08.2017
   Deklarācija par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem DokSNVDv1_XML_B 15.06.2020   15.06.2020
   Informācija par tirdzniecības dalībniekiem DokITDV1_ XML_C 12.12.2018   12.12.2018
   Elektroenerģijas nodokļa deklarācija DokENDv1_XML_B 11.10.2016   11.10.2016
   Informācija par veiktajām dzīvības apdrošināšanas iemaksām - iemaksu sadalījumu vai līguma pārtraukšanu (jauns) DokDZAv2_XML_A 24.02.2021   15.02.2021
   Informācija par veiktajām dzīvības apdrošināšanas iemaksām – iemaksu sadalījumu vai līguma pārtraukšanu DokDZAv1_B 11.12.2013 24.02.2021 15.02.2021
   Informatīvā deklarācija par fiziskās personas, Latvijas Republikas rezidenta, veiktajiem līzinga un kredīta vai arī tikai līzinga vai tikai kredīta un ar to saistīto procentu maksājumiem, kuru summa mēnesī pārsniedz 360 euro vai šādu iemaksu kopsumma kalendārā gada laikā pārsniedz 4320 euro DokLKPMv1_XML_A 08.07.2015   08.07.2015
   Numerācijas lietošanas tiesību ikgadējās valsts nodevas deklarācija DOKNLTIVNDV2_XML_C 11.10.2016 30.09.2021 11.10.2016
   Numerācijas lietošanas tiesību ikgadējās valsts nodevas deklarācija (jauns) NLTIVND3_XML_A 01.10.2021    
   Pārskats par aprēķināto dabas resursu nodokli  DokDRNv2_XML_D 31.03.2021 30.09.2021 22.03.2021
   Pārskats par aprēķināto dabas resursu nodokli (jauns) DokDRNv2_XML_E 01.10.2021    
   Pārskats par subsidētās elektroenerģijas nodokļa maksātājiem izmaksātajām summām (kopsavilkums) DokSENv1_XML_A 23.07.2014   23.07.2014
   Pārskats par Latvijas teritorijā pārvadātāja piedāvātajiem un veiktajiem pārvadājumu pakalpojumiem, kas sniegti, izmantojot tīmekļvietni vai mobilo lietotni DOKPPLTv1_XML_B 26.07.2018   26.07.2018
 • Izložu un azartspēļu nodokļa dokumenti
  • Dokumenta nosaukums Dokumenta versija Spēkā no Spēkā līdz Publicēšanas/pēdējās atjaunošanas datums
   Pārskats par aprēķināto azartspēļu nodokli DokAANv1_XML_D 15.06.2020 31.12.2020 14.12.2020
   Pārskats par aprēķināto azartspēļu nodokli (jauns) DokAANv2_XML_A 01.01.2021   14.12.2020
   Pārskats par aprēķināto izložu nodokli par valsts un vietējā mēroga izlozēm un momentloterijām DokAINv1_XML_D 15.06.2020 31.12.2020 14.12.2020
   Pārskats par aprēķināto izložu nodokli (jauns) DokAINv2_XML_A 01.01.2021   14.12.2020
 • Mikrouzņēmumu nodokļa dokumenti
  • Dokumenta nosaukums Dokumenta versija Spēkā no Spēkā līdz Publicēšanas/pēdējās atjaunošanas datums
   Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija DokMNv3_E 03.09.2019 31.03.2021 03.09.2019
   Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija (jauns) DokMNv4_XML_A 01.04.2021   22.03.2021
 • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas ziņojumi
  • Dokumenta nosaukums Dokumenta versija Spēkā no Spēkā līdz Publicēšanas/pēdējās atjaunošanas datums
   Nodokļu maksātāja ziņojums par atbildīgo personu iecelšanu DokNMAPv1_XML_B 11.10.2016   11.10.2016
   Nodokļu maksātāja ziņojums par darbības veidu DokNMDVv1_XML_C 11.07.2019   11.07.2019
   Ziņojums par aizdomīgu darījumu (tostarp nereģistrējamas kustamas mantas (tajā skaitā skaidras naudas) mantošanas gadījumu) DokZPADv1_XML_B 11.07.2019   11.07.2019
 • Pārskati
  • Dokumenta nosaukums Dokumenta versija Spēkā no Spēkā līdz Publicēšanas/pēdējās atjaunošanas datums
   Elektroniskās deklarēšanas sistēmas pārskata “Iesniegto algas nodokļa grāmatiņu dati” XSD shēma NM_PMNM_v2 27.09.2018 03.11.2020 27.09.2018
   Elektroniskās deklarēšanas sistēmas pārskata “Iesniegto algas nodokļa grāmatiņu dati” XSD shēma NM_PMNM_v3 04.11.2020   04.11.2020
   EDS pārskata "Darbinieku darbnespējas lapu dati" XSD shēma EDS_parskats_DNL_dati_v3 15.04.2021   15.04.2021
 • Pasažieru komercpārvadājumu reģistrācija JSON formāta apraksts
  • Dokumenta nosaukums

   Dokumenta versija

   Spēkā no

   Spēkā līdz

   Publicēšanas/pēdējās atjaunošanas datum

   Pasažieru komercpārvadājumu reģistrācija JSON formāta apraksts

   taxi/carriage_v3

   01.07.2021

    

   29.06.2021

 • Pievienotās vērtības nodokļa dokumenti
  • Dokumenta nosaukums Dokumenta versija Spēkā no Spēkā līdz Publicēšanas/pēdējās atjaunošanas datums
   PVN 3: Labojumu pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā DokPVN3v2_XML_A 29.01.2020   29.01.2020
   PVN taksācijas perioda deklarācija  DokPVNv6_XML_B 01.01.2021 06.01.2021 14.12.2020
   PVN taksācijas perioda deklarācija (jauns) DokPVNv6_XML_C 07.01.2021   07.01.2021
   PVN 4: PVN gada deklarācija DokPVNGv1_XML_D 28.09.2020   15.09.2020
   Paziņojums par PVN samaksu DokPVNSv2_XML_A 04.01.2021 07.10.2021 15.09.2020
   Paziņojums par PVN samaksu (jauns) DokPVNSv2_XML_C 08.10.2021    
 • PVN atmaksu ES izejošie dokumenti
  • Dokumenta nosaukums Dokumenta versija Spēkā no Spēkā līdz Publicēšanas/pēdējās atjaunošanas datums
   Atskaitāmās PVN daļas korekcija PVNKOR_XML_C 17.01.2017   17.01.2017
   PVN atmaksas pieteikums PVNATM_XML_E 04.09.2020   04.09.2020
 • PVN īpašā režīma dokumenti elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem
  • Dokumenta nosaukums Dokumenta versija Spēkā no Spēkā līdz Publicēšanas/pēdējās atjaunošanas datums
   PVN īpašā režīma deklarācija DokOSSDv2_XML_A 01.04.2021   15.09.2020
   PVN īpašā režīma deklarācija PvnIpRezDeklv1_XML_B 11.10.2016   11.10.2016
 • Starptautiskas uzņēmumu grupas pārskats
  • Dokumenta nosaukums Dokumenta versija Spēkā no Spēkā līdz Publicēšanas/pēdējās atjaunošanas datums
   Starptautiskas uzņēmumu grupas pārskats par katru valsti DokSUGPv1_XML_B 28.09.2017   28.09.2017
 • Uzņēmumu ienākuma nodokļa dokumenti
  • Dokumenta nosaukums Dokumenta versija Spēkā no Spēkā līdz Publicēšanas/pēdējās atjaunošanas datums
   Pārskats par nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piemērošanu DokNINAv1_XML_C 28.03.2018   28.03.2018
   Pārskats par uzkrāto tiešo nodokļu atlaižu summu un uzkrāto ieguldījumu summu, par saņemto atbalstu sākotnējo ieguldījumu veikšanai un uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaidi DokTNAv1_XML_E 11.07.2019   11.07.2019
   Uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācija DokUIENv4_XML_C 11.07.2019 20.10.2020 20.10.2020
   Uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācija DokUIENv4_XML_D 20.10.2020   20.10.2020
   Uzņēmumu ienākuma nodokļa pārskats par nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā UIEN_9_PIEL_XML_D 28.09.2017   28.09.2017
 • Valsts amatpersonas dokumenti
  • Dokumenta nosaukums Dokumenta versija Spēkā no Spēkā līdz Publicēšanas/pēdējās atjaunošanas datums
   Valsts amatpersonu saraksts VASv2_XML_B 29.01.2020   29.01.2020
 • Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu dokumenti
  • Dokumenta nosaukums Dokumenta versija Spēkā no Spēkā līdz Publicēšanas/pēdējās atjaunošanas datums
   Darba devēja ziņojums (VSAOI un IIN) DOKDDZV3_XML_A 22.07.2020 31.12.2020 15.06.2020
   Darba devēja ziņojums (Jauns) DOKDDZV3_XML_B 01.01.2021   19.11.2020
   Ziņojums par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām DokZSLv1_XML_A 12.06.2015   12.06.2015
   Ziņojums par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja - ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja - ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām DOKPNZV2_ XML_F 28.03.2018   28.03.2018
   Ziņas par darba ņēmējiem DOKZDNV2_XML_L 29.03.2019   29.03.2019
 • Ziņojums par pārrobežu shēmu
  • Dokumenta nosaukums Dokumenta versija Spēkā no Spēkā līdz Publicēšanas/pēdējās atjaunošanas datums
   Ziņojums par pārrobežu shēmu DokZPSv1_XML_B 17.11.2020   17.11.2020